Kuruluşunuzda Yapay Zeka özellikli videonun kullanımını nasıl artırabilirsiniz

Yapay Zekadaki ilerlemeler dünya genelinde son derece ilgi çekse de teknolojinin kanıtlanmış, gerçek dünya uygulamaları çok daha azdır.

Buna rağmen Hanwha Vision’ın yakında yaptığı bir araştırmanın da onayladığı gibi Yapay Zeka özellikli videonun imalat, perakende ve akıllı şehirler gibi sektörlerdeki kullanımı sürekli artıyor.

Bu araştırma, iş liderlerinin yaklaşık üçte birinin Yapay Zekalı video kameralara karlılığı, maliyet kontrolünü ve faaliyetsel etkinliği artırmanın bir yolu olarak baktığını ortaya koydu. Bunu perspektife alırsak bu rakam, otomasyon ve robotiği düşünen liderlerin sayısının neredeyse iki katıdır.

Yine de Yapay Zeka özellikli video teknolojisine duyulan ilgi, uygulamaya giden yolculuğun sadece başlangıcıdır. Kuruluşların Yapay Zeka özellikli videoyu gerçekten benimsemeleri için birkaç engelin aşılması gerekmektedir. Bu engellere şunlar dahildir:

  1. Teknoloji ve onun uygulanması yönünde eğitime olan algılanan ihtiyaç.
  2. Siber güvenlik çıkarımları.
  3. Teknolojinin olgunluğu.
  4. Yatırım getirisi (ROI) konusundaki belirsizlik.
  5. Yönetimin desteği.

Neyse ki bu engellerin üstesinden kolaylıkla gelinebilir. Aşağıda, kuruluşları genelinde Yapay Zekalı video çözümlerinin benimsenmesini sağlamak isteyen iş liderleri için dört ipucu verilmiştir.

1. Bilgi paylaşımı benimsemeyi artıracaktır

Videodaki Yapay Zeka, her paydaşın bilgilenmiş olduğu, kullanımları konusunda hemfikir oldukları ve yararları ve beklentilerin uyumlu olduğu bir kuruluşta daha değerlidir. Video teknolojisinin asıl kullanıcıları olarak güvenlik yöneticileri tam burada devreye girebilirler ve süreçleri iyileştirmek için videodaki Yapay Zekayı araştıran faaliyetsel mevkidaşlarını bu konuda eğitebilirler.

Benzer şekilde, Yapay Zeka özellikli video teknolojisi konusunda en deneyimli kişiler olarak

kurulumcular ve entegratörler kullanıcıları eğitebilecek en uygun konumdaki kişilerdir. Onlar, kullanıcıları yetenekleri, uygun maliyetliliği, sorumlu kullanımın önemi ve saygın bir üreticinin nasıl seçileceği konusunda eğiterek Yapay Zeka özellikli videonun yaygın benimsenmesine önemli katkılar yapabilirler. Bu, Yapay Zeka özellikli video destek ve güven bulacaksa önemli olacaktır.

2. Teknolojiyi C takım hedeflerle uyumlu hale getirin

Güvenlik, faaliyetler ve diğer departmanlarla karşılıklı işbirliği, Yapay Zeka özellikli videonun kuruluşa önemli yararlar sağlayabileceği ek fırsatları ortaya çıkarabilir. Bunu C takımının belirlediği iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek yatırım getirisi (ROI) sağlamayı ve üst düzey yöneticilerin güvenini ve desteğini kazanmayı kolaylaştırır. Gerçekten de kuruluşları genelinde Yapay Zekalı videoyu kullanmak isteyenler işyerinde Yapay Zeka için C takım, başka deyişle üst düzey yöneticilerin gösterdiği hatırı sayılır ve artan büyük ilgiden yararlanmalıdırlar. Bu istekliliğe uyum sağlamak için güvenlik ekipleri, net beklentileri ve başarı göstergelerini belirleyen Yapay Zeka özellikli video için bir strateji üzerinde üst yöneticilerle birlikte çalışmalıdırlar.

3. Yapay Zekaya güven oluşturun

Kuruluşlarında Yapay Zekayı uygulamak isteyen liderlerin karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan biri de teknolojiye ve onun yeteneklerine güvendir. Güvenilir olmasını ve insanları korumasını sağlamak için teknolojinin kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapmakla Yapay Zekanın gerçek yararlar sağlayabileceği daha fazla uygulamaya yol açan inovasyonları teşvik etmek arasında bir denge gerekmektedir.

Bu dengeye ulaşmak için üst yöneticiler kendi kuruluşlarında Yapay Zekaya ve teknolojinin kendisine güven oluşturmak için çalışmalıdırlar. Onlar bunu sorumlu uygulamaları kullanıma alarak ve siber güvenliğe, sorumlu kullanıma ve etik tedarik zincirlerine öncelik veren saygın üreticilerle ortaklık ederek gerçekleştirebilirler.

Kuruluşlar bir adım daha ileri atarak videoda Yapay Zekayı öğretecek ve teknoloji için tek bir sorumluluk noktası olarak hareket edecek bir Yapay Zeka görevlisini atamayı düşünebilirler. Bu, çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin endişelerini azaltmaya ve kullanımındaki potansiyel riskleri belirlemeye yardım edebilir ki bu potansiyel riskler Avrupa Birliği’nin 2023 yılında kabul edilen ve kendi türünün ilk örneği olan Yapay Zeka yasasının temelini oluşturmaktadır.

4. İnovasyonları araştırın ve uzmanlarla ortaklık edin

Güvenlik ve faaliyetler profesyonelleri Yapay Zeka özellikli video teknolojisindeki değişen özellikler ve trendler konusunda güncel bilgili olmalıdırlar. Onlar en son Yapay Zeka inovasyonları konusunda güncel kalmalarını sağlamak için Hanwha Vision gibi güvenilir sektör liderleriyle birlikte çalışmalıdırlar. Bu amaçla, Yapay Zeka özellikli video alanında uzman kurulumcular ve üreticilerle ortaklık etmek onların hatırı sayılır uzmanlığını ve deneyimlerini kuruluşa getirir ve teknolojiyi yerleştirmeye ve bilgi paylaşımının sürmesine yardım eder.

Dahası, kullanıcıların siber güvenlik endişelerini Yapay Zeka özellikli videoyu benimsemenin önündeki potansiyel bir bariyer olarak belirtmeleri nedeniyle ürün tasarımlarının merkezine gizliliği ve siber güvenliği alan saygın bir ortakla birlikte çalışmak dayanıklı bir video sistemi oluşturmaya yardım edecektir. Sorumlu Yapay Zeka kamera üreticileri, kabul edilmesi beklenen NIS2 ve CRA siber güvenlik düzenlemeleri için hazır olmak dahil çeşitli yollarla kendilerinin siber güvenliğe adanmışlıklarını göstereceklerdir. Onlar aynı zamanda güvenlik ve etik endişeler nedeniyle ABD’deki birtakım teknoloji üreticilerini kara listeye alan Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) ile de uyumlu olacaklardır.

Kuruluşunuzda Yapay Zeka özellikli videoyu başarıyla nasıl uygulayacağınız üzerine daha fazla bilgi için buradan tüm araştırma raporunu okuyabilirsiniz.