Hanwha Techwin wprowadza do oferty nową kamerę hemisferyczną serii Samsung Wisenet P 4K

Wprowadzając na rynek nową kamerę serii Samsung Wisenet 4K – PNF-9010R, Hanwha Techwin zamierza wyznaczyć nowy standard wśród kamer hemisferycznych.

Doskonały obraz całego otoczenia kamery ma rozdzielczości aż 12 megapikseli, a sama kamera ma zaimplementowane funkcje do obróbki obrazu typu rybie-oko. Dzięki nim PNF-9010R może dostarczyć obrazów pochodzących z przekształcenia obrazu do wielu trybów podglądu – pojedynczej lub podwójnej panoramy wokół kamery lub widoków pojedynczych wycinków obrazu z pola widzenia kamery. Dodatkowo PNF-9010R wyposażono w wiele dodatkowych funkcjonalności, które powodują, że wyróżnia się ona na tle rozwiązań konkurencyjnych. Zaliczamy do nich:

banner-PNF-9010R-RV-RVM

Darmową analitykę wideo pozwalającą na tworzenie map ciepła i prowadzenie zliczania osób: Poza standardową funkcją związaną z wykrywaniem podejrzanej aktywności w polu widzenia, PNF-9010R posiada wbudowaną analitykę wideo pozwalającą użytkownikom kamery na dodatkowe jej wykorzystywanie. W handlu detalicznym może być ona wykorzystana do zliczania osób i wyznaczania wydajności punktów sprzedaży oraz do wykrywania okresów największej aktywności klientów i efektywnego zarządzania personelem. Mapy ciepła są wykorzystywane do dokładnego badania zachowań klientów w czasie robienia zakupów. Kamera obrazuje jak często odwiedzane są przez klientów poszczególne miejsca w sklepie, co pozwala na ocenę efektywności prezentacji towaru i zainteresowania jakie wzbudza wśród klientów.

Unikalna technologia WiseStream: Tak jak we wszystkich modelach z serii Wisenet P, w kamerze PNF-9010R wykorzystano kodek wideo H.265 oraz WiseStream – technologię wspomagającą proces kompresji, która steruje nim w sposób dynamiczny w zależności od poziomu ruchu obiektów w obserwowanej scenie.

WiseStream w połączeniu z wydajną technologią kompresji H.265 pozwala zmniejszyć rozmiar transmitowanych danych video nawet o 75% w stosunku do obecnie powszechnie stosowanej technologii  H.264. Powoduje  to że kamery serii Wisenet P wytwarzane przez  Hanwha Techwin Europe należą do najbardziej oszczędnych kamer na rynku pod względem wykorzystania pasma sieciowego.

Wśród kluczowych cech PNF-9010R należy wyróżnić wbudowany oświetlacz IR, dwukierunkowy tor audio oraz funkcję Simple Focus. Dzięki niej można wykonać w kamerze automatyczny proces regulacji ostrości obrazu, zarówno lokalnie poprzez wciśnięcie przycisku w kamerze, jak i w sposób zdalny – poprzez sieć komputerową.

Cyfrowe sterowanie PTZ pozwala na wykonywanie elektronicznych zbliżeń wybranych fragmentów obrazu przy prowadzeniu zapisu pełnego obrazu z kamery. PNF-9010R posiada możliwość definiowania stref prywatności, zasilania napięciem stałym 12VDC lub z wykorzystaniem  PoE, a w razie awarii połączenia sieciowego kamery, jest w stanie prowadzić dalszą rejestrację video na karcie pamięci umieszczonej w gnieździe SDXC. Dzięki złączu komunikacyjnemu w postaci konektora M12 PNF-9010R może być wykorzystywana w autobusach i pociągach do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem pasażerów wewnątrz pojazdu lub do monitorowania drogi przed lub wokół pojazdu.

Koniec

 

O Hanwha Techwin

Hanwha Techwin (poprzednio Samsung Techwin) jest wiodącym dostawcą rozwiązań systemów nadzoru wizyjnego wykorzystujących protokół IP, systemów analogowych i hybrydowych. Dzięki ciągłej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, Hanwha Techwin dostarcza rozwiązania o najwyższym poziomie wydajności, stabilności oraz relacji ceny do jakości, poprzez wprowadzanie do kamer nowoczesnych funkcji i rozwiązań oraz wykorzystanie analityki video.

hanwhavision.eu