Firma Hanwha Techwin wybrała sprzedawcę oprogramowania do maskowania wideo S-COP

SCOP2Nowe oprogramowanie do maskowania wideo S-COP, obsługiwane na terenie Europy przez firmę Hanwha Techwin, zapewnia bardzo skuteczny sposób usuwania wizerunku z materiałów wideo zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Rozporządzenie RODO weszło w życie w maju 2018 r. Zgodnie z nim każda osoba, której wizerunek został nagrany przez system nadzoru wideo, ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, które zostały zarejestrowane. Co ważne, tożsamość innych ludzi widocznych w zarejestrowanym materiale wideo musi być chroniona.

„Upraszczając, oprogramowanie do maskowania wideo S-COP, które zostało opracowane przez naszego partnera technologicznego — firmę VORA Systems — rozmazuje twarze wszystkich ludzi widocznych w wideo z wyjątkiem osoby, która wnioskowała o dostęp do materiałów” — mówi Uri Guterman, szef działu produktów i marketingu Hanwha Techwin Europe. „Istotne jest szybkie i łatwe wykonanie tego zadania. Krajowi menedżerowie z całej Europy zgłaszali, że usunięcie możliwości identyfikacji jest w świetle RODO problemem, który martwi większość naszych klientów”.

S-COP ma wiele praktycznych funkcji, dzięki którym edytowanego i wyeksportowanego wideo nie można wykorzystać w nieprawidłowy sposób ani zmanipulować. Należą do nich ochrona hasłem, możliwość ograniczenia liczby wyświetleń i czasu dostępu, a jeśli to konieczne — również autodestrukcji. Oprogramowanie S-COP można też skonfigurować tak, aby dodawało znak wodny do wyeksportowanego pliku wideo.

Wszelkie ścieżki dźwiękowe można łatwo usunąć lub edytować, aby dodatkowo chronić prywatność danej osoby.

 

DRM

Oprogramowanie S-COP umożliwia korzystanie z technologii Digital Rights Management (DRM), która umożliwia zakodowanie edytowanego wideo w taki sposób, aby obejrzeć je mogła tylko ta osoba, która jest do tego uprawniona. W przeciwieństwie do plików .AVI, które może wyświetlić każdy, kto ma do dyspozycji komputer z zainstalowanym programem Windows Media Player, wideo z kodowaniem DRM można odtworzyć tylko przy użyciu chronionego hasłem odtwarzacza wideo zgodnego z materiałami z oprogramowania S-COP.

 

Inne kluczowe funkcje S-COP

  • Obsługa klipów dowodowych w formatach .mkv, .mp4 i .avi
  • Maskowanie nawet 255 wybranych obszarów
  • Ręczny wybór ruchomego obszaru docelowego lub maskowanie całego obszaru oprócz wybranego
  • Pikselowanie obiektów stałych i w ruchu
  • Szyfrowanie AES-256 pliku wideo