Focus on Healthcare

Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że szpitale to miejsce szczególnej troski o bezpieczeństwo. Lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy administracji w szpitalach i przychodniach są narażeni na agresję słowną i próby fizycznego zastraszania. Takie konfrontacje, prowadzące do użycia przemocy wobec personelu, często wynikają z przyczyn z jakich pacjenci znaleźli się w szpitalu np. z powodu nadużycia alkoholu czy używania środków odurzających.

W takich przypadkach nie można oczekiwać, że policja będzie w stanie na czas przybyć na miejsce wezwania. Zatem z zadowoleniem należy przyjąć wiadomość, że najnowsze rozwiązania systemów nadzoru wizyjnego od Hanwha Techwin są wyposażone w innowacyjne funkcje, które pozwalają wspomagać personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo, w taki sposób aby mógł on być o krok przed osobami zakłócającymi porządek, złodziejami czy wandalami.

Praktyczne korzyści jakie mogą odnieść zakłady opieki zdrowotnej wynikają z następujących funkcjonalności urządzeń telewizji przemysłowej:

Cyfrowe automatyczne śledzenie: Kamery 4K (12 megapikselowe) są w stanie przechwytywać obrazy scen charakteryzujące się doskonałą jakością. Niektóre modele np. z serii Wisenet P wyposażone są funkcję cyfrowego śledzenia, która jest w stanie wspomagać wykrywanie poruszających się obiektów w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki niej personel bezpieczeństwa szpitala jest w stanie wydajnie śledzić aktywność w pustych przestrzeniach czy parkingach.

Analityka: Potężna moc obliczeniowa procesora DSP w kamerach Wisenet X pozwala na uruchamianie w tych kamerach specjalizowanych aplikacji wykonujących analizę treści obrazu. Funkcjonalność analityki audio pozwala na rozpoznawanie dźwięków świadczących o niebezpieczeństwie, takich jak strzały z pistoletu, eksplozje, krzyki, dźwięki bitego szkła, które mogą spowodować powstanie alarmu i umożliwiają personelowi szpitala natychmiastowe podejmowanie działań.

WDR: Obecnie najczęściej stosowany mechanizm tworzenia klatki obrazu o szerokim zakresie dynamiki (WDR) wykorzystuje przetworzenie 2 składowych klatek obrazu pozyskanych przy różnych prędkościach elektronicznej migawki. W kamerach serii Wisenet X, charakteryzujących się dynamiką obrazu o poziomie aż 150dB, funkcja WDR wykorzystuje 4 klatki składowe, co oznacza wytworzenie jeszcze bardziej naturalnego obrazu. Dzięki nowej technologii wyeliminowano smużenie na krawędziach przedmiotów – dokuczliwą  cechę wielu dotychczasowych implementacji funkcji WDR. Dzięki tym wszystkim usprawnieniom kamery Wisenet mogą być instalowane w szpitalach do obserwacji silnie kontrastowych scen.

Kamery hemisferyczne co raz częściej pojawiają się w projektach systemów telewizji dozorowej w celu ciągłego monitorowania aktywności w pomieszczeniach technicznych szpitali. Jedna, 12-sto megapikselowa kamera hemisferyczna serii Wisenet P – PNF-9010R jest w stanie zapewnić takie samo pokrycie obserwacją terenu, jakie mogło by zapewnić wykorzystanie wielu kamer standardowej rozdzielczości. Kamery typu “rybie-oko” doskonale uzupełniają system nadzoru wideo ponieważ dostarczają operatorowi widok całej sceny, a typowe kamery HD lub kamery PTZ  mogą być wykorzystywane do pozyskiwania szczegółów obserwowanych obiektów i zdarzeń.

Tryb korytarzowy to funkcja pozwalająca efektywnie monitorować wąskie przestrzenie takie jak na przykład korytarze szpitalne. Dzięki niej kamery dostarczają obraz o proporcjach boków 9:16 lub 3:4, co powoduje lepsze wykorzystanie pola widzenia oferowanego przez kamerę w sytuacji obserwacji wysokich i jednocześnie wąskich kadrów. Przekłada się na optymalne wykorzystanie pasma sieciowego i przestrzeni pamięci masowej dla nagrań.

Poza działaniem prewencyjnym i wykrywaniem działań przestępczych, system zarządzania wideo w warunkach szpitalnych może również być wykorzystywany do innych zastosowań np. odnajdowania zagubionych lub chorych psychicznie pacjentów, którzy wydostali się pod nadzoru personelu medycznego.

Technologia WiseStream wspomagająca proces kompresji obrazu: Najnowsze kamery o rozdzielczości Full HD i 4K mogą stać się kosztowne w eksploatacji w sytuacji, kiedy szpital zdecyduje się przechowywanie długiego archiwum nagrań. Dzieje się tak dlatego, że obrazy multimegapikselowe szybko zapewniają przestrzeń pamięci masowej rejestratora sieciowego lub serwera zapisu nagrań, zwłaszcza jeśli nagrywane są z najwyższą prędkością klatek obrazu.

