Wideo oparte na sztucznej inteligencji w handlu detalicznym: zrozumienie utraconych możliwości sprzedaży

W nadchodzących latach branża handlu detalicznego będzie musiała zmierzyć się z szeregiem możliwości i wyzwań, a niekorzystne warunki gospodarcze będą wywierać na nią presję w zakresie optymalizacji procesów i kosztów. W międzyczasie klienci oczekują bardziej spersonalizowanej obsługi, unikalnych doświadczeń w sklepie i atrakcyjnych ofert, które przyciągną ich do sklepu. Silna kontrola popytu, kosztów i marży, wraz z wykorzystaniem technologii w celu poprawy wydajności i podejmowania decyzji w oparciu o dane, pomoże detalicznym sprzedawcom wyprzedzić konkurencję.

Sztuczna inteligencja jest kluczem do podniesienia konkurencyjności

Przewiduje się, że wartość usług z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w handlu detalicznym wzrośnie z 5 mld USD w 2023 roku do ponad 31 mld USD do 2028 roku. W związku z tym technologia wideo oparta na sztucznej inteligencji staje się podstawowym narzędziem w zestawie narzędzi współczesnych firm handlu detalicznego w celu zwiększenia konkurencyjności i wydajności. Jak pokazują ostatnie badania Hanwha Vision, wśród sprzedawców detalicznych rośnie apetyt na rozszerzenie wideo poza zakres bezpieczeństwa na szersze operacje. Kluczem jest tutaj połączenie sztucznej inteligencji i technologii wideo.

Rosnące zainteresowanie wideo wykorzystującym sztuczną inteligencję

Spośród sektorów badanych przez Hanwha Vision, handel detaliczny wykazuje jedne z najwyższych zainteresowań technologią, przy czym więcej niż jeden na dwóch (52%) wskazuje na jej potencjał w zakresie lepszego zrozumienia utraconych możliwości sprzedaży. Będąc jednym z pierwszych użytkowników ówczesnej telewizji przemysłowej, być może nie jest zaskoczeniem, że sektor detaliczny jest otwarty na przyjęcie najnowszych funkcji wideo z obsługą sztucznej inteligencji. Istnieje wiele nowych i innowacyjnych zastosowań wideo opartego na sztucznej inteligencji w handlu detalicznym, które opierają się na jego tradycyjnym wykorzystaniu w zapobieganiu stratom – od optymalizacji układów sklepów i zarządzania kolejkami po zwiększenie sprzedaży i wsparcie logistyki magazynowej.

Lepsze zrozumienie klienta

Choć nadal jest to obszar inwestycji, tradycyjne aplikacje bezpieczeństwa, takie jak wykrywanie zachowań antyspołecznych lub zagrażających (29%), identyfikowanie prób włamań (20%) i ostrzeganie kierowników o próbach kradzieży w sklepach (12%), wydają się być niższym priorytetem dla firm handlu detalicznego korzystających z wideo z obsługą sztucznej inteligencji. Bardziej interesuje je wykorzystanie tej technologii do lepszego zrozumienia zachowań klientów.

 

Wielu sprzedawców detalicznych rozszerza rolę wideo w celu wsparcia analizy zachowań klientów i sprzedaży oraz informowania o układach sklepów. Badanie wykazało, że pięć najważniejszych zastosowań technologii wideo opartej na sztucznej inteligencji w sektorze detalicznym to:

 

  1. Potwierdzanie danych demograficznych osób, które opuszczają sklep bez dokonania zakupu.
  2. Badanie sposobu, w jaki kupujący przeglądają sekcje sklepu.
  3. Zapewnienie wskazówek dotyczących optymalnej pozycji do wystawiania towarów w sklepie.
  4. Powiadamianie kierowników o tworzeniu się kolejek, aby umożliwić im zmianę przydziału pracowników lub otwarcie nowych kas.
  5. Pokazywanie, jak kupujący poruszają się po sklepie i ujawnianie wąskich gardeł.

 

Wideo oparte na sztucznej inteligencji może pomóc kierownikom sklepów lepiej zrozumieć okoliczności związane z niewykorzystanymi szansami sprzedaży. Korzystając z wideo, mogą oni również dowiedzieć się o wzorcach ruchu w sklepie, aby informować o układzie alejek i wystawianiu produktów. Można usunąć wąskie gardła, aby poprawić jakość zakupów, a kolejkami można zarządzać za pomocą alertów w czasie rzeczywistym z kamer wideo, aby poinformować personel sklepu o konieczności otwarcia większej liczby stanowisk kasowych w okresach wzmożonego ruchu.

Wprowadzanie wideo z obsługą sztucznej inteligencji do sklepów

Aby wprowadzić wideo oparte na sztucznej inteligencji do sklepów detalicznych w skuteczny i odpowiedzialny sposób, wymagana jest równowaga między regulowaniem korzystania z technologii w celu zapewnienia, że jest ona godna zaufania i chroni osoby, a zachęcaniem do innowacji, które prowadzą do powstania większej liczby zastosowań, w których sztuczna inteligencja może przynieść rzeczywiste korzyści. 

Odpowiedzialni producenci, tacy jak Hanwha Vision, są zobowiązani do zachowania tej równowagi. Dla wyjaśnienia, Hanwha Vision nie oferuje rozwiązania do rozpoznawania twarzy na żywo i ściśle monitoruje zmiany we wszystkich odpowiednich przepisach. 

Ustawa UE o sztucznej inteligencji, która znajduje się na końcowym etapie procesu legislacyjnego, jest pierwszą w historii ramą prawną dotyczącą sztucznej inteligencji i ma na celu zapewnienie programistom, podmiotom wdrażającym i użytkownikom sztucznej inteligencji jasnych wymagań i obowiązków dotyczących konkretnych zastosowań sztucznej inteligencji. Kluczowe znaczenie będzie miała identyfikacja różnych poziomów ryzyka związanych z konkretnym zastosowaniem sztucznej inteligencji. Tymczasem Hanwha Vision ogłosiła już swoją gotowość na unijne dyrektywy w sprawie cyberbezpieczeństwa NIS2 i CRA, które mają wejść w życie w tym roku.

Jako koreański producent, który przestrzega dyrektywy NDAA i ma pełną kontrolę nad swoim łańcuchem dostaw oraz silne doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i praktyk etycznych, Hanwha Vision jest silnym propagatorem odpowiedzialnego korzystania z technologii nadzoru wideo.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w handlu detalicznym, przeczytaj pełny raport z badań tutaj.