Spółka Hanwha Vision udoskonala funkcje sztucznej inteligencji w swoich kamerach z serii P, aby zapewnić wyższą inteligencję i wydajność.

Spółka Hanwha Vision, globalny dostawca systemów wizyjnych, rozszerzyła możliwości sztucznej inteligencji w swoich kamerach z serii P o WiseDetector, MQTT, liczenie osób w tłumie i pojazdów (Crowd and Vehicle Counting)  oraz wykrywanie poślizgnięć i upadków (Slip and Fall). Nowe funkcje zapewniają wyższą inteligencję i wydajność systemów bezpieczeństwa oraz rozszerzają kompetencje wideo w celu wsparcia innych obszarów działalności.

Wykrywanie obiektów zdefiniowanych przez użytkownika

WiseDetector, oparty na uczeniu maszynowym, rozszerza możliwe typy obiektów, które mogą być wykrywane przez sztuczną inteligencję, z bardziej ograniczonego zestawu predefiniowanych obiektów (zazwyczaj osób, pojazdów i ich atrybutów) do określonych obiektów, takich jak kurtki o wysokiej widoczności, pudła na podłodze sklepu lub pachołki drogowe blokujące drogę. Zespołom ds. bezpieczeństwa daje to większą elastyczność i kontrolę nad tym, co wykrywać w oparciu o ich unikalne potrzeby handlowe w modelu sztucznej inteligencji.

Liczenie pojazdów i osób w tłumie dla inteligentniejszych miast

Nowe funkcje liczenia osób w tłumie i pojazdów pomagają inteligentnym miastom, umożliwiając płynny przepływ osób i ruchu. Kamery generują metadane, które obejmują liczenie osób w czasie rzeczywistym w celu zarządzania potencjalnymi tłumami, na przykład na stadionach, w oparciu o określone godziny. Tymczasem informacje o ilości pojazdów na drogach i parkingach mogą być przydatne dla planistów miejskich. Na podstawie tych danych lokalni administratorzy mogą opracowywać plany konserwacji dróg, tras, a także wykorzystywać je jako wskaźnik marketingowy.

MQTT oferuje większą łączność

Protokół MQTT umożliwia kamerom serii P płynną współpracę z dowolną liczbą innych czujników w instalacji. Protokół MQTT umożliwia połączenie kamer z urządzeniami Internetu rzeczy (IoT), rozszerzając możliwości systemu wideo na operacje handlowe, inteligentne miasta i nie tylko.

Na przykład w środowisku inteligentnego miasta czujniki środowiskowe mogą ostrzegać operatora o możliwym dymie w danym obszarze z wizualnym potwierdzeniem za pomocą kamer; w odpowiedzi na zmieniające się warunki pogodowe lub oświetleniowe kamery mogą uruchamiać inteligentne oświetlenie uliczne; a w środowisku zabudowanym ogrzewanie lub klimatyzacja mogą włączać się automatycznie, gdy tylko osoba wejdzie do środka, aby uczynić dla niej środowisko bardziej komfortowe.

Wykrywanie poślizgnięć i upadków dla szybkiej reakcji

Przy wykrywaniu poślizgnięć i upadków kamery wykorzystują sztuczną inteligencję do wykrywania osób, które upadły i mogły zostać ranne, i automatycznie ostrzegają operatora. Takie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynach, zakładach produkcyjnych, portach i innych centrach logistycznych oraz umożliwia szybką reakcję na wypadki. Przykładowo, ostrzeżenie może prowadzić do dezaktywacji wózków widłowych i innego ruchomego sprzętu, zapobiegając dalszym obrażeniom poszkodowanej osoby.

Pread Um (Suk Bong), Dyrektor ds. Produktów i Marketingu w Hanwha Vision Europe, powiedział: „Najnowsze ulepszenia sztucznej inteligencji w kamerach serii P jeszcze bardziej rozszerzają możliwości wizyjne i przynoszą znaczące korzyści handlowe. Zespoły ds. bezpieczeństwa dysponują teraz łatwiejszym sposobem monitorowania wypadków i incydentów, łączenia się z Internetem rzeczy (IoT) oraz zarządzania wyjątkowymi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony”.

Więcej informacji na temat serii P można znaleźć tutaj.