Jak współpraca z właściwym producentem poprawia profil ESG

Ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny (ESG) w coraz większym stopniu wpływa na to, jak marki są postrzegane przez klientów. W związku z tym ESG odgrywa coraz ważniejszą rolę w budowaniu lojalności klientów i zapewnianiu firmom perspektyw inwestycyjnych. Wdrożenie solidnych praktyk w zakresie ESG będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania lojalności klientów i zapewnienia firmom perspektyw inwestycyjnych. Według firmy konsultingowej PwC, ponad 60% klientów opiera obecnie swoje decyzje dotyczące zakupu na tym, jak zrównoważona i etyczna jest dana marka, a liczba ta rośnie o 10% każdego roku.

Wdrożenie silnych standardów ESG przyniesie korzyści firmom w wielu dziedzinach, więc trudno się dziwić, że ESG wymaga kompleksowego podejścia w całej organizacji. Każdy proces musi być przeprowadzany z uwzględnieniem jego szerszego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Oczywiście dotyczy to również bezpieczeństwa, gdzie technologia wizyjna, w którą inwestujesz, oraz producenci, z którymi współpracujesz, mogą mieć znaczący wpływ na Twoje starania w zakresie ESG – i na to, co musisz zgłaszać udziałowcom.

Współpracuj z właściwymi dostawcami

Wybór dostawców i łańcucha dostaw wpłynie na wiele elementów profilu ESG. Jeśli chodzi o producentów technologii wizyjnych, nie wszyscy są jednakowi – a wielu z nich nie kładzie wystarczającego nacisku na przykład na zrównoważoną lub wewnątrzzakładową produkcję, etyczne łańcuchy dostaw lub ograniczenie zużycia energii i odpadów. Możliwość kontrolowania całego procesu projektowania i produkcji pozwala producentowi przestrzegać projektu i specyfikacji przez cały okres realizacji produkcji, zapewniać spójną jakość produktu i budując stabilność łańcucha dostaw. Ci, którzy tylko zmieniają etykietę produktów wytwarzanych gdzie indziej, nie są w stanie tego zrobić.

Współpraca z renomowanym producentem, takim jak Hanwha Vision, może wspierać starania związane z ESG poprzez wykorzystanie (i przejrzystą deklarację) zrównoważonych operacji produkcyjnych, etycznych łańcuchów dostaw i niższego zużycia energii.

Zrównoważona i stabilna produkcja wewnątrz zakładu

W naszej inteligentnej fabryce w Wietnamie wszystkie środowiska produkcyjne i urządzenia są zarządzane w zintegrowany sposób w celu zwiększenia wydajności. Na przykład panele słoneczne dostarczają zrównoważoną energię elektryczną do zakładu i pomagają zmniejszyć zużycie energii.

Hanwha Vision stosuje ekologiczną strategię zakupu, dając pierwszeństwo produktom o minimalnym wpływie na zużycie energii i surowców. Materiały produkcyjne są starannie dobierane, aby ułatwić demontaż i recykling. Podczas produkcji w każdym produkcie umieszczane jest uwierzytelnienie urządzenia, zapewniające niezawodne cyberbezpieczeństwo.

Nieustannie kontynuujemy nasze wysiłki w zakresie ESG, optymalizując zużycie wody i energii. Nasz raport zrównoważonego rozwoju pokazuje, że zużycie energii spadło w latach 2021-2022, podczas gdy wykorzystanie energii odnawialnej stanowiło rok od roku większą część naszego całkowitego koszyka energetycznego. W tym samym okresie zmniejszyło się zużycie wody i wytwarzanie ścieków, a także poziom emisji zanieczyszczenia powietrza.

Wprowadzanie zmian

Hanwha Group współpracuje z Światowym Forum Ekonomicznym i jest członkiem trzech jego inicjatyw: Koalicji First Movers, Circular Transformation of Industries i 1t.org. Inicjatywy te mają na celu dekarbonizację światowych sektorów emitujących duże ilości dwutlenku węgla, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, która minimalizuje ilość odpadów i zachęca do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych, a także ochronę, odbudowę i zasadzenie biliona drzew do 2030 roku. Za pośrednictwem tych i innych inicjatyw, Hanwha Group dąży do zrównoważonego rozwoju poprzez innowacje i siłę partnerstwa.

Wspieranie działań ESG

Takie partnerstwo obejmuje również klientów i użytkowników Hanwha Vision, ponieważ współpraca z producentem ukierunkowanym na ESG, takim jak Hanwha Vision, pozwala na osiąganie trwałych wyników w zakresie ochrony środowiska i innowacji.

Nasz zespół ds. badań i rozwoju koncentruje się na zrównoważonym rozwoju produktów, wdrażając najnowsze innowacje, w tym Edge AI, technologię niskiego oświetlenia i kamery SolidEDGE jako bezserwerową opcję VMS w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Systemy zużywające mniej energii przyczyniają się do osiągnięcia lepszych wskaźników ESG.

Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie

Poza powyższym, bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z materiałów wideo również wchodzi w zakres raportowania ESG. Rzetelna strategia cyberbezpieczeństwa w zakresie gromadzenia i przechowywania danych wideo ma kluczowe znaczenie. Inwestowanie w kamery i inne podłączone urządzenia, które posiadają certyfikaty, takie jak UL CAP, i są zgodne z amerykańską ustawą o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), gwarantuje, że system wizyjny jest jak najdokładniej chroniony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Jeśli nadchodzące przepisy NIS2 będą Cię dotyczyć, warto współpracować z producentem, który jest na nie przygotowany. Od państw członkowskich UE oczekuje się spełnienia wymogów NIS2 do października, aby osiągnąć określone środki mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Ważna jest również zgodność z unijnym rozporządzeniem CRA, które określa minimalne wymogi cyberbezpieczeństwa dla produktów takich jak kamery wideo.

Wreszcie, ważna jest współpraca z producentem, który zapewnia, że nawet produkty, które osiągnęły koniec swojej produkcji, będą nadal aktualizowane, aby zachować cyberbezpieczeństwo.

Działania branży bezpieczeństwa w zakresie ESG będą w nadchodzących latach poddawane coraz większej kontroli, ponieważ zmiany klimatyczne i sztuczna inteligencja skierują uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne. Gromadzenie informacji na temat działań ESG w łańcuchu dostaw, takich jak działania podejmowane przez dostawców, zapewni, że będziesz potrafił odpowiedzieć udziałowcom, gdy zapytają, w jaki sposób Twoja organizacja wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i świat.