Rozwój sztucznej inteligencji w wideo: Kolejna granica dla producentów


Branża produkcyjna stoi przed wyzwaniem wykorzystania możliwości oferowanych przez postęp technologiczny przy jednoczesnym pokonywaniu niepewności handlowej i optymalizacji kosztów. Wyjaśnia to, dlaczego prawie dziewięciu na dziesięć (86%) dyrektorów ds. produkcji uważa, że inteligentne rozwiązania fabryczne będą głównym motorem ich konkurencyjności w ciągu najbliższych pięciu lat, według firmy konsultingowej Deloitte.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Hanwha Vision potwierdzają tę opinię, zagłębiając się w szczegóły cyfrowej transformacji, którą planują przeprowadzić firmy produkcyjne. Jedna technologia dla inteligentnych fabryk jest gotowa zastąpić wszystkie inne: sztuczna inteligencja. Obejmuje ona wideo oparte na sztucznej inteligencji, które odgrywa coraz ważniejszą rolę w wielu operacjach produkcyjnych.

Otwartość na technologię

Badania Hanwha Vision wykazały, że sektor produkcyjny był najbardziej otwarty na wykorzystanie technologii w celu zwiększenia produktywności w porównaniu z innymi, w tym handlem detalicznym i inteligentnymi miastami. Otwartość ta może częściowo wynikać z wczesnego przyjęcia przez ten sektor technologii takich jak automatyzacja i Internet Rzeczy (IoT). Ponad sześć z 10 (63%) firm produkcyjnych planuje zwiększyć swoje budżety na sztuczną inteligencję w ciągu najbliższego roku, co wskazuje na to, że obecne projekty związane ze sztuczną inteligencją przynoszą efekty, a kierownictwo wyższego szczebla jest przekonane, że dalsze inwestycje będą realizowane na wysokim poziomie.

Zapewnienie wydajności operacyjnej

Wdrożenie sztucznej inteligencji w kamerach rozszerza wideo poza jego tradycyjne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w kierunku zapewnienia wydajności operacyjnej. Dzięki sztucznej inteligencji, kamery mają przedefiniowaną rolę w produkcji, przede wszystkim w celu skrócenia przestojów, utrzymania standardów produkcji, zmniejszenia liczby błędów oraz automatyzacji protokołów BHP.

Badania przeprowadzone przez Hanwha Vision pokazują, że firmy produkcyjne wymieniają pięć najważniejszych zastosowań systemów wizyjnych wykorzystujących sztuczną inteligencję:

  1. Powiadamianie operatorów o awariach instalacji i sprzętu.
  2. Identyfikacja zablokowań lub elementów czekających w kolejce na liniach produkcyjnych.
  3. Wykrywanie błędów produkcyjnych w wyrobach gotowych opuszczających linie produkcyjne.
  4. Ostrzeganie operatorów o opóźnieniach w produkcji lub zakłóceniach procesów.
  5. Ostrzeganie kierowników, gdy pracownicy nie noszą odpowiednich środków ochrony indywidualnej w obszarach niebezpiecznych.

Poprawa przestojów, konserwacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Powyższe zastosowania pokazują, że firmy produkcyjne są świadome tego, w jaki sposób wideo oparte na sztucznej inteligencji może szybko ostrzegać operatorów i personel zajmujący się konserwacją o potencjalnych problemach z maszynami lub liniami produkcyjnymi, które mogą mieć wpływ na wydajność. Harmonogramy konserwacji mogą być proaktywnie informowane na podstawie danych wideo, aby określić, kiedy maszyna wymaga serwisowania lub kiedy działa nieoptymalnie, zapewniając uniknięcie nieoczekiwanych przestojów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy mogą również ulec poprawie dzięki funkcji rozpoznawania obiektów określającej, że ktoś nie ma założonego odpowiedniego sprzętu ochronnego, na przykład kamizelki odblaskowej, w niebezpiecznych obszarach. Ponadto system wykrywa, że ktoś wszedł do obszaru o ograniczonym dostępie lub obszaru niebezpiecznego i wysyła ostrzeżenie do operatorów, aby sprawdzili, czy dana osoba jest upoważniona do przebywania w tym miejscu.

Kluczowe narzędzie dla producentów

Wideo oparte na sztucznej inteligencji staje się centralnym narzędziem w wielu aspektach produkcji. Dzięki rozszerzeniu technologii o sztuczną inteligencję, wideo wychodzi daleko poza swoje tradycyjne zastosowanie w zakresie bezpieczeństwa i wkracza głęboko do centrum operacyjnego organizacji, gdzie dostarcza nowych spostrzeżeń i podnosi wartość.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania sztucznej inteligencji wideo w produkcji i jak wdrożyć ją w swojej organizacji, przeczytaj pełny raport z badań [LINK].