Hanwha Techwin dostarcza wydajne rozwiązanie pamięci masowej dla sieciowych rozwiązań zabezpieczeńdzięki globalnemu partnerstwu z Veracity

Hanwha Techwin (wcześniej Samsung Techwin) wzbogaciła swoją ofertę o energooszczędne rozwiązanie  wysokiej pojemności powstałe w wyniku partnerskiej współpracy z firmą Veracity, liderem rynku w zakresie transmisji IP i pamięci masowych dla systemów nadzoru wizyjnego. Rozwiązanie składające się z najnowszej serii kamer IP wysokiej rozdzielczości marki Hanwha Techwin, oprogramowania SSM i pamięci masowej COLDSTORE™, umożliwia bezpośrednie prowadzenie rejestracji na przestrzeń dyskową i nie wymaga zastosowania sieciowego rejestratora video.

Mr Kim Hanwha Techwin & Mr McLeod Veracity 2016

Otwarta platforma integracji w kamerach WiseNetIII jest wykorzystywana w celu prowadzenia bezpośredniej rejestracji danych video z kamery IP na przestrzeń pamięci masowej COLDSTORE.  Co więcej, wykorzystanie rozwiązania LINKLOCK™, zabezpieczającego sieć Ethernet z medium transmisyjnym w postaci kabla koncentrycznego, pozwala na zupełne zabezpieczenie sieci komputerowej przed sabotażem, przez odcięcie połączenia sieciowego linku, na którym wykryto próbę nieuprawionego dostępu do sieci lub odłączenie normalnie pracującego urządzenia. Rozwiązanie LINKLOCK™ jest dostępne wyłącznie poprzez Hanwha Techwin.

“Partnerstwa jakie ustanowiliśmy z dostawcami specjalistycznych technologii, do których zalicza się firma Veracity, należą do najważniejszych kroków jakie podejmujemy inwestując w R&D. Współpraca partnerska jest jasnym znakiem naszego zaangażowania w to, by oferować i dostarczać kompletne rozwiązanie systemu nadzoru wizyjnego,” powiedział Mr. Cheol Kyo Kim, Prezydent oraz Dyrektor Generalny Hanwha Techwin Co. Limited.

“Nasze kamery i profesjonalne, zaawanasowane oprogramowanie zarządzania obrazem – SSM, wspierane przez COLDSTORE™, tworzą rewelacyjną i unikalną architekturę znaną pod nazwą TRINITY™. Jest to doskonały przykład w jaki sposób współpracując z naszymi partnerami technologicznymi Hanwha Techwin staje się dostawcą kompletnych rozwiązań nadzoru video.

“Nasze globalne partnerstwo pozwala nam wspólnie podnosić świadomość instalatorów i integratorów systemów, w zakresie wykorzystywania energooszczędnych rozwiązań o wysokiej wydajności. Nasze rozwiązanie pozwala również zaoferować konkurencyjny cenowo produkt, dzięki wykorzystaniu potencjału, jaki kryje się w otwartej platformie integracji zaimplementowanej w naszych kamerach wysokiej rozdzielczości, która minimalizuje całkowity koszt instalacji i użytkowania systemu.”

Globalne partnerstwo obu firm zostało formalnie zawiązane na uroczystości podpisania dokumentów w głównej siedzibie Veracity w Wielkiej Brytanii w szkockim mieście Prestwick 6 kwietnia 2016.

Światowe możliwości dzięki Otwartej Platformie

Rozwiązanie wykorzystuje moc obliczeniową kryjącą się w procesorze DSP WiseNetIII, w oparciu o który zbudowane są kamery Hanwha Techwin. Dzięki niemu możliwe jest jednoczesne uruchamianie w kamerze wielu specjalizowanych aplikacji bazujących na przetwarzaniu danych video takich jak np. nagradzane oprogramowanie do bezpośredniej rejestracji na zasoby dyskowe – Veracity – TRINITY™.

Omawiane rozwiązanie umożliwia budowę wydajnych i skalowalnych systemów video niewymagających serwera zapisu ani rejestratora sieciowego. Mimo uproszczonej architektury rozwiązanie to, jest w stanie prowadzić rejestrację, wraz z danymi video, również towarzyszących im danych sygnału audio oraz metadanych i oferować innowacyjne funkcje takie jak przejmowanie nagrywania z kamer czy rejestrację nadmiarową.

“Jestem bardzo szczęśliwy, że Hanwha Techwin wybrała bliską współpracę z nami, gdyż pozwala nam to   promować na świecie naszą innowacyjną technologię,” powiedział Alastair McLeod, Dyrektor Generalny Grupy Veracity. “TRINITY™ dostarcza użytkownikom systemów, w naszej opinii,  najbardziej energooszczędnego, mało awaryjnego, rozwiązania rejestracji video jakie jest dziś dostępne na rynku.”

“Spodziewamy się zwiększenia możliwości sprzedaży produktów, dzięki opracowaniu w oparciu o urządzenia telewizji przemysłowej Hanwha Techwin, rozwiązań takich jak LINKLOCK™ i TRINITY™. Wspólnie udało nam się wygrać kilka dużych projektów w różnych sektorach rynku m.in. monitoringi miejskie, monitoringi osiedli, hosteli, szpitali i stacji paliw.”