Hanwha Techwin otrzymała certyfikat ISO 27001

System informatyczny Hanwha Techwin spełnia wymogi stawiane przez proces certyfikacji ISO 27001. Certyfikat zaświadcza, że firma ma wdrożone najlepsze praktyki, które pozwalają firmie zachować poufność wewnętrznych informacji, a dane klientów są zupełnie bezpieczne.

Standard ISO 27001 stanowi przestrzeń polityk i procedur dotyczących zagadnień prawnych oraz środków technicznych wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

“Otrzymanie certyfikatu ISO 27001 to kolejny krok po informacji jaką ogłosiliśmy w 2017 o tym, że Hanwha Techwin Europe została certyfikowana przez rząd Wielkiej Brytanii w zakresie zgodności z zaleceniami Cyber Essentials” powiedział dr Bob (H.Y.) Hwang, Dyrektor Zarządzający Hanwha Techwin Europe. “Jest to kolejny krok, który podejmujemy aby zademonstrować, że dbamy o bezpieczeństwo sieciowe i jesteśmy przygotowani na cyber zagrożenia.

“Wdrożyliśmy program testowania i monitorowania nowych zagrożeń dla integralności naszych rozwiązań. Jesteśmy zdeterminowani by otwarcie i szczerze przekazywać naszym klientom informacje o zidentyfikowaniu nowych zagrożeń oraz aby szybko przygotowywać poprawione wersje oprogramowania w celu ich zwalczania.”

Certificate ISO 27001-Hanwha S&C-Q958_2017_V2

Zalecenia Cyber Essentials

Prowadzony przez Agencję Gospodarki, Energii i Strategii Przemysłowej zbiór zaleceń dla organizacji i podmiotów życia gospodarczego ma na celu pomagać im chronić się przed cyberatakami.

Certyfikat jaki został nadamy firmie Hanwha Techwin Europe zaświadcza, że ma ona wdrożone procedury minimalizujące ryzyko zagrożenia cybernetycznego dla infrastruktury IT w siedzibie głównej w Chertsey w Surrey, a także na komputerach przenośnych wykorzystywanych przez pracowników pracujących poza tym biurem.

“Cały czas oceniamy i aktualizujemy bezpieczeństwo naszych urządzeń IT tak, aby ryzyko przerw w naszej pracy i współpracy z naszymi partnerami było zerowe”, powiedział dr Bob (H.Y.) Hwang, Dyrektor Zarządzający, Hanwha Techwin Europe. “Nasz program bezpieczeństwa cybernetycznego jest kluczowym elementem naszej dewizy ‘ROZWIJAMY SIĘ  dzięki zaufaniu’ i pokazuje naszą aktywną postawę w zakresie ochrony poufnych danych.