Güvenlik sektöründeki bir sonraki büyük iş neden Yapay Zeka Baş Sorumlusudur

By John Lutz Boorman, Head of Product and Marketing, Hanwha Vision Europe.

Yapay Zekanın faaliyetleri kolaylaştırmaktan yeni gelir akımları yaratmaya kadar tüm sektörleri dönüştürme potansiyeli konusundaki büyük heyecan devam ediyor. Gerçekten de küresel görüş çözümleri sağlayıcısı Hanwha Vision‘ın yaptırdığı araştırmanın ortaya koyduğuna göre Yapay Zeka, inovasyonları tetikleme, karlılığı artırma ve güvenliği iyileştirme bakımından liderler arasında ilk sırada gelen yatırım önceliğidir. 

 

Buna rağmen bu yararlar, verilerinin toplanması ve analiz edilmesine izin veren insanlar ve Yapay Zekanın sonuçları ve önerileri üzerine hareket edecek olan çalışanlar arasında, kullanılan Yapay Zekaya ve onun sağladığı içgörülere yeterli güven bulunursa ancak gerçekleştirilebilir. Dahası, bazı çalışanlar aynı zamanda Yapay Zekanın kendi işlerini ellerinden alacağından endişelenebilirler ve bunun sonucunda Yapay Zeka uygulamasına katılım göstermeyebilirler.

 

Yapay Zekanın faaliyetsel etkinliklerini ve gelir potansiyelini ortaya çıkarmak işgücünüz arasında ivme yaratabilir ve bu da Yapay Zekanın tüm sektörlerdeki uzun vadeli başarısı için kritik olabilir. Bu nedenle birçok kuruluş, Yapay Zekanın sorumlu kullanımını destekleyecek ve nihayetinde Yapay Zekanın kuruluş genelinde işgücüne nasıl yardım edebileceğine dair şirket genelindeki görünümü görecek üst düzey bir kişiyi atamaya gittikçe istekli görünüyorlar.

 

Yapay Zeka Baş Sorumlusunu tanıtıyoruz

Araştırmanın gösterdiğine göre her beş kuruluştan birinden de fazlası (%21) kendi yönetim ekipleri için Yapay Zeka Baş Sorumlusunu işe almayı planlamaktadır. Bu sorumlunun sorumluluk alanının şirkette Yapay Zekanın tüm kullanımlarını kapsayacak bir şekilde BT’nin epey ötesinde geniş olacağı tahmin edilmektedir.

 

Video güvenlik sistemleri gittikçe karmaşık hale gelip buluta geçtikçe ve Yapay Zeka ve analiz araçları üzerinden katma değer sağladıkça güvenlik liderleri kendi BT ve faaliyetler mevkidaşlarıyla gittikçe daha fazla ortaklık etmektedirler. Bundan dolayı Yapay Zeka Baş Sorumlusundan kuruluş genelinde Yapay Zeka özellikli videonun benimsenmesi ve kullanımında aktif ve ilgili bir rol üstlenmesi beklenmektedir.

 

Yapay Zeka özellikli videoya ilgi

Yapay Zeka özellikli video, güvenliğin ötesinde vadettiği iş değerinden dolayı Yapay Zeka Baş Sorumlusuna özellikle çekici gelecektir. Yakında Hanwha Vision tarafından yapılan anket araştırmasına katılan perakende, üretim ve akıllı şehir liderleri, sağlık ve emniyet, bakım ve personel alım programları, mağaza düzenlerinin optimizasyonu, şehir planlaması ve optimize edilmiş trafik akışı gibi daha geniş faaliyetleri desteklemek için Yapay Zeka özellikli videoyu kullanmaya istekli olduklarını ifade ettiler. 

