Przyjęcie zrównoważonej przyszłości dzięki technologii

Produkty i technologie Hanwha Vision zaprojektowane w oparciu o zasady oszczędzania energii, zapewniają zrównoważone podejście do potrzeb związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem

Podczas gdy systemy nadzoru wideo są postrzegane jako integralna część budowania inteligentnych i zrównoważonych miast, same kamery muszą być również zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Pojedyncze nowoczesne kamery bezpieczeństwa nie zużywają znacznej ilości energii. Jednak rozbudowane systemy nadzoru mogą obejmować dziesiątki serwerów, tworząc większe obciążenie energetyczne wpływające na postęp w kierunku zrównoważonej przyszłości.

„Podczas niedawnej 8. dorocznej globalnej konferencji na temat efektywności energetycznej 45 krajów poparło oświadczenie wersalskie, zgodnie z którym obecna dekada jest „kluczową dekadą dla efektywności energetycznej”. Hanwha Vision zawsze dążyła do innowacji, aby rozwijać przyszłość. Do naszych rozwiązań wprowadzamy energooszczędne funkcje, wspierając globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego bez obniżania poziomu bezpieczeństwa” – powiedział Andy Ryu, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w Hanwha Vision.

Zgodnie z tym zobowiązaniem, Hanwha Vision, globalny dostawca rozwiązań wizyjnych, zaprezentował niedawno kamerę SolidEDGE – pierwszą prawdziwą kamerę opartą na dysku półprzewodnikowym (SSD) z wbudowanym serwerem – która została zaprojektowana w oparciu o zasady oszczędzania energii w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

Oszczędność energii dzięki bezserwerowemu rozwiązaniu wideo

Jedną z rewolucyjnych cech kamery SolidEDGE jest jej bezserwerowe ustawienie, które znacznie zmniejsza zużycie energii i całkowity koszt posiadania. Eliminuje tradycyjną potrzebę stosowania oddzielnych serwerów w centrach danych o kontrolowanej temperaturze, które zużywają znaczne ilości energii elektrycznej.

Hanwha Vision zintegrowała pamięć masową bezpośrednio w obudowie kamery SolidEDGE i wstępnie zainstalowała system zarządzania wideo Wisenet WAVE, który może działać na krawędzi. Ponadto kamera SolidEDGE może również łączyć się i nagrywać wideo z pięciu dodatkowych kamer. Integracja funkcji nie tylko zapewnia znaczne oszczędności energii, ale gwarantuje również, że dane wideo i nagrania są przechwytywane bez opóźnień.

Energooszczędna analiza danych dzięki Edge AI

Skokowy rozwój technologii nadzoru doprowadził do bezprecedensowej ilości danych generowanych każdego dnia  – ponad 2500 petabajtów danych od 2019 roku. Przechowywanie i analizowanie takiej masy danych zużywa znaczną ilość energii, ponieważ serwery w centrach danych wymagają sporej mocy. Spółka Hanwha Vision stawia jednak czoła temu wyzwaniu, wprowadzając do wielu swoich kamer sztuczną inteligencję na krawędzi (Edge AI).

Wykorzystując Edge AI, kamery Hanwha Vision mogą szybko kontrolować i przesyłać ważne metadane, zmniejszając obciążenie operacyjne serwera i minimalizując ogólne zużycie energii, eliminując również typowe obciążenia energetyczne spowodowane przeciążeniem sieci lub nadmierną pojemnością pamięci masowej. Sieciowe rejestratory wideo (NVR) Hanwha Vision ze sztuczną inteligencją dodatkowo zwiększają wydajność analizy danych, umożliwiając szybką identyfikację i wyszukiwanie istotnych informacji. Wynikiem jest zwiększona wydajność operacyjna i znaczne oszczędności energii.

Większa oszczędność energii dzięki opartej na sztucznej inteligencji technologii przetwarzania obrazu przy słabym oświetleniu

Tradycyjnie kamery nadzoru wymagają dobrze oświetlonego otoczenia, aby uzyskać wysokiej jakości nagrania. Często prowadzi to do pozostawiania włączonych świateł w sklepach i na zewnątrz witryn sklepowych, co z kolei zwiększa niepotrzebne zużycie energii. Duża europejska sieć sklepów SPAR Austria oszacowała roczne obniżenie zużycia energii o milion kilowatogodzin poprzez ograniczenie reklam w witrynach sklepów i godzin oświetlenia zewnętrznego w ponad 1500 sklepach.

Urządzenia na krawędzi Hanwha Vision wykorzystują najnowocześniejszą, opartą na sztucznej inteligencji technologię przetwarzania obrazu przy słabym oświetleniu. Umożliwia to wyraźne nagrania w słabo oświetlonych warunkach i minimalizuje potrzebę utrzymywania dobrze oświetlonego środowiska tylko do celów nadzoru. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zminimalizować swój wpływ na środowisko.

Hanwha Vision: Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i przyszłości

Troska Hanwha Vision o zrównoważony rozwój nie ogranicza się do projektowania produktów. Firma podjęła kilka inicjatyw zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), udowadniając zaangażowanie w wywieranie pozytywnego wpływu na świat. Inicjatywy te obejmują między innymi Hanwha-KAIST Spacekids Program, inicjatywa Hanwha Clean Up Mekong Initiative oraz Win-Win Support Program.

Synergia między technologią i energią jest kluczem do budowania zrównoważonego jutra. Produkt Hanwha Vision jest przykładem tej synergii dzięki zastosowaniu zasad oszczędzania energii, bezserwerowego ustawienia, sztucznej inteligencji na krawędzi i technologii przetwarzania obrazu przy słabym oświetleniu. To innowacyjne podejście nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i możliwości nadzoru, ale także zmniejsza wpływ na środowisko i zużycie energii.

Dążenie Hanwha Vision do zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z kompleksową ofertą rozwiązań do nadzoru, czyni nas zaufanym partnerem dla firm i organizacji, dla których zrównoważony rozwój jest priorytetem.