Hanwha Techwin wprowadza do sprzedaży inteligentne rozwiązania do zarządzania ruchem drogowym

‘ROZWIJAMY SIĘ ufając naszym partnerom’

Specjaliści systemów telewizji dozorowej z Hanwha Techwin i eksperci w zakresie analityki wideo z FF Group wprowadzili na rynek szereg produktów dla systemów rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) i inteligentnych rozwiązań zarządzania ruchem drogowym.

FF1

Rozwiązania te mogą być stosowane do realizacji kontroli dostępu do parkingów, aplikacji biznesowych, a także systemów kontroli ruchu przeznaczonych dla miast. Pozwalają one na wykrywanie nieprawidłowego parkowania, naruszeń przepisów ruchu drogowego i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Opracowana przez FF Group aplikacja, która rozpoznaje numery tablic rejestracyjnych dla wszystkich krajów europejskich, została zaimplementowana w dwóch modelach kamer Wisenet. SNO-6095RH/FNP i XNO-6120R/FNP oferują ponad 95% dokładność rozpoznawania w dowolnych warunkach środowiskowych, nawet jeśli pojazdy pozostają w ruchu z prędkością do 150 km/h.

FF Group roadway image

Kamery Wisenet ANPR dla małych obiektów

Użytkownicy mogą zdefiniować w każdej z kamer do 2000 numerów rejestracyjnych w postaci tzw. czarnej/białej listy pozwalającej na automatyczne sterowanie procesem dostępu pojazdów do obiektów lub parkingów, a każda kamera jest w stanie monitorować jednocześnie do 3 pasów ruchu. SNO-6095RH/FNP i XNO-6120R/FNP mogą samodzielnie tworzyć nagrania momentów wjazdu i wyjazdu samochodów. W razie pojawienia się w polu widzenia pojazdów biorących udział w wykroczeniach lub przestępstwach (np. kradzież paliwa), kamera może sama automatycznie zaalarmować obsługę, co daje możliwość natychmiastowej reakcji i zredukowania potencjalnych strat.

Rozwiązanie serwerowe Wisenet dla rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Dla dużych parkingów w centrach handlowych i innych obiektach komercyjnych, charakteryzujących się znacznym natężeniem ruchu pojazdów, rozwiązanie serwerowe Wisenet ANPR jest najefektywniejsze i najbardziej skalowalne w działaniu. System jest w stanie jednocześnie monitorować ruch z maksymalnie 32 kamer oferując powiadamianie online o zdarzeniach, sprawowanie kontroli dostępu i analizy biznesowe (np. statystyki ruchu).

Rozwiązania oparte o przetwarzanie w chmurze

Dla kamer Wisenet ANPR dostępne są rozwiązania oparte o przetwarzanie danych w chmurze, które są przeznaczone do systemów składających się z wielu kamer i wielu rozproszonych, małych obiektów. Generują one analizy biznesowe oraz raporty. Dostępne są:

  • Chmura ANPR: Raporty zawierają zdjęcia tablic rejestracyjnych, czas i datę wjazdu/wyjazdu oraz powiadomienia o alarmach.
  • Chmura dla parkingów: Pozwala ona personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo na sprawowanie dokładnej kontroli nad dostępem pojazdów do zastrzeżonych obszarów obiektu np. stref załadunku. Reporty generowane na podstawie danych w chmurze zawierają dane o zajętości parkingów, liczbie wolnych miejsc, długości postoju pojazdów i częstotliwości wizyt. Przetwarzanie danych pozwala również na synchronizację danych między różnymi obiektami.
  • Chmura dla ruchu miejskiego: Kamery Wisenet umieszczone na skrzyżowaniach w centrach miast i na głównych drogach, współpracując z przetwarzaniem danych w chmurze pozwalają straży miejskiej lub policji na otrzymywanie informacji o numerach pojazdów, których kierowcy naruszają przepisy w czasie ruchu i podczas parkowania. Przetwarzanie danych w chmurze pozwala na obserwację w czasie rzeczywistym danych o natężeniu ruchu, średniej prędkości pojazdów i liczbie pojazdów na drodze. Dzięki zgromadzonym danym możliwe jest planowanie organizacji ruchu drogowego i śledzenie wjazdu pojazdów do poszczególnych stref miasta.

“Jest to kolejny przykład tego w jaki sposób Hanwha Techwin dotrzymuje swojej dewizy ‘ROZWIJAMY SIĘ dzięki zaufaniu’,” powiedział Tim Biddulph, Head of Product and Solutions w Hanwha Techwin Europe. “W duchu prawdziwego partnerstwa technologicznego pracujemy ze specjalistami zajmującymi się aplikacjami użytkowymi. Dotrzymujemy w ten sposób naszego zobowiązania do ciągłego rozwoju produktów, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i dobrego wykorzystania mocy kryjącej się w naszej technologii Open Platform
w kamerach Wisenet.

“Konsultanci i integratorzy systemów wykorzystujących rozwiązania analityczne mogą być pewni, że Hanwha Techwin starannie dobiera partnerów technologicznych, z którymi współpracuje. Przykładem tego jest  FF Group z którą bardzo blisko współpracowaliśmy aby osiągnąć bardzo głęboki poziom integracji rozwiązań. Oznacza to, że użytkownicy systemów i nasi klienci mogą oczekiwać pełnego zakresu korzyści płynących z zastosowania efektywnego rozwiązania do rozpoznawania tablic rejestracyjnych bez konieczności żmudnego testowania ogromnej ilości rozwiązań analitycznych dostępnych na rynku.