careers

Why Hanwha Vision?

Każda osoba jest inna do głębi

Hanwha Vision Europe stosuje dostosowany do potrzeb system rekrutacji talentów, zawsze otwarty dla osób gotowych do pracy.

Hanwha Vision Europe ceni talent i potencjał tkwiący głęboko w każdym człowieku i prowadzi otwartą dla wszystkich rekrutację zorientowaną na umiejętności i kompetencje.

Podczas gdy myślenie zbiorowe jest ważne, w XXI wieku ceni się indywidualną kreatywność i system rekrutacji dostosowany do takiego zapotrzebowania. Hanwha Vision Europe wierzy w rekrutację osób dostosowanych do potrzeb firm stowarzyszonych poprzez proces dostosowany do każdej osoby gotowej do podjęcia określonych obowiązków wymaganych na różnych stanowiskach.

Dołącz do Hanwha Vision