Yapay zeka ile doğru olanı yapmak

Kameralı güvenlik teknolojisi sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır ve canlı yüz tanıma gibi teknolojilerin düzenlenmesi önemlidir. Ancak bu teknolojileri değerlendirirken, yapay zekayı ve faydalarını düzenleyici işlemlerle birlikte çöpe atmamaya dikkat etmeliyiz.

Tarih boyunca teknoloji hem iyi hem de kötü amaçlarla kullanılmıştır. Bu konuda kişisel bilgisayardan daha iyi bir örnek yoktur. İnternete bağlanan sıradan bir bilgisayar, kullanıcılarına dünyayı açarak dünyanın diğer ucundaki arkadaş ve aileleriyle iletişimi ucuz ve kolay hale getirdi.

Ancak yanlış ellerdeki aynı kişisel bilgisayar, bilgisayar korsanlarının yetersiz güvenlikli şirket ve devlet ağlarına erişmesine, hassas bilgileri çalarak en yüksek teklifi verene satmasına da olanak sağladı.

Elimizdeki teknolojiyi sürekli olarak değerlendirmemiz ve hem getirdiği faydayı hem de kötüye kullanım potansiyelini yakından dikkate almamız doğru olacaktır. Günümüzde, sorumsuzca kullanılması halinde mahremiyetimizi ihlal edecek ve sivil özgürlüklerin kuyusunu kazacak teknolojiler konusunda toplum genelinde belirgin bir endişe söz konusudur. Bu endişeler, başta canlı yüz tanıma (LFR) olmak üzere yapay zekaya (AI) dayanan bir dizi teknolojiyi içermektedir. Avrupa genelinde bir çok polis teşkilatı LFR’yi kullanmaktadır, ancak LFR kullanımı ile ilgili bir dizi yasal zorluk ortaya çıkmıştır.

Dengeyi sağlamak

LFR, video teknolojisinde kullanılan pek çok yapay zeka örneğinden biridir. Video sistemlerinde kullanılan yapay zeka görüntü kalitesini artırabilir, gürültüyü yok edebilir ve yanlış alarmları ortadan kaldırarak operatörlerin sadece önemli olay ve durumlara odaklanmasını sağlayabilir. Yapay zeka bu şekilde kullanıldığında zaman kazandırır, maliyeti düşürür, verimliliği yükseltir ve güvenliği artırır.

Aynı zamanda, Avrupa Komisyonu yapay zeka geliştiricilerine, dağıtıcılarına ve kullanıcılarına yapay zekanın belirli kullanımlarına ilişkin açık gereksinimler ve yükümlülükler sağlamak için ilk kez yapay zeka konusunda yasal çerçeve önermektedir. Bunun temelinde, belirli bir yapay zeka uygulamasıyla ilişkili farklı risk seviyelerinin belirlenmesi yer alacaktır.

Daha da önemlisi, komisyon ayrıca düzenlemenin “AB genelinde yapay zeka alanındaki yaygınlaşma, yatırım ve inovasyonu güçlendireceğini” ummaktadır. Teknolojinin bireysel hakları çiğnemeyecek şekilde kullanımını düzenlemek ile yapay zekanın gerçek faydalar sağlayabileceği daha fazla uygulamaya yol açan inovasyonu teşvik etmek arasında bir denge kurulması şarttır.

Hanwha Techwin gibi sorumlu üreticiler bu dengeleri kurmaya alışkındır. Açık olmak gerekirse, Hanwha olarak Avrupa’da canlı bir yüz tanıma çözümü sunmuyoruz. Ayrıca, tedarik zinciri üzerinde tam kontrole ve siber güvenlik alanında güçlü bir geçmişe sahip Kore NDAA uyumlu bir üretici olarak, kameralı güvenlik teknolojisinin sorumlu bir şekilde kullanımının güçlü savunucularıyız.

Yapay zeka için doğru ve uygun bir yer

Yapay zeka gibi teknolojilerin sorumlu kullanımına ilişkin doğru düzenlemeleri ve kamusal müzakereleri destekliyoruz. Ancak aynı zamanda, kamusal alanlarımızın işlevsel, güvenli ve verimli tutulmasına yardımcı olmak için yapay zekanın video teknolojisinde oynadığı değerli rolün tanınması ve teşvik edilmesi de önemlidir.

Örneğin Hanwha, polis teşkilatının suçları araştırırken karşılaştığı tipik zorlukları çözmek için video kameralarda kenar teknolojili yapay zeka kullanımına öncülük ediyor. Burada önemli olan, bunun sivil özgürlükleri etkilemeden gerçekleştirilmesidir.

Yapay zeka, çok sayıda video görüntüsünü inceleyerek ve görüntüleri hızlı bir şekilde sınıflandırarak sadece kişinin giydiği kıyafetin rengi, şapka takıp takmadığı veya çanta taşıyıp taşımadığı, hatta belirli bir seyahat yönünde hareket edip etmediği gibi nitelikleri içeren görüntüleri ayıklamak suretiyle polis memurlarının kayıp bir kişiyi hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olabilir. Önceden polis memurlarının günlerini alabilecek bir işlem artık saatler içinde yapılabiliyor ve memurlar video görüntülerini manuel olarak taramak yerine daha ayrıntılı soruşturma çalışmaları yürütebiliyor. Yapay zeka bunu mümkün kılıyor.

Doğru olanı yapmak

Önemli olan, yapay zekanın bu şekilde kullanılmasının mahremiyet açısından bir sakıncası olmamasıdır, zira bu sistemler yüz özellikleri aracılığıyla bireyleri tanımlamak yerine nesnelere ve niteliklere odaklanmak üzere eğitilmektedir.

Yapay zekadan, kayıp kişi dışındaki herkesin yüzünü sansürleyerek ve tanınmaz hale getirerek bu video görüntülerinde yakalanan insanların kimliklerini koruması bile isteniyor. Sadece polis ve mahkeme personeli ile sansürlenmemiş video görüntülerine erişim izni olanlar bunu yapabiliyor.

Yapay zekanın günümüzde mümkün kıldığı inanılmaz şeylerin ışığında, gizlilik için tehdit oluşturabilecek teknoloji biçimlerinin oldukça doğru bir şekilde değerlendirilmesinde, yapay zeka ve faydalarının düzenleyici maddelerle birlikte atılması utanç verici olacaktır.