WiseStream jest technologią, która w sposób dynamiczny steruje procesem kompresji, w zależności od ilości ruchu w obserwowanej scenie, zachowując równowagę między jakością a stopniem kompresji obrazu. WiseStream w połączeniu z wydajną technologią kompresji H.265 pozwala zmniejszyć rozmiar transmitowanych danych video, dzięki czemu kamery Wisenet należą najbardziej oszczędnych pod względem użycia pasma sieciowego wśród dostępnych na rynku. WiseStream II zaimplementowany w kamerach Wisenet X powoduje, że możliwe jest zmniejszenie ilości generowanych danych obrazowych nawet o 99%.

Zastosowanie w szpitalach kamer z H.265 redukujących wymaganą przestrzeń pamięci masowej, pozwala wyraźnie zmniejszyć koszty inwestycji w urządzenia do rejestracji i jednocześnie cieszyć doskonałej jakości obrazami z kamer wysokiej rozdzielczości.

Zarządzanie wideo: W szpitalach istotne jest by do obsługi systemu telewizji dozorowej wystarczyło podstawowe szkolenie. Z tego powodu producenci tacy jak Hanwha Techwin oferują oprogramowanie, które maksymalizuje efektywność wykorzystania kamer sieciowych IP, urządzeń rejestracji wideo i serwerów. Smart Security Manager (SSM) Enterprise oferowany przez Hanwha Techwin pozwala na integrację innych systemów bezpieczeństwa np. systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu alarmowania pożarowego, kontroli dostępu czy ANPR (automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych) i stworzenie w pełni zintegrowanego rozwiązania system bezpieczeństwa.

 

Kamery WiseNet pomagają w stworzeniu bezpiecznej przestrzeni w ośrodkach opieki psychiatrycznej

Doskonałym przykładem jak system nadzoru wizyjnego IP CCTV może być wykorzystany przez w przestrzeni zakładów opieki zdrowotnej, jest inwestycja poczyniona przez Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii.

Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla pacjentów, obsługi i gości zawsze było wyzwaniem dla NHS, zwłaszcza w miejscach opieki psychiatrycznej. Z tego powodu 19 ośrodków zrzeszonych w Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust zainstalowało systemy dozoru wizyjnego IP, których celem jest monitorowanie aktywności pacjentów.

Trust obecnie sprawuje opiekę nad 40,000 ludzi z problemami psychicznymi i oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług związanych z opieką i leczeniem mieszkańców Norfolk i Suffolk, których doświadczyły problemy psychiczne lub istotne zaburzenia osobowości. Mimo, że w niektórych z jednostek opiekuńczych stosuje się daleko idące środki bezpieczeństwa, to w większości z nich pacjenci mają swobodę poruszania się. Trust szukał zatem w najnowszych rozwiązań monitoringu, funkcji pozwalających powiadamiać opiekunów i personel tak, by mogli reagować szybko i proporcjonalnie na każdą zaistniały problem lub sytuację.

“Działamy zgodnie z inicjatywą ‘Safewards’’, która zakłada zredukowanie współczynnika konfliktów między pacjentami,” powiedział Mark Milliard, Capital Projects Manager w Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust. “Wierzymy, że dzięki stosowaniu nowoczesnej technologii, jaką są systemy nadzoru wizyjnego IP, możemy aktywnie działać by pomóc w osiągnięciu tego celu.”

“Systemy analogowe zostały zainstalowane wiele lat temu i przestały spełniać swoje podstawowe funkcje, dlatego podjęliśmy decyzję, aby wymienić je na rozwiązania IP CCTV,” wyjaśnił Mark. “Kluczową korzyścią jest to, że obrazy z kamer są transmitowane po przez sieć komputerową, a to daje bardzo dużą elastyczność i możliwość aby uprawieni użytkownicy systemów mogli prowadzić podgląd i odtwarzać nagrania na swoich komputerach. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że daje nam to nowe możliwości w sprawowaniu nadzoru w naszych ośrodkach opieki psychiatrycznej, w porównaniu do tego, co mogliśmy osiągnąć w analogowych systemach CCTV. Mogły one jedynie transmitować obrazy z kamer do jednej, centralnej lokalizacji.”

Aby Trust uzyskał najlepszy zwrot z poniesionej inwestycji w nową technologię Mark przygotował przetarg i zaprosił do udziału kilka firm, zbierając od nich oferty urządzeń tak, by w wybrać najlepsze kamery. Przygotowana dokumentacja przetargowa stała się podstawą do wyboru właściwych kamer jakie miały zostać zainstalowane we wszystkich 19 lokalizacjach. Dzięki zaawansowanej technologii jaka jest zaimplementowana w kamerach Wisenet, produkowanych przez Hanwha Techwin, okazało się że zaledwie trzy modele kamer od Hanwha będą wystarczające, aby zapewnić odpowiednie pokrycie terenu zarówno na wewnątrz jak i na zewnątrz budynków we wszystkich 19 ośrodkach.