Spółka Hanwha Vision jest gotowa do wdrożenia przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa CRA oraz NIS 2

Spółka Hanwha Vision, globalny dostawca systemów wizyjnych, wyraziła swoją gotowość na nadchodzącą ustawę o cyberodporności (CRA) oraz dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji 2. edycja (NIS 2), które mają wejść w życie w 2024 r. Spółka Hanwha Vision od dawna zaangażowana w najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa i globalnego przestrzegania przepisów ogłosiła, że jest przygotowana na wdrożenie nadchodzących przepisów jeszcze przed ich ratyfikacją do prawa Unii Europejskiej, aby lepiej przygotować poszczególne firmy i zapewnić użytkownikom spokój ducha.

EU CRA to rozporządzenie, które określa minimalne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa produktów z elementami cyfrowymi. Zgodnie z tym rozporządzeniem produkty, w tym kamery wideo, muszą być zaprojektowane i opracowane z myślą o bezpieczeństwie, chronione przed znanymi lukami w zabezpieczeniach i regularnie aktualizowane za pomocą poprawek bezpieczeństwa. Użytkownicy muszą również otrzymywać szczegółowe informacje na temat funkcji bezpieczeństwa produktu i sposobu jego bezpiecznego użytkowania. Chociaż prawo jest nadal przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim i Radzie, Hanwha Vision już teraz przestrzega wytycznych CRA ze względu na kompleksowe procesy cyberbezpieczeństwa, które wdrożyła.

Podobnie, NIS2 to dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2020 r. Oczekuje się, że państwa członkowskie UE spełnią wymogi NIS2 do października 2024 r., aby spełnić określone środki mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej UE. Jako dostawca usług cyfrowych, spółka Hanwha Vision jest zobowiązana do przeprowadzania regularnych ocen ryzyka w celu identyfikacji i oceny wszelkich zagrożeń dla swoich sieci i systemów informatycznych, wdrażania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu złagodzenia ryzyka zidentyfikowanego w ocenach oraz zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa organom krajowym.

Hanwha Vision od wielu lat zaostrza środki bezpieczeństwa, w tym usuwa ze swoich produktów chipsety wyprodukowane w krajach znajdujących się na czarnej liście oraz w Korei Południowej i Wietnamie. Te i inne środki przyczyniły się do faktu, iż Hanwha Vision spełnia wymagania amerykańskiej ustawy o obronie narodowej (NDAA). Jako wskaźnik odpowiedzialnego projektowania i godnego zaufania cyberbezpieczeństwa, NDAA jest również stosowana w całej Europie, a produkty Hanwha Vision są wykorzystywane w wielu wrażliwych aplikacjach rządowych, obronnych i komercyjnych w regionie.

Spółka Hanwha Vision jest również jednym z niewielu producentów sprzętu wizyjnego, który uzyskał certyfikat UL CAP dla swoich kamer z chipsetem Wisenet 7. Zaawansowany system na chipie (SoC) Wisenet 7 oferuje najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa dzięki zastrzeżonemu systemowi certyfikacji urządzeń, głównemu urzędowi certyfikacji, zabezpiecznonemu rozruchowi, zabezpieczonej pamięci masowej, zabezpieczonemu systemowi operacyjnemu, uwierzytelnianiu równoważnemu, uwierzytelnianiu aplikacji i dalszym funkcjom.

Hanwha Vision posiada zespół reagowania kryzysowego na luki w zabezpieczeniach (S-CERT), który szybko reaguje na potencjalne wady w zabezpieczeniach. Oprócz reagowania na nowe zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, S-CERT przeprowadza regularne testy penetracyjne i kontrole bezpieczeństwa. Hanwha Vision jest również zobowiązana do ujawniania wszystkich potencjalnych luk w zabezpieczeniach zgodnie ze swoją polityką ujawniania luk w zabezpieczeniach i została niedawno zatwierdzona przez program CVE jako organ numerujący CVE®. Umożliwia to Hanwha Vision identyfikowanie, definiowanie i katalogowanie publicznie zgłaszanych luk w cyberbezpieczeństwie z korzyścią dla użytkowników, partnerów i szerszej społeczności z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa.

Pread Um (Suk Bong), dyrektor ds. produktów i marketingu w Hanwha Vision Europe, powiedział: „Hanwha Vision zawsze dążyła do dostarczania najnowocześniejszych produktów z zakresu cyberbezpieczeństwa, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla ochrony naszych klientów i konsumentów. Umieszczenie cyberbezpieczeństwa w centrum naszej działalności umożliwia nam dostarczanie zaufanych produktów zabezpieczających w wymagających i wrażliwych środowiskach. Zapewni to użytkownikom całkowitą pewność, gdy wejdą w życie przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, takie jak CRA i NIS2”.

Więcej informacji na temat rozwiązań Hanwha Vision w zakresie cyberbezpieczeństwa można znaleźć tutaj.