Hanwha Vision BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) katıldı

Küresel çözümler sağlayıcısı Hanwha Vision, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UNGC) katıldı.

 

UNGC, şirketleri insan haklarını, işgücü standartlarını, çevreyi koruma ve yolsuzluklara karşı ilkeler olmak üzere 10 anahtar ilkeyi kendilerinin temel faaliyetleri ve stratejilerine dahil etmeye teşvik ediyor.  167 ülkede 20.000’in üzerinde katılımcıyla UNGC işletmelerin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı yapmaları için bir çerçeve sunar.

 

“UNGC’ye katılmak Hanwha Vision’ın sürdürülebilir yönetim için en yüksek küresel standartları sağlama taahhüdünü güçlendiriyor,” diyen Hanwha Vision başkanı ve CEO’su Soonhong Ahn, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun olan kurumsal faaliyetlerimizin, yatırımlarımızın ve çözüm geliştirmenin Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluluğun hedeflerine anlamlı bir şekidle katkı yapabileceğine inanıyoruz.”

 

UNGC üyeliği yoluyla Hanwha Vision kendisinin ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) çabalarını güçlendirecektir ve kuruluşun 10 ilkesini gündelik iş uygulamalarına ve kurumsal kültürüne entegre edecektir. Buna ek olarak Hanwha Vision, şeffaflığı ve paydaşlara hesap verebilirliği sağlayan ilerleme üzerine yıllık iletişim (CoP) raporları üzerinden ilerleyişini gösterecektir.

 

Geçen yıl Hanwha Vision kendisinin sürdürülebilirlik raporunu yayınladı ve kendisinin ESG ilerlemesini ve gelecek planlarını müşteriler, çalışanlar ve stratejik ortaklar dahil harici ve dahili paydaşlara aktif bir şekilde iletti. UNGC’ye katılarak şirket, daha sürdürülebilir bir kameralı güvenlik sektörünü teşvik etmede lider olmayı hedefliyor.

 

“Kameralı güvenik sektöründe küresel bir lider olan Hanwha Vision’ın UNGC’ye üyeliğini alkışlıyoruz ve onun daha sürdürülebilir yerel ve uluslararası kameralı güvenlik sektörünü teşvik etme üzerinde değerli bir etkiye sahip olacağına inanıyoruz,” diyen UNGC Network Korea icra müdürü Yeonchul Yoo sözlerine şunları da ekledi: “ESG yolculuğunu hızlandıran Hanwha Vision’ı destekleyeceğiz.”