Jak wideo oparte na sztucznej inteligencji czyni miasta coraz inteligentniejszymi

Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) przebijają się na pierwsze strony gazet na całym świecie, chociaż niektóre z najbardziej wpływowych form AI nie zostały jeszcze wdrożone.

Sztuczna inteligencja już teraz znacząco zmienia monitoring wizyjny, a połączenie tych dwóch rozwiązań ma potencjał, aby uczynić nasze miasta bezpieczniejszymi i przyjemniejszymi do odwiedzenia – zapewniając jednocześnie płynne działanie transportu i innych krytycznych usług.

Wynika to z najnowszych badań przeprowadzonych przez Hanwha Vision, w których zapytano przedstawicieli inteligentnych miast o technologie, których używają do lepszego połączenia miast z ludźmi, którzy w nich mieszkają, odwiedzają je i w nich pracują.

Zwiększanie efektywności dzięki sztucznej inteligencji

Badanie przeprowadzone przez Hanwha Vision wykazało, że więcej niż jeden na dwóch (51%) kierowników na stanowiskach związanych z planowaniem miast zamierza zwiększyć efektywność dzięki technologii wideo opartej na sztucznej inteligencji. Obejmuje to efektywne wykorzystanie zasobów do zarządzania tłumem, a także zapewnienie optymalizacji systemów transportowych.

Tymczasem prawie trzy razy więcej kierowników oczekuje, że sztuczna inteligencja wideo zapewni rozwiązanie ich wyzwań w porównaniu z automatyzacją lub robotyką. Zainteresowanie tą technologią jest tak duże, że przedstawiciele inteligentnych miast oceniają potencjał wideo opartego na sztucznej inteligencji jako podobny do 5G i internetu rzeczy (IoT).

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Dla kierownictw miast wykorzystanie sztucznej inteligencji w kamerach rozszerza wideo poza tradycyjną rolę utrzymywania bezpieczeństwa w stronę zapewnienia znacznej efektywności operacyjnej.

Kierownictwa zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję do poprawy jakości życia obywateli i lepszego zarządzania zasobami i infrastrukturą miejską. W rezultacie tradycyjne funkcje wideo związane z bezpieczeństwem, takie jak identyfikacja wykroczeń drogowych (10%), ostrzeganie kierownictwa o zachowaniach antyspołecznych, groźbach lub przemocy (7%) oraz identyfikacja włamań lub prób wandalizmu (2%) – zostały uznane za niższe na liście ich priorytetów.

Najważniejsze zastosowania wideo ze sztuczną inteligencją w inteligentnych miastach

Jeśli chodzi o pięć najważniejszych zastosowań wideo opartego na sztucznej inteligencji w inteligentnych miastach, to efektywność i jakość życia plasują się wyżej niż bezpieczeństwo:

  1. Wdrożenie wystarczających zasobów do zarządzania tłumem w przestrzeni publicznej (43%).
  2. Zarządzanie efektywnym przepływem transportu publicznego, jak na przykład autobusami, tramwajami i pociągami (38%).
  3. Dostrzeganie zagrożeń, jak na przykład awarii pojazdów lub ciężarówek z rozsypanym ładunkiem na ruchliwych drogach (38%).
  4. Określanie, jakie rodzaje pojazdów korzystają z dróg i kiedy, w celu lepszego planowania napraw i budowy dróg (36%).

5. Monitorowanie jakości powietrza i innych warunków środowiskowych w miastach (34%).

Inteligentna technologia dla ulic

Dobrym przykładem wykorzystania wideo opartego na sztucznej inteligencji jest jego rola w utrzymaniu płynności ruchu na ulicach miast. Kluczem do skutecznego zarządzania ruchem w zatłoczonych miastach są dane dotyczące natężenia ruchu, średnich prędkości i wczesnego wykrywania zdarzeń drogowych, które stanowią zagrożenie dla użytkowników dróg i powodują opóźnienia. Materiał wideo dostarcza tego rodzaju danych, a sztuczna

inteligencja może ostrzegać operatorów o sytuacjach na drodze, zanim spowodują one większy problem.

Rozwiązanie Road AI spółki Hanwha Vision zapewnia wgląd w wykorzystanie autostrad i bezpieczeństwo poprzez automatyczne wykrywanie zdarzeń drogowych w czasie rzeczywistym i ostrzeganie operatorów o zagrożeniach, takich jak awarie pojazdów, a nawet rozsypany ładunek na drogach. Wykorzystując wideo z obsługą sztucznej inteligencji, można zminimalizować negatywny wpływ korków, zmieniając czas sygnalizacji świetlnej i otwierając nowe pasy ruchu na podstawie ostrzeżeń wizualnych z kamer wideo. Pomaga to również projektantom miejskim lepiej zrozumieć, w jaki sposób drogi są wykorzystywane i przez jakie typy pojazdów, dzięki czemu mogą opracowywać, monitorować i wdrażać plany niskoemisyjnego użytkowania dróg.

Przeczytaj pełny raport z badań tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wideo z obsługą sztucznej inteligencji przekształca inteligentne miasta.