Nowy prezes Hanwha Techwin

Mr Soon-hong AhnNowym prezesem firmy Hanwha Techwin został Soon-hong Ahn.

Wcześniej pełnił on funkcję szefa działu sprzedaży i marketingu i prezesa spółki Hanwha Techwin America. Dogłębna wiedza Soon-hong Ahna o branży nadzoru wizyjnego i marketingu globalnym były ważnymi czynnikami znacznego wzrostu firmy na konkurencyjnym rynku. To z kolei dało podstawy rozszerzenia działalności biznesowej na cały świat.

Komentując swoje nowe stanowisko, Soon-hong Ahn powiedział: „Jeśli wziąć pod uwagę miniony rok, zbudowaliśmy solidne podstawy wzrostu jakościowego, wykazując imponujące wyniki w trzech obszarach: rozwoju sprzedaży, efektywności i inwestycji w naszą przyszłość. Udało się to przy stałym wsparciu i motywacji ze strony Grupy Hanwha. Doskonałym przykładem jest tu otwarcie nowej fabryki w Wietnamie, która umożliwiła nam podniesienie ogólnoświatowej konkurencyjności poprzez poprawę wydajności produkcji.

„2020 to początek nowej dekady, w czasie której będziemy pracować nad osiągnięciem pozycji wiodącego, światowego dostawcy elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Przedstawimy nowe korzyści dla naszych Klientów, dostarczając różnorodne produkty i usługi oparte na nowoczesnych technologiach wideo i inteligentnych systemach bezpieczeństwa.

„Nasze plany na najbliższą przyszłość obejmują utrzymanie stabilnego wzrostu opartego na strategii jakości i jednoczesne wdrażanie w naszych rozwiązaniach nadzoru wizyjnego istotnych technologii związanych z najważniejszymi trendami, takimi jak IoT, SI i 5G, a tym samym tworzenie szans na rozwój biznesu poprzez integratorów i partnerów”.

Yeon Chul Kim — poprzedni prezes firmy Hanwha Techwin — został prezesem Hanwha Systems