Hanwha Techwin i Oxehealth uzgodniły podjęcie partnerskiej

Hanwha Techwin, nowy właściciel linii biznesowej rozwiązań systemów nadzoru wizyjnego firmy Samsung, wprowadził na rynek, we współpracy z firmą Oxehealth – wytwórcą oprogramowania, innowacyjny system zdalnego monitorowania zdrowia do stosowania w miejscach sprawowania opieki.

Oxehealth logo

“Partnerstwo technologicznej jakie ustanowiliśmy z Oxehealth jest doskonałym przykładem w jaki sposób Hanwha Techwin dostarcza innowacyjne rozwiązania nadzoru wizyjnego, które spełniają rzeczywiste potrzeby na rynku,” powiedział Pan Cheol Kyo Kim, Prezydent i Dyrektor Generalny Hanwha Techwin Co. Limited. “Połączenie naszych nagrodzonych wieloma wyróżnieniami kamer Otwartej Platformy Integracji, oferujących niezrównaną jakość obrazu, HD z oprogramowaniem od Oxehealth oznacza, że możemy teraz dostarczać użytkownikom rozwiązanie zwiększające poziom bezpieczeństwa oraz poprawiające ich wydajność operacyjną.”

Kamery marki Samsung doskonale nadają się do współpracy z oprogramowaniem Oxehealth dostarczając policji, jednostkom sprawującym obserwację psychiatryczną oraz aresztom i więzieniom informacje o przemieszczaniu się, częstości bicia serca i oddechu pacjentów i aresztowanych.

Cheol Kyo Kim & Jonathan Chevallier 5.4.2016

Rozwiązanie to zostało z powodzeniem przetestowane przez policję w Wielkiej Brytanii oraz zakłady opieki psychiatrycznej, podnosząc świadomość potrzeby zapobiegania zgonom osób, nad którymi sprawowana jest opieka lub które zostały zatrzymane. Hanwha Techwin i Oxehealth będą wspólnie promować rozwiązanie, które pozwala na szybkie powiadamianie osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem, w przypadku nagłych i dramatycznych zmian w fizjologii zatrzymanych.

Komentując podjęcie globalnej współpracy, które miało miejsce 5 kwietnia 2016, Jonathan Chevallier, Dyrektor Generalny Oxehealth powiedział: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że staliśmy się partnerem Hanwha Techwin. Firma ta jest producentem dostarczającym wydajne i stabilne rozwiązania nadzoru wizyjnego również dla infrastruktury krytycznej i systemów zabezpieczeń o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Widzimy ją w ścisłym gronie najważniejszych partnerów Oxehealth. Chcemy współpracować z zespołem Hanwha Techwin, by wspólnie promować wizyjne systemy nadzoru zdrowia w sprawowaniu dozoru nad pacjentami i zatrzymanymi, a także, już w najbliższej przyszłości, próbować wykorzystać tę technologię w innych sektorach rynku.”

Koniec

 

About Hanwha Techwin

Hanwha Techwin (poprzednio Samsung Techwin) jest wiodącym dostawcą rozwiązań systemów nadzoru wizyjnego wykorzystujących protokół IP, systemów analogowych i hybrydowych. Dzięki ciągłej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, Hanwha Techwin dostarcza rozwiązania o najwyższym poziomie wydajności, stabilności oraz relacji ceny do jakości, po przez wprowadzanie do kamer nowoczesnych funkcji i rozwiązań oraz wykorzystanie analityki video.

www.samsung-security.eu

 

O Oxehealth

Oxehealth wdraża cyfrowe kamery video w dziedzinie monitorowania stanu zdrowia.

Firma powstała w wyniku prac nad oprogramowaniem biomedycznym, jakie były prowadzone na Uniwersytecie w Oksfordzie w 2012 roku. Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie cyfrowych kamer video, w celu wykrycia szybkości bicia serca, częstości oddechu, ruchów ciała oraz innych symptomów życia, w dowolnych warunkach oświetleniowych, tak by możliwe było zdalne sprawowanie nadzoru nad podopiecznymi zakładów opieki zdrowotnej i zatrzymanymi. Oxehealth wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie sygnału, samouczące się algorytmy komputerowe oraz funkcje i możliwości oferowane przez kamery, do oceny oznak życia i monitorowania parametrów stanu zdrowia człowieka. Pozyskane dokładne dane biomedyczne mogą być następnie wykorzystywane przez szerokie spektrum programowych aplikacji do zastosowań klinicznych i poza medycznych.

@Oxehealth

www.oxehealth.com