Videoda Yapay Zeka nereye gidiyor?

Yapay Zeka için birçok uygulamanın daha değerini kanıtlaması gerekse de videodaki Yapay Zeka şimdiden iyice yerleşti ve yatırıma net getiriler sağlamakta (ROI) ve videoyu güvenlikteki köklerinin ötesine taşımaktadır. Yapay Zekayla videonun bir araya gelmesi ekip ve faaliyetsel etkinliği artıran ve karar almaya bilgi sağlayan içgörüler vadetmektedir.

Liderler yeni Yapay Zeka uygulamalarını araştırıyorlar

Bu yakında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere genelinde perakende, imalat ve akıllı şehir sektörlerinden 1071 liderle yapılan bir Hanwha Vision anketinde onaylandı. Araştırma işletmelerin videodaki Yapay Zekanın daha fazla etkinlik sağlamak, karmaşık tedarik zincirlerini yönetmek, sağlık ve emniyeti artırmak ve daha fazlası için gereken içgçörüleri nasıl sağlayabileceğini araştırdıklarını buldu. Gerçekten de şirket liderlerinin çoğunluğu şimdi Yapay Zekanın inovasyonu, karlılığı ve güvenliği artırmaya yardım etmesi bakımından en yüksek yatırım önceliği olduğunu söylüyorlar.

Yaygın iş sorunlarını çözüyoruz

Şirket liderleri Yapay Zekanın yaygın iş zorluklarını çözmeye yardım edeceğini fark ettiler; konuştuğumuz uzmanların sayısının neredeyse iki katı kadarı otomasyon ve robotikten ziyade Yapay Zekalı video kameralara yönelmek istiyorlar. Yapay Zekanın onları nasıl destekleyebileceği sorulduğunda yanıtlayanların yarısından (%55) fazlası teknolojinin onların yeni etkinlikler bulmalarına imkan vereceğine inanırken yaklaşık iki kişiden biriyse (%49) Yapay Zeka özellikli videonun karmaşık tedarik zincirlerini yönetmede kilit araç olacağına inanmaktadır.

Şu andaki ekonomik ortamda araştırmanın yeni etkinlikler bulmanın ve maliyet kontrolünün (%74) iş liderleri için birlikte en üst zorluklar olması pek şaşırtıcı değili. Bunu akılda tutarak videoda Yapay Zeka uygulaması yapanlar, iş hedefleriyle yakın uyuşmayı sağlamak için diğer üst yöneticilerle birlikte çalışmalıdırlar ki böylece Yapay Zekanın üst ve alt kısımlara etkisi güvenceye alınabilsin.

Videoya güven oluşturma

Bir bütün olarak teknolojiye ve özel olarak da Yapay Zekaya güven eğer değerli yararları gerçekleştirilecekse önemlidir. Bu güveni oluşturmak sorumlu Yapay Zeka uygulamalarına ve örneğin iş güvenliğine ilişkin olanlar gibi endişeleri gidermek için işgücü genelinde bilgi paylaşımına dayanır.

Etkili siber güvenlik uygulamaları da önemli olacaktır. Hanwha Vision gibi uzun bir süredir Yapay Zekanın sorumlu kullanımına öncülük eden, NDAA uyumlu ve aynı zamanda NIS2 ve CRA’ya hazır olan ve özel bir siber güvenlik ekibine sahip saygın bir üreticiyle çalışmak kuruluşların veri kullanımının, toplamanın ve korumanın doğru tarafında kalmalarına yardım edecektir.

Yapay Zekadaki gelişmeler videonun kuruluşlara sunacağı fırsatları ancak genişleteceği için video teknolojilerinde önde çalışmak açısından şimdi heyecan verici bir zamandır. Şimdilik videodaki Yapay Zekanın kuruluşunuza nasıl yarar sağlayabileceği ve müreffeh bir geleceği temin edecek doğru teknoloji, kültür ve süreçlerle güçlü bir temeli nasıl oluşturabileceğini anlamak için zaman ayırın. Araştırma hakkında daha fazlasını buradan okuyun.