Dokąd zmierza sztuczna inteligencja w wideo?

Chociaż wiele zastosowań sztucznej inteligencji musi jeszcze dowieść swojej wartości, sztuczna inteligencja w wideo jest już mocno ugruntowana; zapewniając wyraźny zwrot inwestycji (ROI) i rozszerzając wideo daleko poza jego pierwotne przeznaczenie w zakresie bezpieczeństwa. Połączenie sztucznej inteligencji i wideo obiecuje wgląd, który poprawia wydajność zespołu i wydajność operacyjną oraz informuje o podejmowaniu decyzji.

Liderzy badają nowe zastosowania sztucznej inteligencji

Potwierdza to niedawna ankieta Hanwha Vision przeprowadzona wśród 1 071 liderów handlu detalicznego, produkcji i inteligentnych miast we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Badanie wykazało, że firmy zastanawiają się, w jaki sposób sztuczna inteligencja w wideo może zapewnić wgląd potrzebny do zapewnienia większej wydajności, zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw, poprawy zdrowia i bezpieczeństwa i nie tylko. W rzeczywistości większość liderów twierdzi, że sztuczna inteligencja jest obecnie głównym priorytetem inwestycyjnym, który pomaga zwiększyć innowacyjność, zyskowność i bezpieczeństwo.

Rozwiązywanie typowych wyzwań spółek

Liderzy handlowi zdali sobie sprawę, że sztuczna inteligencja wideo pomoże rozwiązać typowe wyzwania spółek – prawie dwa razy więcej ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, zamierza skorzystać z kamer wideo ze sztuczną inteligencją niż z automatyzacji i robotyki. Zapytani o to, w jaki sposób sztuczna inteligencja wideo może im zapewnić wsparcie, ponad połowa (55%) respondentów uważa, że technologia ta umożliwi im znalezienie nowej wydajności, podczas gdy prawie co drugi (49%) uważa, że wideo z technologią AI będzie kluczowym narzędziem w zarządzaniu skomplikowanymi łańcuchami dostaw.

W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej nie jest zaskoczeniem, że badanie wykazało, iż znalezienie nowej wydajności i kontrola kosztów (74%) są najważniejszymi wyzwaniami dla liderów handlowych. Mając to na uwadze, podmioty wdrażające sztuczną inteligencję w wideo muszą współpracować z innymi liderami wyższego szczebla, aby zapewnić ścisłą zgodność z celami spółki, dzięki czemu można zagwarantować wpływ sztucznej inteligencji na górną i dolną linię.

Budowanie zaufania do wideo

Zaufanie do technologii jako całości, a w szczególności do sztucznej inteligencji, jest niezbędne do osiągnięcia znaczących korzyści. Budowanie tego zaufania zależy od odpowiedzialnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji i dzielenia się wiedzą wśród pracowników w celu rozwiania wszelkich obaw, na przykład dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Niezbędne okażą się również skuteczne praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpraca z renomowanym producentem, takim jak spółka Hanwha Vision, która od lat jest propagatorem odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji, jest zgodna z NDAA, a także gotowa na NIS2 i CRA oraz posiada dedykowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa, pomoże organizacjom pozostać po właściwej stronie wykorzystywania, gromadzenia i ochrony danych.

To fascynujący moment, by pracować w czołówce branży wideo, ponieważ postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji tylko poszerzą możliwości, jakie wideo oferuje organizacjom. Poświęć teraz trochę czasu, aby zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja w wideo może przynieść korzyści Twojej organizacji i stworzyć mocne podstawy dzięki odpowiedniej technologii, kulturze i procesom, które zapewnią pomyślną przyszłość. Przeczytaj więcej o przeprowadzonych badaniach tutaj.