Dlaczego kolejnym ważnym zadaniem w dziedzinie bezpieczeństwa będzie stanowisko Dyrektora ds. Sztucznej Inteligencji

John Lutz Boorman, Hanwha Vision Europe

Potencjał sztucznej inteligencji w zakresie przekształcania całych dziedzin przemysłu, od usprawniania operacji po tworzenie nowych źródeł przychodów, budzi wiele emocji. Rzeczywiście, jak pokazują badania przeprowadzone przez globalnego dostawcę rozwiązań wizyjnych Hanwha Vision, sztuczna inteligencja jest głównym priorytetem inwestycyjnym dla kadry kierowniczej w zakresie wprowadzania innowacji, zwiększania zysków i poprawy bezpieczeństwa.

 

Jednak korzyści te można osiągnąć tylko wtedy, gdy mamy wystarczające zaufanie do wykorzystywanej sztucznej inteligencji i dostarczanych przez nią informacji – zarówno wśród osób, które wyrażają zgodę na gromadzenie i analizowanie swoich danych, jak i pracowników, którzy będą podejmować działania w oparciu o wyniki i zalecenia sztucznej inteligencji. Ponadto, niektórzy pracownicy mogą obawiać się, że sztuczna inteligencja może odebrać im pracę, w związku z czym nie będą angażować się w jej wdrażanie.

 

Wykorzystanie potencjału AI w zakresie wydajności operacyjnej i przychodów może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników, co będzie miało kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu AI we wszystkich branżach. Z tego powodu wiele organizacji zamierza mianować osobę na wyższym stanowisku, która będzie dbać o odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji, i która będzie potrafiła spojrzeć z perspektywy całej firmy na możliwości, jakie sztuczna inteligencja może zaoferować pracownikom.

 

Przedstawienie Dyrektora ds. Sztucznej Inteligencji

Badania pokazują, że więcej niż jedna na pięć (21%) organizacji planuje zatrudnić dyrektora ds. sztucznej inteligencji w swoim zespole kierowniczym. Przewiduje się, że zakres kompetencji takiego specjalisty wykroczy daleko poza IT i będzie obejmował wszystkie zastosowania sztucznej inteligencji w spółce.

 

Kierownicy ds. bezpieczeństwa coraz częściej współpracują ze swoimi współpracownikami z działu IT i operacyjnego, ponieważ systemy bezpieczeństwa wideo stają się coraz bardziej złożone, są przenoszone do chmury i zapewniają wartość dodaną dzięki sztucznej inteligencji i analityce. Z tego względu oczekuje się, że dyrektor ds. sztucznej inteligencji będzie odgrywał aktywną, zaangażowaną rolę w przyjmowaniu i wykorzystywaniu wideo opartego na sztucznej inteligencji w całej organizacji.

 

Zainteresowanie wideo wykorzystującym sztuczną inteligencję

Wideo z obsługą AI będzie szczególnie atrakcyjne dla dyrektora ds. sztucznej inteligencji ze względu na korzyści dla firmy obiecywane przez nią i wykraczające poza kwestie bezpieczeństwa. Liderzy handlu detalicznego, produkcji i inteligentnych miast, ankietowani niedawno przez Hanwha Vision, wyrazili chęć wykorzystania wideo z obsługą AI do wspierania szerszych operacji, takich jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, konserwacja i harmonogramy personelu, optymalizacja układów sklepów, planowanie miast i optymalizacja przepływu ruchu.

 

Według badań Hanwha Vision, wideo oparte na sztucznej inteligencji jest obecnie uważane za główny element w rozwiązywaniu typowych wyzwań handlowych, takich jak uzyskiwanie nowej wydajności, kontrola kosztów i zarządzanie skomplikowanymi łańcuchami dostaw, przy czym prawie jedna trzecia (31%) liderów popiera takie rozwiązanie. Dla porównania, to niemal dwukrotnie więcej (17%) niż w przypadku liderów zwracających się ku automatyzacji i robotyce w celu zaspokojenia potrzeb handlowych.

 

Unikalny zestaw umiejętności

Dyrektor ds. sztucznej inteligencji będzie posiadał unikalne umiejętności, w tym zdolność dostosowywania sztucznej inteligencji do celów handlowych, tworzenia przypadków użycia, angażowania stron zainteresowanych w plany dotyczące sztucznej inteligencji, zapewniania zgodności wykorzystania sztucznej inteligencji z lokalnymi i globalnymi przepisami, a także wiedzę techniczną potrzebną do inwestowania i wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji.

 

Jako osoba najwyższego szczebla odpowiedzialna za zarządzanie wykorzystaniem sztucznej inteligencji, będzie prowadzić niezbędne szkolenia, aby ułatwić pracownikom pracę z AI i jej nadzór. Co najważniejsze, będzie on również odpowiedzialny za komunikację z osobami zainteresowanymi na temat wykorzystania danych przez sztuczną inteligencję oraz zabezpieczeń wprowadzonych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

 

Zrównoważone użytkowanie i identyfikacja wiarygodnych partnerów

Dyrektor ds. sztucznej inteligencji będzie oczywiście w wysokim stopniu zaznajomiony ze sztuczną inteligencją i danymi oraz będzie na bieżąco z nowymi osiągnięciami w tej dziedzinie, aby ocenić, w jaki sposób jego strategia wpływa na wykorzystanie sztucznej inteligencji w organizacji. Musi on również umiejętnie równoważyć korzyści i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i przekazywać te informacje osobom zainteresowanym.

 

Powinien wiedzieć, z którymi producentami współpracować w oparciu o ich podejście do odpowiedzialnego użytkowania, etycznej produkcji i dbałość o cyberbezpieczeństwo. Silna świadomość handlowa pozwoli również dyrektorom ds. sztucznej inteligencji ocenić i przedstawić zwrot z inwestycji w sztuczną inteligencję (ROI). Badania pokazują, że na każdy 1,00 USD (USA) zainwestowany w sztuczną inteligencję w różnych firmach przypada średnio 3,50 USD zwrotu. Imponujący zwrot z inwestycji wynika z lepszego wglądu w dane, wzrostu produktywności i zautomatyzowanych przepływów pracy.

 

Sojusznik bezpieczeństwa

Wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji, w nadchodzących latach do firm bez wątpienia dołączy dyrektor ds. sztucznej inteligencji. Obecność tej osoby okaże się nieoceniona, ponieważ wniesie ona dogłębną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji i przedsiębiorczości do wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym wideo. Dzięki temu łatwiej będzie wydobyć większą wartość z danych gromadzonych przez system bezpieczeństwa.

 

Ponadto, w miarę zmian w otoczeniu regulacyjnym, dyrektor ds. sztucznej inteligencji będzie na bieżąco informował organizacje o wprowadzaniu nowych przepisów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji, takich jak unijna ustawa o sztucznej inteligencji (AI Act), która weszła w życie w marcu 2024 r. i zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku.   

 

Dostrzegając wzorce, identyfikując trendy i ostrzegając kierowników o sytuacjach, które zasługują na ich uwagę, sztuczna inteligencja i osoba odpowiedzialna za jej wykorzystanie zmienią sposób prowadzenia działalności gospodarczej.