Przedsiębiorstwa wykorzystują systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia produktywności

  • „Przełom” dla systemów wizyjnych z technologią sztucznej inteligencji, gdyż badanie wykazało, że są one dwukrotnie bardziej popularne wśród kierownictw spółek niż automatyzacja i robotyka.
  • Spółki plasują systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji na równi z technologią 5G, Internetem rzeczy (IoT) i M2M, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa.

Nowe badania przeprowadzone przez spółkę Hanwha Vision, globalnego dostawcę systemów wizyjnych, wykazały, że prawie jedna trzecia (31%) kierowników spółek europejskich preferuje systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji jako sposób na rozwiązanie problemów biznesowych.

To prawie dwa razy więcej niż tych, którzy preferują automatyzację i robotykę (17%) i prawie tyle samo, co tych, którzy postrzegają 5G i Internet Rzeczy (IoT) jako klucz do rozwiązania swych problemów (32%).

System wizyjny z obsługą sztucznej inteligencji łączy sieciowe kamery wideo ze sztuczną inteligencją w celu automatycznego wykrywania i klasyfikowania obiektów, w tym osób, pojazdów i ich określonych atrybutów. Korzystając z algorytmów wbudowanych w kamerę, może ona ostrzegać użytkownika, gdy zidentyfikuje określone zachowania – na przykład pojazd jadący w złym kierunku, pracownika magazynu nie noszącego sprzętu ochronnego lub niepożądany obiekt na linii produkcyjnej.

Pread Um (Suk Bong), Dyrektor ds. Produktów i Marketingu w Hanwha Vision Europe, powiedział: „Rok 2024 powinien być rokiem, w którym system wizyjny oparty na sztucznej inteligencji przedostanie się do głównego nurtu. Wraz z rosnącą świadomością o sztucznej inteligencji w głównym nurcie i udowodnionymi sukcesami handlowymi wykorzystującymi system wizyjny z obsługą sztucznej inteligencji, coraz więcej kadry kierowniczej wykorzystuje tę technologię, aby rozwiązać problemy spoza zakresu bezpieczeństwa”.

„System wizyjny ma ogromny potencjał w usprawnianiu operacji, dostarczaniu cennych danych do strategii i planowania oraz wspomaganiu bezpieczeństwa ludzi i zasobów. Cieszę się, że tak wiele organizacji nie tylko zdaje sobie z tego sprawę, ale także aktywnie planuje wykorzystać system wizyjny z obsługą sztucznej inteligencji do tych celów”.

Aby lepiej zrozumieć nastawienie kadry kierowniczej wyższego szczebla do sytemu wizyjnego opartego na sztucznej inteligencji w erze po wprowadzeniu technologii ChatGPT, Hanwha Vision przeprowadziła ankietę wśród 1000 osób w organizacjach w pięciu krajach europejskich (Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Niemcy i Francja). Kierownicy ds. operacji i bezpieczeństwa zostali zapytani o technologie, których użyliby do sprostania szeregowi strategicznych wyzwań handlowych, takich jak znalezienie nowej wydajności, wdrożenie nowych procesów i kontrola kosztów.

Respondenci są świadomi roli, jaką systemy wizyjne z obsługą sztucznej inteligencji mogą odegrać w rozwiązywaniu ww. wyzwań handlowych, przy czym więcej niż jeden na dwóch (55%) planuje wykorzystać systemy wizyjne z obsługą sztucznej inteligencji do znalezienia nowych, skutecznych rozwiązań, a podobna liczba (49%) wykorzysta je do zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw.

„Inteligentniejsze” wykorzystanie systemów wizyjnych oznacza radykalną zmianę w stosunku do funkcji bezpieczeństwa, którą CCTV, jak wcześniej nazywano te systemy, spełniały w przeszłości. Tradycyjne wykorzystanie kamer wideo do „utrzymywania bezpiecznego środowiska” rzeczywiście zostało wymienione przez znacznie mniejszą liczbę respondentów (26%) w badaniu spółki Hanwha Vision.

Największą chęć wykorzystania technologii do rozwiązywania swoich problemów wykazali kierownicy w sektorze produkcyjnym, a tuż za nimi uplasowali się kierownicy w sektorze handlu detalicznego. Kierownictwo inteligentnych miast wykazało mniejszy entuzjazm dla systemów wizyjnych opartych na sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy (IoT) i 5G, co jest zaskakującym odkryciem, sprzecznym z szerszą wizją „inteligentnych miast”, czyli lepszego łączenia miejsc z ludźmi, którzy w nich mieszkają, pracują i odwiedzają je.

Chociaż badanie wykazało, że technologia wizyjna oparta na sztucznej inteligencji zyskuje przychylność szerokiej publiczności handlowej, ujawniło również potencjalne bariery w jej przyjęciu. Jako największą z nich była postrzegana potrzeba szkolenia w zakresie technologii, wymieniona przez 40% respondentów. Jednak inwestowanie w intuicyjne systemy wizyjne, które działają „od razu po wyjęciu z pudełka”, może znacznie zmniejszyć ilość szkoleń i wiedzy technicznej potrzebnej operatorom do korzystania z systemu wizyjnego z obsługą sztucznej inteligencji.

Kolejną potencjalną barierą w przyjęciu są, co może nie być zaskoczeniem, obawy związane z cyberbezpieczeństwem. Nie dotyczy to wyłącznie technologii wizyjnych, ale może odzwierciedlać szersze obawy dotyczące bezpieczeństwa danych i możliwości naruszenia sprzętu sieciowego. Współpraca z odpowiedzialnymi dostawcami, którzy od lat stosują najlepsze metody w zakresie cyberbezpieczeństwa i zapewniają zgodność z wymogami ustawy o obronie narodowej USA (NDAA), pomoże rozwiać te obawy.

Przeczytaj pełny artykuł na temat badania tutaj.