Pięć trendów w zakresie monitoringu wizyjnego, na które warto zwrócić uwagę w 2024 r.

Spółka Hanwha Vision, globalny dostawca systemów wizyjnych, zidentyfikowała pięć trendów dotyczących monitoringu wizyjnego, które warto śledzić w 2024 r. Już teraz cieszą się one dużym zainteresowaniem, a w 2024 r. będą jeszcze ważniejsze, ponieważ technologia wciąż się rozwija, a użytkownicy wykorzystują systemy wizyjne do nowych i innowacyjnych celów.

Five trends in video surveillance 2024 

Technologia monitoringu wizyjnego rozwijała się w ciągu ostatniej dekady, a przed jej użytkownikami, a także instalatorami i integratorami otworzyły się szerokie możliwości. Ci, którzy przyjmą transformację wideo – od technologii bezpieczeństwa w ramach jednej aplikacji do rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję i chmurę, aby pomóc użytkownikom w rozwiązywaniu szerszych wyzwań branżowych – odniosą znaczące korzyści.

Transformacja technologii wideo, która od swoich korzeni w dziedzinie bezpieczeństwa stała się wiodącą technologią dla przedsiębiorstw, obok takich rozwiązań jak 5G i Internet Rzeczy (IoT), znajduje potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez spółkę Hanwha Vision Europe. Niedawna ankieta przeprowadzona wśród 1000 kierowników spółek w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Niemczech i Francji wykazała, że prawie jedna trzecia (31%) preferuje obecnie wideo oparte na sztucznej inteligencji jako sposób rozwiązywania problemów handlowych. Dla porównania, jest to prawie dwa razy więcej niż tych, którzy preferują automatyzację i robotykę (17%) i prawie tyle samo, co tych, którzy postrzegają 5G i Internet Rzeczy (IoT) jako klucz do rozwiązania ich problemów (32%).

Pread Um (Suk Bong), Dyrektor ds. Produktów i Marketingu w Hanwha Vision Europe, stwierdza: „Monitoring wizyjny stanowi ogromny potencjał w zakresie usprawniania operacji, dostarczania cennych danych na potrzeby strategii i planowania, a także pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i majątku. Wszystko wskazuje na to, że w 2024 r. wideo zostanie podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez spółki.“

1. Sztuczna inteligencja zmienia zasady prowadzenia przedsiębiorstwa

Coraz bardziej powszechne połączenie kamer bezpieczeństwa i sztucznej inteligencji jest kluczem do przekształcenia technologii wizyjnej z czystych funkcji nadzoru w szersze zastosowania rynkowe.

Spółka Hanwha Vision od dawna opowiada się za zaufaną technologią sztucznej inteligencji dla systemów wideo i słusznie przewiduje, że technologia ta będzie dynamicznie się rozwijać, umożliwiając wgląd w dane i predykcję poprzez dogłębną analizę zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz po incydencie.

W miarę rozwoju technologii Pread Um (Suk Bong) podkreśla jej rosnącą wartość: „Dane oparte na sztucznej inteligencji i analizy predykcyjne zapewniają cenny wgląd w krytyczne procesy operacyjne i pomagają identyfikować zagrożenia przed ich wystąpieniem”.

Predykcyjna analiza wideo oparta na sztucznej inteligencji składa się z trzech procesów: gromadzenia informacji wideo, analizy danych i modelowania scenariuszy. Sektory takie jak inteligentne miasta, sklepy detaliczne, produkcja, logistyka i opieka zdrowotna wykorzystują tę technologię do zwiększania wydajności poprzez redukcję kosztów, optymalizację procesów i poprawę jakości usług. Wykorzystują również systemy wizyjne do poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Rok 2024 może być rokiem, w którym systemy wizyjne oparte na sztucznej inteligencji staną się głównym nurtem i będą powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa.

2. Brzeg wciąż przybiera na sile

W 2024 r. nadal będzie można obserwować znaczne zainteresowanie sztuczną inteligencją „na brzegu”.

Łącząc sztuczną inteligencję i Edge Computing w kamerze („na brzegu”), dane są przetwarzane w miarę ich generowania i dokładnie tam, gdzie są generowane. Pozwala to użytkownikom uzyskać natychmiastowy wgląd w dane wideo oraz oszczędza czas i pieniądze, ponieważ nie ma potrzeby przesyłania dużych ilości danych do różnych lokalizacji w celu ich przechowywania i przetwarzania. Jedno urządzenie brzegowe wykonuje wszystko – od przechwytywania i przechowywania wideo po jego analizę i podłączenie do chmury – bez konieczności posiadania oddzielnej infrastruktury systemowej.

Według Pread Um (Suk Bong), „Największą zaletą kamer ze sztuczną inteligencją na brzegu jest to, że analiza wideo odbywa się na miejscu, zapewniając szybszy wgląd, który ułatwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w sytuacjach krytycznych”.

Spółka Hanwha Vision jest pionierem w dziedzinie sztucznej inteligencji na brzegu sieci i dodaje kolejne funkcje do kamer z obsługą sztucznej inteligencji na brzegu, aby zaspokoić potrzeby różnych sektorów pionowych. W 2024 r. wprowadzonych zostanie więcej branżowych funkcji sztucznej inteligencji na brzegu sieci, aby rozwiązać typowe problemy w handlu detalicznym, produkcji i logistyce.

W ramach swojego zaangażowania w opracowywanie rozwiązań na brzegu sieci, Hanwha Vision wprowadziła również SolidEDGE w 2023 roku, pierwszą na rynku kamerę opartą na Solid State Drive (SSD), która umożliwia nagrywanie na brzegu sieci.

