Teknolojiyle Sürdürülebilir Bir Geleceği Kucaklıyoruz

Enerji tasarruf edici ilkelerle tasarlanan Hanwha Vision’ın ürün ve teknolojileri güvenlik ve gözetim ihtiyaçları için sürdürülebilir bir yaklaşım sunar

Kameralı güvenlik sistemleri akıllı ve sürdürülebilir şehirler kurmanın ayrılmaz parçası olarak övülse de kameraların kendileri de sürdürülebilirlik için tasarlanmış olmalıdır. Çağdaş güvenlik kameraları tek başlarına önemli miktarda enerji tüketmezler. Buna rağmen kapsamlı güvenlik gözetim sistemleri düzinelerce sunucuyu kapsayabilir ve bu da sürdürülebilir bir geleceğe yönelik ilerlemeyi etkileyen daha önemli bir enerji yükü oluşturur.

Yakında gerçekleşen Enerji Verimliliği Üzerine 8. Yıllık Küresel Konferansta 45 ülke “bu on yıllığın enerji verimliliği açısından kritik” olduğunu beyan eden Versay Beyannamesini onayladı. Hanwha Vision her zaman geleceğe yönelik inovasyonlar geliştirmek için çaba sarf etti. “Biz emniyetten ödün vermeden küresel sürüdürlebilirlik ve enerji güvenliği hedeflerini desteklemek için çözümlerimize enerji verimliliği özelliklerini entegre ediyoruz,” diyerek Hanwha Vision Ürün Yönetim Müdürü Andy Ryu açıklamada bulundu.

Bu taahhüdüne uygun olarak küresel bir görüş çözümleri sağlayıcısı Hanwha Vision yakında, düşük çevresel etki için enerji tasarruf edici prensipler temelinde tasarlanmış olan ve yerleşik sunuculu ilk gerçek Katı Hal Sürücü (SSD) bazlı kamera olan SolidEDGE kamerayı duyurdu.

Sunucusuz Video Çözümü üzerinden Enerji Tasarrufu

SolidEDGE kameranın devrim getiren özelliklerinden biri onun sunucusuz kurulumudur ki enerji tüketimini ve toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde azaltır. Bu kamera; önemli miktarlarda elektrik tüketen sıcaklık kontrollü veri merkezlerindeki ayrı sunuculara olan geleneksel ihtiyacı ortadan kaldırır.

Hanwha Vision; SolidEDGE kameranın gövdesine katı hal belleği doğrudan entegre etti ve kenarda çalışabilen Wisenet WAVE video yönetim sistemini ön yükledi. Buna ek olarak SolidEDGE kamera aynı zamanda beşe kadar ek konuk kameraya bağlanabilir ve onlardan video kaydedebilir. Fonksiyonların bu şekilde bir araya gelmesi sadece hissedilebilir enerji tasarrufları sağlamakla kalmayacak fakat aynı zamanda video verileri ve kayıtların gecikmesiz yakalanabilmesini sağlayacaktır.

Kenar Yapay Zeka ile Enerji Verimliliği Veri Analiz Araçları

Gözetim teknolojisindeki üssel büyüme günlük olarak eşi benzeri olmayan miktarda veri üretilmesine yol açtı – 2019 itibarıyla 2.500 petabaytın üzerinde bir veri miktarı. Bu verileri depolamak ve analiz etmek önemli miktarda enerji tüketir çünkü veri merkezlerindeki sunucular önemli miktarda güç gerektirir. Buna rağmen Hanwha Vision bu zorluğu kameralarının birçoğuna kenar yapay zekayı (Edge AI) entegre ederek çözmektedir.

Kenar Yapay Zeka’dan yararlanan Hanwha Vision kameraları önemli metaverileri hızlı bir şekilde kontrol edebilir ve aktarabilirler, böylece sunucudaki işlem yükünü azaltır ve genel güç tüketimini minimize ederler. Bu aynı zamanda ağ aşırı yüklenmeleri veya depolama kapasite aşımının neden olduğu yaygın enerji yüklerini de ortadan kaldırır. Bunlara ek olarak Hanwha Vision’ın Yapay Zeka ağ video kayıt cihazları (NVR) veri analizinin etkinliğini daha da geliştirir ve böylece ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde tanınmasını ve alımını sağlar. Bu da faaliyetsel etkinliği artırır ve önemli enerji tasarrufu sağlar.

Yapay Zeka Temelli Düşük Işık Görüntü İşleme Teknolojisiyle Artan Enerji Tasarrufu

Geleneksel olarak güvenlik kameraları yüksek kaliteli kayıtlar üretmek için iyi aydınlatılmış ortamlar gerektirirler. Bu durum sıklıkla işletmelerin mağazalarda ve dışarıda mağaza önlerinde ışıkları açık bırakmalarına yol açar ve bu da gereksiz enerji tüketimine neden olur. Gerçekten de, major Avrupa perakendecisi SPAR Austria 1500’den fazla mağazada sadece mağaza önü tanıtımları ve dış aydınlatma saatlerini azaltarak  yıllık enerji tüketiminin bir milyon kilowatt saat azaltılabileceğini tahmin etti.

Buna rağmen Hanwha Vision’ın kenar cihazları son teknoloji  Yapay Zeka bazlı, düşük ışık görüntü işleme teknolojisini kullanır. Bu, loş koşullarda net kayıtların yapılmasını sağlar ve sadece gözetim için iyi aydınlatılan bir ortamın sürdürülmesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu şekilde çevresel etkilerini minimize etmek isteyen işletmeler için idealdir.

Hanwha Vision: Sürdürülebilirlik ve Geleceğe Taahhüt

Hanwha Vision’ın sürdürülebilirliğe odaklanması ürün tasarımının ötesine geçer. Şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine (SDG’ler) uygun birkaç inisiyatif başlattı ve bu ise dünyaya olumlu bir etki yapmaya olan azmimizin bir göstergesidir. Bu inisiyatiflere diğerlerinin yanı sıra Hanwha-KAIST Spacekids Programı, Hanwha Clean Up Mekong İnisiyatifi ve  Kazan-Kazan Destek Programı dahildir.

Teknolojiyle enerji arasındaki sinerji sürdürülebilir bir gelecek oluşturmanın anahtarıdır. Hanwha Vision’ın ürünü, enerji tasarruf edici ilkeleri, sunucusuz bir kurulumu, kenar Yapay Zeka ve düşük ışık teknolojisini kendinde barındırdığından bu sinerjinin bir örneğini oluşturur. Bu yenilikçi yaklaşım sadece güvenlik ve gözetim yeteneklerini artırmakla kalmaz fakat aynı zamanda çevresel etkiyi ve enerji tüketimini de azaltır.

Hanwha Vision’ın sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, kapsamlı gözetim çözümleri yelpazesiyle birlikte bizi sürdürülebilirliğe öncelik veren işletmeler ve kuruluşlar için güvenilir bir ortak yapar.