Yapay Zekayı videoya genişletiyoruz: Üreticiler için sonraki sınır


Üretim liderleri bir yandan iş belirsizlikleriyle ve maliyetleri optimize etmekle uğraşırken diğer yandan teknolojik gelişmelerin sunduğu fırsatları uygulamakta zorluk yaşıyorlar. Danışman Deloitte’ye göre bu durum, her 10 üretim üst yöneticisinden (%86) dokuzunun akıllı fabrika çözümlerinin önümüzdeki beş yılda kendilerinin rekabet gücünün ana bileşeni olacağına inanmalarının nedenini açıklıyor.

Hanwha Vision’ın yakında yaptığı bir araştırma bu bulguyu doğruluyor ve üretim liderlerinin gerçekleştirmeyi planladıkları dijital dönüşümlerin ayrıntılarını veriyor. Akıllı fabrikalar için bu teknolojilerden özellikle biri tümüne üstün geleceğe benziyor: bu teknoloji ise yapay zeka. Buna birçok üretim faaliyetinde gittikçe önemli rol oynamaya başlayan Yapay Zeka özellikli video dahildir.

Teknolojiye açık

Gerçekten de Hanwha Vision’ın araştırması üretim sektörünün perakende ve akıllı şehirler dahil diğerlerine kıyasla üretim verimliliği sağlamada teknolojiyi kullanmaya en açık olduğunu buldu. Bu açıklık sektörün kısmen otomasyon ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojileri erken benimsemesinden kaynaklanıyor olabilir. Her 10 üretim liderinden  altısından fazlası (%63) gelecek yıl kendi Yapay Zeka bütçelerini artırmayı planlamaktadır ve bu ise şu andaki Yapay Zeka projelerinin kendini ödediğini ve daha fazla yatırım yapma isteği yüksek olmakla birlikte üst düzey paydaşların getirisinden emin olduklarını göstermektedir.

Çalışma verimliliği

Kameralarda Yapay Zekanın kullanılması videoyu geleneksel olarak güvenlik alanındaki kullanımından faaliyetsel verimlilik sağlamaya doğru genişletmektedir. Yapay Zeka sayesinde başlıca arızada kalma süresini azaltmaya, üretim standartlarına uymaya, hataları azaltmaya ve sağlık ve emniyet protokollerini otomatikleştirmeye yönelik olarak kameralar üretimdeki rollerini yeniden tanımladılar.

 

Hanwha Vision’ın araştırması üretim liderleri tarafından araştırılan Yapay Zeka özellikli video için en iyi beş uygulamanın şunlar olduğunu ortaya koydu:

 

  1. Operatörleri tesis ve ekipman arızası konusunda bilgilendirme.
  2. Üretim hatlarındaki takılmaları veya kuyruktaki nesneleri tespit etme.
  3. Üretim hatlarından çıkan mamullerdeki üretim hatalarını tespit etme.
  4. Operatörleri üretim gecikmeleri veya süreçlerdeki kesintiler konusunda uyarma.
  5. Personelin tehlikeli alanlarda uygun kişisel koruyucu ekipmanları giymedikleri durumda yöneticileri uyarma.

Arıza kalma süresini azaltıyoruz, bakım, sağlık ve emniyeti iyileştiriyoruz

Bu uygulamalar üretim iş liderlerinin Yapay Zeka özellikli videonun operatörleri ve bakım personelini çıktıyı etkileyebilecek makine veya üretim hatlarındaki potansiyel sorunlar konusunda hızlı bir şekilde nasıl uyarabileceğinin farkında olduklarını göstermektedir. Bir makinenin ne zaman bakım gerektirdiğini belirlemek veya optimum altı çalışıp çalışmadığını belirlemek için video verileriyle bakım çizelgelerine proaktif bir şekilde bilgi sağlanabilir ve böylece beklenmedik arızada kalma süreleri önlenebilir. 

Örneğin bir kişinin tehlikeli alanlarda yüksek görünürlüklü ceketler gibi uygun koruyucu ekipmanları giyip giymediğini tespit eden nesne tanımayla sağlık ve emniyet iyileştirilebilir.  Veya bir kişinin kısıtlı veya tehlikeli bir alana girip girmediği algılanabilir ve ilgili kişinin orada bulunma yetkisinin bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri için operatörlere uyarı verilebilir.

Üreticiler için temel bir araç

Yapay Zeka özellikli video, üretimin birçok alanında temel bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Yapay Zekayla teknolojiyi daha da geliştirmekle video, güvenlikteki geleneksel kullanımının ötesine geçerek kuruluşların yeni içgörüler ve daha fazla değer sunduğu faaliyetsel merkezlerinin derinliklerine giriyor.

 

Videoda üretimin Yapay Zekayı nasıl kullandığı ve onu kuruluşunuzda nasıl uygulayacağınız konusunda daha fazla bilgi edinmek için tüm araştırma raporunu [LINK] bağlantısından okuyun.