Produkty Hanwha Techwin Europe na stacjach kolejowych London Midland

Operator kolejowy, London Midland, zainwestował w najnowszej generacji sieciowy system dozoru wizyjnego, aby zapewnić swoim pasażerom i personelowi bezpieczną przestrzeń na czternastu obsługiwanych przez siebie stacjach.

Firma London Midland, która obsługuje połączenia kolejowe w West Midlands od 2007, przewozi rocznie ponad 60 milionów pasażerów.

Akceptacja przez PADS

London Midland

Firma Babcock Rail zainstalowała na 14 stacjach kolejowych ponad 300 kamer sieciowych wysokiej rozdzielczości z serii WiseNetIII marki Samsung. “Wiedza jaką pozyskaliśmy jako członkowie programu STEP – Srebrni Partnerzy Hanwha Techwin Europe – pozwoliła nam wybrać i zarekomendować naszemu klientowi odpowiednie kamery WiseNetIII, które zrealizują cele jakie zostały przez niego postawione przed systemem nadzoru wizyjnego na każdej ze stacji kolejowych,” powiedział Anthony Sykes, Construction Engineering Manager w Babcock.

“W warunkach dużej konkurencji jest zrozumiałe, że dla naszego klienta ważne jest uzyskanie maksymalnych korzyści i najlepszego stosunku jakości do ceny kupowanego rozwiązania. Jednak kluczowym czynnikiem, jaki wpłynął na podjęcie decyzji o wyborze kamer Hanwha Techwin Europe był fakt, że wszystkie zaproponowane przez nas kamery zostały zaakceptowane przez PADS.”

Wydając kamerom serii WiseNetIII certyfikat potwierdzający, PADS dokonał sprawdzenia produktów pod kątem stabilności działania oraz zgodności z wymogami norm odnoszących się do pracy w sieciach kolejowych oraz pozostałych wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

Na każdej z czternastu stacji została zainstalowana kombinacja kamer: stacjonarne SNB-5004, kopułkowe SNV-5084 oraz hemisferyczne SNF-7010VM. Miejsca instalacji kamer zostały wybrane przez inżynierów Babcock International w taki sposób, aby zapewnić pokrycie całego obszaru stacji w celu zapewnienia efektywnego wsparcia pracy personelu ochrony oraz menadżerów odpowiedzialnych za działanie stacji. Wzięto przy tym pod uwagę procedury obowiązujące w Midland, które stworzono w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa dla pasażerów i personelu kolejowego.

“Kamery hemisferyczne SNF-7010VM są optymalnym kosztowo rozwiązaniem dla monitoringu dużych obszarów np. hal z kasami biletowymi czy poczekalni. W takich miejscach, przy zastosowaniu tradycyjnych kamer konieczne byłoby użycie ich w bardzo dużej liczbie.”, powiedział  Anthony Sykes. “Równie znaczące było to, że dzięki wysokiej rozdzielczości kamer mogliśmy zmniejszyć ich liczbę, w porównaniu do projektu opartego na kamerach o standardowej rozdzielczości, jednocześnie uzyskując zdolność do pozyskiwania obrazu o dużym poziomie szczegółowości.”

“Na stacjach takich jak Watford, gdzie stosowane są elektryczne linie napowietrzne mieliśmy ograniczoną możliwość wyboru miejsc instalacji kamer ze względu na to, aby nasi instalatorzy i konserwatorzy nie byli narażeni na niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego.”

Zależnie od ilości zastosowanych kamer, każdą ze stacji wyposażono w jeden lub więcej rejestratorów sieciowych Samsung SRN-1000 lub SRN-1670D. Współpracują one z oprogramowaniem SSM (Samsung Security Manager), dzięki czemu operatorzy systemu mają podgląd ze wszystkich zainstalowanych kamer i mogą odtwarzać w razie potrzeby nagrania towarzyszące zdarzeniom, które wydarzyły się na stacji.

Tam gdzie to było konieczne, obrazy pozyskiwane przez kamery są transmitowane do rejestratorów z wykorzystaniem łącz bezprzewodowych. Na stacji Watford rozwiązanie transmisji bezprzewodowej było zdecydowanie bardziej opłacalne niż wykonanie prac związanych z ułożeniem okablowania, które przeniosłoby strumienie video z kamer obserwujących parking przy stacji kolejowej, odległy o 800m od serwerowni z rejestratorami.

Sukces

Anthony Sykes

“Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, każdy ze stacyjnych systemów nadzoru wizyjnego wspomaga również personel ochrony w wykrywaniu zachowań aspołecznych oraz różnych form działalności przestępczej,” powiedział Anthony Sykes. “Jestem zadowolony z faktu, że w ciągu bardzo krótkiego czasu od zainstalowania systemów, dzięki wysokiej jakości nagraniom z kamer WiseNetIII, udało się wspomóc dowodami video wiele postępowań sądowych.”

Koniec

 

O Hanwha Techwin

Hanwha Techwin (poprzednio Samsung Techwin) jest wiodącym dostawcą rozwiązań systemów nadzoru wizyjnego wykorzystujących protokół IP, systemów analogowych i hybrydowych. Dzięki ciągłej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, Hanwha Techwin dostarcza rozwiązania o najwyższym poziomie wydajności, stabilności oraz relacji ceny do jakości, poprzez wprowadzanie do kamer nowoczesnych funkcji i rozwiązań oraz wykorzystanie analityki video.

hanwhavision.eu