İşletmeler verimliliği artırmak için Yapay Zeka olanaklıvideoya başvuruyorlar

  • Araştırmanın ortaya koyduğuna göre Yapay Zeka özellikli görüntü “Yeniliği” iş liderleri arasında otomasyon ve robotikten iki kat daha popüler.
  • Şirketler, iş zorluklarını çözmeyle bağlantılı olarak Yapay Zeka özellikli görüntüyü 5G, Nesnelerin İnterneti ve M2M teknolojileriyle aynı derecede önemde görüyorlar.

Küresel görüş çözümleri sağlayıcısı Hanwha Vision’dan yeni araştırma, Avrupa iş liderlerinin yaklaşık üçte birinin (%31) Yapay Zeka olanaklı videoyu kendi iş zorluklarını çözme aracı olarak heyecanla karşıladıklarını ortaya koydu.

Bu sayı, otomasyon ve robotiğe rağbet edenlerin yaklaşık iki katı kadar (%17) ve 5G, Nesnelerin İnterneti (IoT)’yi zorluklarını çözmenin anahtarı olarak gören liderlerin yüzdesiyle ise (%32) aynıdır.

Yapay Zeka özellikli görüntü; insanlar, araçlar ve onların belirli nitelikleri dahil nesneleri otomatik algılamak ve sınıflandırmak için Yapay Zekayı ağ halindeki video kameralarla bir araya getirir. Kameraya yüklenmiş olan algoritmaları kullanarak, bir aracın yanlış yönde gitmesi, bir antrepo operatörünün emniyet ekipmanlarını giymemesi veya üretim hattındaki beklenmedik bir nesne gibi belirli davranışlar algılandığında kullanıcıları uyarabilir.

Hanwha Vision Europe’da Ürün ve Pazarlama Müdürü Pread Um (Suk Bong) bu konuda şunları söyledi: “2024 yılı Yapay Zeka özellikli videonun ana akım kullanıma gireceği bir yıl olacak. Ana akımda Yapay Zeka konusunda artan farkındalık ve Yapay Zeka özellikli videoyu kullanan kanıtlanmış iş başarıları sayesinde gittikçe daha çok lider, güvenlik dışındaki zorlukları çözmek için teknolojiye başvuruyorlar.”

“Video, faaliyetleri kolaylaştırmada devasa bir potansiyel taşıyor ve strateji ve planlama için değerli bilgiler sağlıyor, insanları ve varlıkları korumaya yardım ediyor. Birçok kuruluşun sadece bu hususu bilmekle kalmayıp aynı zamanda bu kullanıcılar için Yapay Zeka özellikli videoyu uygulamaya almayı aktif bir şekilde planlamaları gerçekten cesaretlendirici.”

ChatGPT sonrası çağda liderlerin Yapay Zeka özellikli görüntüye olan yönelimlerini daha iyi anlamak için Hanwha Vision, beş Avrupa ülkesi genelindeki (İngiltere, Hollanda, İtalya, Almanya ve Fransa) şirketlerden 1.000 birey arasında araştırma yaptı. Faaliyetlerden bireylere ve güvenlik liderlerine, yeni verimlilikler bulma, yeni süreçler getirme ve maliyetleri kontrol etme gibi bir dizi stratejik iş zorluklarıyla baş etmek için hangi teknolojileri kullanıma alacakları soruldu.

Cevap veren katılımcılar, Yapay Zeka özellikli görüntünün bu iş zorluklarını çözmede oynayabileceği rolün farkındalar ve yaklaşık iki kişiden biri (%55) Yapay Özellikli videoyu yeni verimlilikler bulmak için kullanmayı planlarken benzer bir sayıdaki kişi de (%49) onu karmaşık tedarik zincirlerini yönetmek için kullanmaktalar.

Görüntünün bu şekilde daha “akıllı” kullanımı, daha önceden bilindiği adıyla CCTV’nin tarihsel olarak gerçekleştirdiği güvenlik fonksiyonundan büyük bir değişimi simgeliyor. Gerçekten de video kameraların “emniyetli ve güvenli bir ortamı sürdürmede” oynadığı geleneksel role, Hanwha Vision’ın araştırmasında çok daha az katılımcı tarafından değinildi (%26).

Üretim sektöründeki liderler, kendi zorluklarını çözmede teknolojiden yararlanmaya en çok rağbet duyan kişiler oldu, perakendeciler ise buna yakın ikinci sıradalar. Akıllı şehir liderleri Yapay Zeka özellikli videoya, Nesnelerin İnternetine (IoT) ve 5G’ye daha sınırlı bir ilgi sergilediler ki akıllı şehirler içerisinde yaşayan, onları ziyaret eden ve orada çalışan insanlarla yerleri daha iyi bağlamak olan daha geniş “akıllı şehir” vizyonuyla tutarsız olan sürpriz bir bulgu bu.

Araştırma, Yapay Zeka özellikli video teknolojisinin geniş bir iş dünyası kitlesinde rağbet gördüğünü bulurken aynı zamanda uygulamaya alma konusundaki olası engelleri de ortaya koydu. Bu engellerin başında teknoloji üzerine eğitim oldu ve katılımcıların %40’ı tarafından belirtildi. Buna rağmen “hazır” olarak çalışan sezgisel video sistemlerine yatırım yapmak, operatörlerin Yapay Zeka özellikli videoyu kullanmaları için gereken eğitim ve teknik bilgi miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Uygulamaya almanın önündeki diğer potansiyel bir engel de tabi ki şaşırtıcı olmasa da siber güvenlik endişelerinden kaynaklanmaktadır. Video teknolojisine özgü olmayan bu endişe, veri güvenliği ve ağ halindeki cihazların ele geçirilebilme potansiyeli üzerine daha geniş bir kaygıyı yansıtıyor. Siber güvenlik en iyi uygulamalarına uzun bir süre bağlılık gösteren ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) ile uyumlu olan sorumlu üreticilerle çalışmak bu endişeleri gidermeye yardım edecektir.

Tüm araştırma makalesini buradan okuyun