Centra danych Seznam bezpieczne i online

Ochrona centrów danych wiodącego czeskiego dostawcy usług internetowych za pomocą odpornych na cyberataki rozwiązań wizyjnych

Seznam, znany również jako Seznam.cz, jest jednym z największych dostawców internetu i wyszukiwarek w Czechach. Obsługuje ponad 25 różnych usług pod powiązanymi markami, w tym pocztę e-mail, wyszukiwanie, reklamę, katalog kontaktów i aplikację, z milionami odwiedzających miesięcznie. Aby świadczyć te usługi, obsługuje dwa centra danych: Nagoja, która zajmuje powierzchnię około 1 200 metrów kwadratowych, oraz Kokura, które zostało niedawno rozbudowane o nową halę danych.

Odporne na ataki cybernetyczne kamery oparte na sztucznej inteligencji

Kamery Hanwha Vision zastąpiły istniejącą infrastrukturę CCTV w Kokura, która została zainstalowana w 2013 roku i wymagała modernizacji, aby zapewnić operatorom bardziej płynne i spójne działanie. Nowa hala danych, wraz z Nagoja, wykorzystuje urządzenia spółki Hanwha Vision, w tym kamery XNF-8010RV, XNO-8080R i XNO-C9083R, które są wyposażone w analitykę wideo AI. Wybór Hanwha Vision opierał się na pomyślnym wdrożeniu kamer w poprzednich centrach danych Seznam, wraz z sprawdzonymi referencjami w zakresie cyberbezpieczeństwa, analityką AI oraz możliwością integracji z obecną infrastrukturą i stopniowego wdrażania.

Objęcie szerokiego obszaru wysokiego ryzyka

Dzięki dwom halom danych w każdej lokalizacji centrum danych, składającym się z 200 szaf, operatorzy muszą zachować pełną kontrolę nad rozległym, potencjalnie obciążonym obszarem, zawierającym wrażliwe dane, które wymagają ścisłej ochrony. W tym celu zainstalowano 121 kamer w Nagoja i 84 w Kokura, gdzie znajduje się centralna jednostka kontrolna do zarządzania całym obiektem. Kamery wspierają ochronę obwodową, zapewniając większe bezpieczeństwo.

 

Potęga analizy wideo opartej na sztucznej inteligencji

Biorąc pod uwagę potencjalne koszty finansowe i reputacyjne naruszenia danych, ważne jest, aby centra danych Seznam były w pełni chronione przez cały czas. Wymaga to stosowania odpornych na cyberataki kamer wideo, które w jak największym stopniu ograniczają ryzyko naruszenia. Podobnie kluczowe znaczenie ma ciągłość operacyjna, więc operatorzy muszą być w stanie szybko reagować na wszelkie sytuacje awaryjne, takie jak potencjalny pożar lub powódź. Analityka sztucznej inteligencji w systemach jest stosowana w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów, umożliwiając operatorom reagowanie tylko na te zdarzenia, które wymagają ich uwagi, zmniejszając zmęczenie fałszywymi alarmami powodowanymi przez dzikie zwierzęta, gałęzie drzew poruszające się na wietrze i inne zdarzenia, które nie wymagają działania, ale powodują rozproszenie uwagi. Migoczące światła serwerów w centrach danych mogą również wyzwalać fałszywe alarmy – jest to jednak coś, co kamery AI mogą zredukować.

 

Kamera XNF-8010RV jest wyposażona w funkcje wykrywania wałęsających się osób, liczenia osób i zarządzania kolejkami w celu wsparcia kontroli dostępu do centrów danych. Posiada również funkcję wykrywania dźwięku i klasyfikacji dźwięku, aby ostrzegać operatorów o krzykach, wrzaskach, rozbijaniu szkła i nie tylko. Podobnie, XNO-C9083R oferuje dokładne wykrywanie i klasyfikację obiektów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów, a także skuteczne wyszukiwanie kryminalistyczne, aby pomóc operatorom znaleźć odpowiednie nagrania do dochodzeń. Operatorzy mogą monitorować sytuacje wewnątrz centrów danych oraz na zewnątrz budynków – w celu kontroli osób wchodzących i wychodzących z obszaru oraz zapewnienia, że żadne nieupoważnione osoby nie wejdą do obszarów o ograniczonym dostępie.

Eliminacja luk w cyberbezpieczeństwie

Centra danych mogą być atrakcyjnym celem dla złośliwych osób, więc zmniejszenie potencjalnych luk w infrastrukturze CCTV ma kluczowe znaczenie. Urządzenia Hanwha Vision posiadają kilka znaków zaufania w zakresie cyberbezpieczeństwa, które potwierdzają ciągłe zaangażowanie firmy w zabezpieczanie kamer i danych. Obejmują one zgodność z Ustawą o Autoryzacji Obrony Narodowej (NDAA), co oznacza, że Hanwha Vision spełnia niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa i dochowuje należytej staranności w odniesieniu do amerykańskich agencji federalnych. Spółka Hanwha Vision jest jedna z niewielu producentów w branży wideo, która uzyskała certyfikat Programu Zapewnienia Cyberbezpieczeństwa (UL CAP) dla swoich produktów. System bezpieczeństwa informacji Hanwha Vision uzyskał również certyfikat ISO 27001, ponadto spółka ogłosiła już swoją gotowość na nadchodzącą Ustawę o Odporności Cybernetycznej (CRA) oraz dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, wydanie drugie (NIS2).

 

W celu zwalczania stale nowych zagrożeń, spółka Hanwha Vision zainwestowała również w unikalny zespół reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. Zespół S-CERT (Centrum Reagowania na Luki w Zabezpieczeniach) stale monitoruje nowe zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, dając klientom pewność, że ich system CCTV jest maksymalnie chroniony. Wreszcie, jako organ numerujący CVE® (CNA), Hanwha Vision jest upoważniona do identyfikowania, definiowania i katalogowania publicznie zgłaszanych luk w cyberbezpieczeństwie z korzyścią dla użytkowników, partnerów i szerszych społeczności technologii informatycznych i cyberbezpieczeństwa.

 

Dla spółki Seznam odporność jej centrów danych nie jest kwestią negocjacji, ponieważ zależą od niej usługi świadczone w całych Czechach. Spółka Hanwha Vision jest dumna z tego, że odgrywa swoją rolę w utrzymaniu Czech online.