LINKLOCK™ Network Protection wspiera systemy IP CCTV

Dostępność rozwiązań nadzoru video IP zmieniła sposób w jaki przedsiębiorcy mogą wykorzystywać możliwości tych systemów, by chronić swój biznes, a pracownikom zapewniać bezpieczne warunki pracy.

Kluczową cechą systemów wykorzystujących protokół IP do transmisji video jest możliwość podglądu i sterowania kamerami z dowolnego miejsca z dostępem do sieci. Oznacza to również, że osoba odpowiedzialna za systemy bezpieczeństwa może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie i jednocześnie posiadać dostęp do obrazów z kamer wysokiej rozdzielczości, wykorzystywać je przy analizie nagrań oraz przekazywać  je w celach dowodowych odpowiednim służbom.

Hirewire

Podatność na ataki

Wraz ze wzrostem wykorzystania kamer sieciowych w systemach dozoru wizyjnego wzrasta również ryzyko nieautoryzowanego dostępu do tych systemów i naruszenia poufności informacji.

Tworzenie systemów IP CCTV wymaga przemyślenia sposobu realizacji zdalnego dostępu do tych systemów, który to dostęp może nieść ryzyko uzyskania wglądu do sieci komputerowej firmy. Poziom zabezpieczenia sytemu przed niepowołanym dostępem video można łatwo podnieść stosując odizolowaną sieć dla potrzeb video i stosując zarządzalne przełączniki sieciowe. Nie mniej jednak wciąż należy liczyć się z innymi czynnikami ryzyka.

Jako przykład można rozpatrzyć atak na sieć nadzoru wizyjnego po przez rozłączenie zewnętrznej kamery i wykorzystanie jej połączenia sieciowego do wykrycia i ataku na pozostałe kamery czy rejestrator systemu. Jeśli sieć systemu nadzoru wizyjnego jest połączona z główną siecią to atakujący o szerszym poziomie wiedzy może uzyskać wgląd, a nawet dostęp do innych systemów przedsiębiorstwa.

HIGHWIRE LINKLOCK DIAGRAM 1 as outline

Technologia na pomoc

Na szczęście dostępne są obecnie rozwiązania, które umożliwiają zatrzymać każdą próbę ingerencji w system, czy też próbę przedostania się z sieci nadzoru wizyjnego do sieci firmowej.

Firmą Veracity z Wielkiej Brytanii przygotowała przełomowe rozwiązanie LINKLOCK™, które jest dostępne wyłącznie w Samsung Techwin Europe. Tworzy ono unikalną i szczelną barierę przed każdym nieautoryzowanym dostępem do sieci blokując możliwość podłączenia obcego sprzętu sieciowego i chroniąc przed naruszeniem połączeń urządzeń tworzących system nadzoru wizyjnego. Wykrycie próby naruszenia sieci powoduje, że całkowitemu przerwaniu podlega połączenie danych oraz dostarczanie zasilania na naruszonym interfejsie. Jest to technologia przede wszystkim dla instytucji o krytycznym poziomie bezpieczeństwa takich jak np. banki, w których to nowe rozwiązanie może zostać wykorzystane do zabezpieczenia przed ingerencją w systemy chroniące przed wandalizmem, skimmingiem kart płatniczych, napadami rabunkowymi oraz do zdalnego monitorowania pomieszczeń po zakończeniu normalnego dnia pracy.

W jaki sposób?

LINKLOCK™, jest opcją dostępną dla urządzeń Veracity serii HIGHWIRE Powerstar umożliwiających  transmisję danych z sieci Ethernet wraz zasilaniem POE po przez kabel koncentryczny we współpracy z dowolnym dostępnym na rynku modelem czy typem kamery IP.

W standardowym systemie nadzoru wizyjnego ustanowienie bezpiecznego lub szyfrowanego połączenia sieciowego po przez kabel koncentryczny nie zapobiega próbom penetracji sieci, ponieważ łącze kamery pozostaje otwarte i niezabezpieczone. Protokół wykorzystywany w urządzeniach serii HIGHWIRE został opracowany specjalnie na potrzeby transmisji typu punkt-punkt.

Zasilanie standardu PoE może zasilać zarówno konwerter HIGHWIRE przy kamerze jak i samą kamerę. Każda próba ingerencji czy rozłączenia kabla jest wykrywana przez urządzenie nadzorujące LINKLOCK, które natychmiastowo wyłącza PoE i transmisję danych. Wynikiem takiego działania jest to, że każda próba dołączenia urządzeń zewnętrznych odizolowuje zagrożone łącze od sieci LAN.

Dodatkowe bezpieczeństwo

Wyłączenie trybu blokowania LINKLOCK nie może odbyć się przez sieć lub przez łącze tworzone przez kabel koncentryczny.

