Jak wspierać wykorzystanie wideo opartego na sztucznej inteligencji w całej organizacji

Chociaż postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji przyciągają uwagę na całym świecie, sprawdzonych, rzeczywistych zastosowań tej technologii jest znacznie mniej.

Jak jednak potwierdzają najnowsze badania przeprowadzone przez Hanwha Vision, rozwiązania wideo wykorzystujące sztuczną inteligencję zdobywają coraz większą popularność w takich sektorach jak produkcja, handel detaliczny i inteligentne miasta.

Wynika z nich, że prawie jedna trzecia przedstawicieli spółek postrzega kamery wideo ze sztuczną inteligencją jako sposób na poprawę zyskowności, kontroli kosztów i wydajności operacyjnej. Dla porównania, jest to prawie dwa razy więcej niż liczba przedstawicieli wdrażających automatyzację i robotyzację.

Jednak entuzjazm dla technologii wideo z obsługą sztucznej inteligencji to tylko część drogi do jej wdrożenia. Organizacje muszą pokonać kilka barier, aby rzeczywiście wdrożyć wideo oparte na sztucznej inteligencji. Należą do nich:

  1. Postrzegana potrzeba szkolenia w zakresie technologii i jej wdrażania.
  2. Konsekwencje cyberbezpieczeństwa.
  3. Dojrzałość technologii.
  4. Niepewność co do zwrotu z inwestycji (ROI).
  5. Zaangażowanie kierownictwa.

Na szczęście bariery te można łatwo pokonać. Oto cztery wskazówki dla kierowników firm, chcących przyspieszyć wdrażanie rozwiązań wideo opartych na sztucznej inteligencji w swoich organizacjach.

1. Dzielenie się wiedzą przyspieszy wdrożenie

Sztuczna inteligencja w wideo jest bardziej efektywna w organizacji, gdy wszyscy jej użytkownicy są poinformowani o jej zastosowaniach, a korzyści i oczekiwania są do siebie odpowiednio dostosowane. Jako główni specjaliści technologii wideo, kierownicy ds. bezpieczeństwa mogą podjąć działania i szkolić swoich operatorów, którzy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w systemach wideo w celu usprawnienia procesów.

Podobnie, dostawcy i integratorzy, jako osoby z największym doświadczeniem w technologii wideo wykorzystującej sztuczną inteligencję mają wyjątkową możliwość szkolenia użytkowników. Mogą oni wnieść znaczący wkład w szersze zastosowanie wideo opartego na sztucznej inteligencji, szkoląc użytkowników w zakresie jego możliwości, przystępności cenowej, znaczenia odpowiedzialnego użytkowania oraz wyboru renomowanego producenta. Działania te będą miały zasadnicze znaczenie, jeśli rozwiązania wideo wykorzystujące sztuczną inteligencję mają zyskać poparcie i zaufanie.

2. Dostosowanie technologii do celów kierownictwa

Wzajemna współpraca z działami bezpieczeństwa, operacji i innymi działami może otworzyć dodatkowe możliwości, w których wideo z obsługą sztucznej inteligencji przyniesie znaczne korzyści spółce. Dostosowanie tych działań do celów handlowych wyznaczonych przez kierownictwo ułatwia ustalenie zwrotu z inwestycji oraz zdobycie zaufania i wsparcia kadry kierowniczej wyższego szczebla. Osoby chcące wdrożyć wideo oparte na sztucznej inteligencji w swoich organizacjach, powinny wykorzystać znaczny i rosnący entuzjazm wykazywany przez kadrę kierowniczą w odniesieniu do sztucznej inteligencji w miejscu pracy. W celu dostosowania się do tego zapału, zespoły ds. bezpieczeństwa powinny współpracować z kadrą kierowniczą wyższego szczebla nad strategią dotyczącą wideo opartego na sztucznej inteligencji, określając jasne oczekiwania i wskaźniki sukcesu.

3. Zwiększanie zaufania do sztucznej inteligencji

Głównym wyzwaniem dla przedstawicieli spółek chcących wdrożyć sztuczną inteligencję w swoich organizacjach jest zaufanie do technologii i jej możliwości. W odpowiedzi wymagana jest równowaga między korzystaniem z technologii dla zapewnienia zaufania i ochrony jednostek, a zachęcaniem do innowacji, które przyczynią się do powstania większej liczby zastosowań, w których sztuczna inteligencja może przynieść realne korzyści.

Aby osiągnąć tę równowagę, kadra kierownicza wyższego szczebla powinna dążyć do zwiększenia zaufania do sztucznej inteligencji i samej technologii w swoich organizacjach. Można to osiągnąć poprzez wdrażanie odpowiedzialnych praktyk i współpracę z renomowanymi producentami, którzy na pierwszym miejscu stawiają cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialne użytkowanie i etyczne łańcuchy dostaw.

Organizacje mogą pójść dalej i rozważyć mianowanie specjalisty ds. sztucznej inteligencji, który będzie promował sztuczną inteligencję w systemach wideo i pełnił rolę głównego punktu odpowiedzialności za korzystanie z tej technologii. Mogłoby to złagodzić obawy pracowników, klientów i dostawców, a także zidentyfikować wszelkie potencjalne zagrożenia związane z jej wykorzystaniem – kluczowy czynnik stojący za „Ustawą o sztucznej inteligencji” Unii Europejskiej, która weszła w życie pod koniec 2023 r. i jest pierwszym tego rodzaju aktem prawnym.

4. Poszukiwanie innowacji i współpraca ze specjalistami

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i operacji powinni być na bieżąco z rozwojem funkcji i trendów w technologii wideo opartej na sztucznej inteligencji. Powinni oni współpracować z zaufanym liderem w branży, takim jak Hanwha Vision, aby mieć pewność, że znają najnowsze innowacje w zakresie sztucznej inteligencji. W tym celu współpraca z doświadczonymi dostawcami i producentami rozwiązań wideo wykorzystujących sztuczną inteligencję wnosi do organizacji znaczną wiedzę i doświadczenie, pomagając we wdrażaniu i ciągłym dzieleniu się wiedzą.

Co więcej, biorąc pod uwagę, że użytkownicy wymieniają obawy o cyberbezpieczeństwo jako potencjalną barierę w przyjęciu wideo opartego na sztucznej inteligencji, współpraca z renomowanym partnerem, który stawia prywatność i cyberbezpieczeństwo w centrum projektowania produktu, pomoże zbudować bezpieczny system wideo. Odpowiedzialni producenci kamer wykorzystujących sztuczną inteligencję udowadniają swoje zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo na wiele sposobów, w tym gotowość na nadchodzące przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa NIS2 i CRA i przestrzeganie Ustawy o Autoryzacji Obrony Narodowej (NDAA), która umieszcza na czarnej liście niektórych producentów technologii w USA, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa i etyki.

Aby dowiedzieć się, jak skutecznie wdrożyć technologię wideo opartą na sztucznej inteligencji w swojej organizacji, przeczytaj pełny raport z badań tutaj.