 

Aslında Yapay Zeka özellikli video şimdi yeni etlinlikler bulma, maliyet denetimi ve karmaşık tedarik zincirlerini yönetme gibi yaygın iş zorluklarının üstesinden gelmede önemli bir varlık sayılmaktadır ve liderlerin yaklaşık üçte biri (%31) Hanwha Vision’ın araştırmasına göre onu desteklemektedir. Karşılaştırma için bu rakam, kendi iş ihtiyaçlarını karşılamak için otomasyon ve robotiğe başvuran liderlerin yüzdesinin (%17) neredeyse iki katıdır.

 

Özgün bir beceri seti

Yapay Zeka Baş Sorumlusu Yapay Zekayı iş amaçlarına uygun hale getirmek, kullanım senaryoları oluşturmak, paydaşları Yapay Zeka planlarına dahil etmek, Yapay Zekanın kullanımının yerel ve küresel mevzuata uygun olmasını sağlamak dahil özgün becerilere ve Yapay Zeka çözümlerine yatırım yapmak ve konuşlandırmak için gerekli teknik bilgilere sahip olacaktır.

 

Yapay Zekanın kullanımını yönetmekten sorumlu en kıdemli kişi olarak onlar insanların Yapay Zekayla birlikte çalışmalarına yardım etmek için gerekli eğitimi sağlayacak ve Yapay Zekayı gözetleyeceklerdir. Önemli bir biçimde onlar Yapay Zekanın verileri kullanması ve verileri güvente tutmak için uygulanan güvenlik önlemleri üzerine paydaşlarla iletişim kurmaktan sorumlu olacaklardır.

 

Kullanımı dengelemek ve güvenilir ortakları belirlemek

Tabi ki Yapay Zeka Baş Sorumlusu Yapay Zeka ve veriler konusunda son derece bilgili olacak ve stratejilerinin kendi kuruluşlarında Yapay Zekanın kullanımını nasıl etkilediğini değerlendirmek için yeni Yapay Zeka gelişmelerini takip edeceklerdir. Onlar aynı zamanda Yapay Zekanın yararlarını ve risklerini dengelemeli ve bunu paydaşlara iletebilmelidirler.

 

Onlar sorumlu kullanıma, etik üretime ve siber güvenliğe olan bağlılıkları temelinde hangi üreticilerle çalışacaklarını bileceklerdir. Güçlü bir iş sezgisi de aynı zamanda Yapay Zeka Baş Sorumlularının Yapay Zekanın yatırım getirisini (ROI) değerlendirmelerine ve göstermelerine imkan verecektir. Araştırma, şirketler genelinde Yapay Zekaya yapılan her 1,00 ABD dolarının ortalama olarak 3,50 ABD Doları getiri getirdğini gösteriyor. Bu etkileyici Yatırım Getirisi büyük içgörülerin, verimlilik kazançlarının ve otomatik iş akışlarının sonucudur.

 

Güvenliğin müttefiki

Yapay Zeka hiç olmadığı kadar yaygınlaştıkça Yapay Zeka Baş Sorumlusu kuşkusuz gelecek yıllarda şirketinize katılacaktır. Şirketinizde bu bireye sahip olmak paha biçilmez olacaktır, çünkü video dahil Yapay Zekayı kullanımınıza derin Yapay Zekayı ve iş uzmanlığını getirecektir. Böylece onlar güvenlik sisteminiz tarafından toplanan verilerden büyük değer elde etmenize yardım edecektir.

 

Dahası, düzenleme ortamı değiştikçe Yapay Zeka Baş Sorumlusu kendi kuruluşlarına rehberlik edebileceklerdir, çünkü Mart 2024’te yasalaşan ve yıl sonuna doğru yürürlüğe girecek olan AB’nin Yapay Zeka Yasası (AI Yasası) gibi Yapay Zekanın kullanımına ilişkin gelecek yeni yasaları takip edeceklerdir.    

 

Örüntüleri fark ederek, trendleri belirleyerek ve dikkatlerini gerektiren durumlar konusunda yöneticileri uyararak Yapay ve onun kullanım Sorumlusu iş yapma biçiminizi dönüştürecektir.