3. Przejście do chmury nabiera tempa

 Podczas pandemii korzyści płynące z usług w chmurze stały się oczywiste, w wyniku czego zaufanie spółek do chmury znacznie wzrosło. Pread Um (Suk Bong) wyjaśnia dalej: „Teraz, gdy sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej powszechna, widzimy, jak przedsiębiorstwa inwestują w usługi w chmurze, aby wspierać strategie wideo oparte na sztucznej inteligencji”.

W przeciwieństwie do budowania rozwiązań lokalnych, technologia chmury może być skalowana zgodnie z zapotrzebowaniem, a wiele europejskich spółek poprawia swoją efektywność kosztów dzięki usługom w chmurze, które nie wymagają dużych inwestycji z góry i mogą być centralnie zarządzane oraz łatwo rozszerzane lub zmniejszane.

Ponadto oparty na chmurze system monitoringu wizyjnego lub VSaaS (Video Surveillance as a Service) można łatwo połączyć z istniejącym systemem i zintegrować z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak kontrola dostępu, wykrywanie pożarów i zarządzanie budynkami, a także rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji i analizy danych.

4. Cyberbezpieczeństwo będzie nadal dominować w agendzie spółek  

Połączenie nowych technologii, takich jak chmura i sztuczna inteligencja, rozszerzyło możliwości kamer wideo i zapewniło ich szerokie zastosowanie we wszystkich branżach. Jednocześnie wzrosły zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. W związku z tym oczekuje się, że ustawa o cyberodporności (CRA) i dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji 2. wydanie (NIS2) zostaną wdrożone w całej UE w 2024 roku.

CRA to rozporządzenie, które określa minimalne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa produktów z elementami cyfrowymi. Zgodnie z tym rozporządzeniem produkty, w tym kamery wideo, muszą być zaprojektowane i opracowane z myślą o bezpieczeństwie, chronione przed znanymi lukami w zabezpieczeniach i regularnie aktualizowane za pomocą poprawek bezpieczeństwa.

Z kolei NIS2 to dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2020 r. Oczekuje się, że państwa członkowskie UE spełnią wymogi NIS2 do października 2024 r., aby osiągnąć konkretne środki mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej UE.

Pread Um (Suk Bong) wyjaśnia: „Wraz z pojawieniem się CRA i NIS2, użytkownicy, instalatorzy i integratorzy muszą upewnić się, że producenci, z którymi współpracują, spełniają wymagania tych przepisów. Spółka Hanwha Vision już ogłosiła swoją gotowość na nadchodzące przepisy„.

Rzeczywiście, Hanwha Vision od wielu lat zaostrza środki bezpieczeństwa, w tym usuwa ze swoich produktów chipsety wyprodukowane w krajach znajdujących się na czarnej liście i lokuje swoje zakłady produkcyjne w Korei Południowej i Wietnamie. Hanwha Vision posiada również wyspecjalizowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa, S-CERT, który przeprowadza regularne testy bezpieczeństwa w celu wykrywania i szybkiego usuwania luk w zabezpieczeniach. Spółka stale uzyskuje certyfikaty od renomowanych globalnych organów akredytacyjnych, takich jak UL CAP, FIPS, TTA i ISO 27001, aby wzmocnić swoje ogólne procesy bezpieczeństwa. Spółka Hanwha Vision, która jest obecnie powszechnie uznawana za swoją wiedzę specjalistyczną i wysiłki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, została autoryzowana jako CVE® Numbering Authority (CNA) w 2023 roku.

5. Zrównoważony rozwój: wymóg prowadzenia działalności

W 2024 r. europejskie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do bardziej szczegółowego raportowania swoich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) jest stopniowo wdrażana w całej UE. Oczekuje się, że CSRD wpłynie na prawie 50 000 przedsiębiorstw, co stanowi około trzech czwartych przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sama branża monitoringu wizyjnego musi zająć się rosnącym znaczeniem zrównoważonego rozwoju, takim jak produkcja o niskim wpływie na środowisko, która zmniejsza ilość odpadów i wykorzystuje odnawialne źródła energii. Na szczęście ma to już miejsce w zakładzie spółki Hanwha Vision w prowincji Bac Ninh w Wietnamie. Zakład produkcyjny o powierzchni 60 000 metrów kwadratowych, który niedawno świętował wyprodukowanie 10-milionowego produktu od otwarcia w 2018 roku, został zbudowany w oparciu o sprawdzone rozwiązania ekologiczne. Inteligentna fabryka jest zasilana energią z paneli słonecznych zainstalowanych na dachu budynku.

Oprócz produkcji, kamery wideo mają trwały wpływ na przykład na zużycie energii. Według Pread Um (Suk Bong), „ceny energii są nadal dużym wyzwaniem dla organizacji w Europie, więc spółka Hanwha Vision pracuje nad nowymi technologiami, które zmniejszają zużycie energii związane z obsługą kamer i analizą danych”.

Obejmują one technologię kamer pracujących przy słabym oświetleniu, która oszczędza energię, zapewniając jednocześnie wyraźny obraz i oszczędność energii dzięki sztucznej inteligencji „na brzegu”, która zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową, ponieważ mniej danych jest przesyłanych z powrotem do serwera w celu analizy. Ponadto kamery SolidEdge spółki Hanwha Vision zmniejszają zużycie energii dzięki wykorzystaniu VMS na brzegu sieci, eliminując potrzebę oddzielnych serwerów do przechowywania wideo i umożliwiając zarządzanie zdarzeniami.