Powrót do normalnego stanu działania urządzenia nadzorującego HIGHWIRE LINKLOCK, które powinno zostać wewnątrz budynku, może odbyć się tylko po fizycznym zresetowaniu przełącznikiem zawartym w urządzeniu.

Ta technologia bezpieczeństwa działa nie tylko gdy kamera jest zasilania przez PoE. Jeśli kamera IP jest zasilana za pomocą zewnętrznego zasilacza, to będzie ona działać nawet po wyzwoleniu trybu blokowania LINKLOCK, ale nie będzie możliwe nawiązanie komunikacji przez naruszone łącze. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy atakujący zasili kamerę zewnętrznie jeszcze przed próbą sabotażu łącza. Dzieje się tak, ponieważ sygnał Ethernet lub sygnał w kablu koncentrycznym HIGHWIRE jest monitorowany. Próba wstrzyknięcia zewnętrznego sygnału przez atakującego wyzwoli tryb blokowania.

Efektywne rozwiązanie

Wśród szeregu wprowadzonych na rynek w ostatnim czasie rozwiązań wysokiej klasy, LINKLOCK wyróżnia się łatwością implementacji oraz efektywnością działania (ważną dla tych, którzy mają obowiązek stać na straży bezpieczeństwa danych). Przekłada się to na korzyści płynące z korzystania z system IP CCTV bez ryzyka narażania sieci firmowej na ataki.

Koniec

Proszę wykorzystać załączony plik graficzny.

 

Nota edycyjna:

Obserwuj Samsung Techwin Europe na:

Twitter: @SamsungTechEu

YouTube: /SamsungTechwinEurope

Facebook: /SamsungTechwinEurope

 

O Samsung Techwin Europe

Samsung Techwin Europe będący częścią Hanwha Techwin oferuje wysokiej klasy rozwiązania nadzoru wizyjnego zaprojektowane z myślą o zaspakajaniu bieżących i przyszłych potrzeb profesjonalnych instalatorów systemów zabezpieczeń. Nasze kamery, rejestratory video i urządzenia technologii IP wykorzystują technologie i inżynierię marki Samsung.

To co wyróżnia Samsung Techwin Europe wśród producentów to długa lista innowacyjnych funkcjonalności w jakie wyposażone są nasze produkty, dzięki czemu są atrakcyjne dla naszych klientów. Za tymi funkcjami kryją unikalne technologie opracowane przez Samsung.

Samsung Techwin Europe był jednym z pierwszych, który wprowadził na rynek rozwiązania umożliwiające uruchamianie w kamerach dodatkowych aplikacji realizujących np. analitykę video. Jest to jedna z kluczowych cech procesora DSP WiseNetIII, który jest sercem kamer HD marki Samsung. Pozwala to klientom na zupełną dowolność wyboru połączenia aplikacji programowych w kamerach oraz systemu zarządzania video (VMS), które najlepiej spełni ich wymagania i potrzeby.

Oferowanie ‘”najlepszych w swojej klasie’ produktów jest tylko częścią procesu budowy kompletnego systemu nadzoru wideo. Dla każdego produktu Samsung, z których wiele jest wysoko ocenianych w niezależnych testach, udzielane jest wysokiej klasy wsparcie klienta – zarówno przed jak i po sprzedaży produktów. Szkolenia są ważną częścią procesu wsparcia, w skład którego wchodzą również usługi związane z projektowaniem systemu, wsparciem technicznym oraz pełną 3 letnią gwarancją.

Profesjonalne produkty systemów zabezpieczeń Samsung są łatwo dostępne w całej Europie po przez rozległą sieć dystrybutorów. Więcej informacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub telefonem +44 (0)1932 82 6700 oraz na stronie www.samsungsecurity.co.uk

 

O Hanwa Group:

Hanwha Group, założona w 1952, jest jedną z 10 największych firm w Korei Południowej, a także firmą zaliczaną do grona “FORTUNE Global 500”. Hanwha Group ma 52 biura w kraju i 146 przedstawicielstw za granicą, które działają na trzech głównych polach: produkcji przemysłowej i budownictwa, finansów oraz usług.

Dzięki 60 latom doświadczenia i wysokiej pozycji na rynku, biznes Hanwha związany z przemysłem i budownictwem obejmuje szeroki zakres przedsiębiorstw zajmujących się m.in. wytwórstwem zaawansowanych materiałów czy urządzeń do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej.

Sektor finansowy Hanwha to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i zarządzanie nieruchomościami. Jest on drugą nie-bankową grupą w Korei Południowej. Biznes usług to przedsiębiorstwa związane z  wypoczynkiem, stylem życia i handlem detalicznym.

Więcej informacji na: www.hanwha.com