RGPD-GDPR-Expert-Com-1200x300-e1525185551144

GDPR

Hanwha Techwin Europe Zastosowanie GDPR (RODO) w systemach CCTV

 .

Hanwha Techwin opublikowała niniejsze opracowanie, które omawia wpływ na systemy i instalacje telewizji przemysłowej nowej regulacji Unii Europejskiej - GDPR (RODO), która wchodzi w życie z maju 2018.

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie zakresu odpowiedzialności osób zajmujących się systemami telewizji dozorowej. Dokument wyjaśnia również jakie kroki podjęła Hanwha Techwin aby funkcjonalności i funkcje kamer, rejestratorów i oprogramowania zarządzania obrazem Wisenet (VMS) były mogły zapewnić zgodność z postanowieniami GDPR.

  • Zarys regulacji GDPR

Poważne naruszenie regulacji GDPR może skutkować nałożeniem kary o wysokości do 4% rocznych przychodów firmy lub 20 milionów EUR (maksymalnym limitem jest wyższa z wymienionych kwot). Inne naruszenia GDPR mogą skutkować pozwami cywilnymi przeciw osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych osobowych.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie danymi osobowymi, np. kierownicy jednostek, powinni podjąć właściwe działania aby zapewnić, że osoby nieuprawione nie będą w stanie pozyskać dostępu do danych. Dodatkowo muszą one zadbać o to aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób jasny i transparentny. Dane mogą być zbierane tylko w usprawiedliwionych celach i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Nie mogą być dalej przetwarzane dalej jeśli cel tego przetwarzania jest inny niż ten, dla którego je pozyskano.

  • Prawa dostępu

GDPR stanowi, że osoba ma prawo do wglądu w swoje dane przechowywane przez  dany podmiot.

Co przygotowała Hanwha Techwin: Rejestratory wideo i oprogramowanie VMS posiadają wiele trybów przeglądania nagrań wspomagających operatorów w szybkim lokalizowaniu właściwych nagrań wideo. Wśród nich należy wyróżnić wyszukiwanie tekstu, wyszukiwanie kalendarzowe oraz wyszukiwanie za pomocą analizy przedziałów czasowych. Dodatkowo wykorzystując rozpoznawanie twarzy, detekcję twarzy, detekcję ruchu, funkcję podsumowania wideo lub wyszukiwanie na podstawie analizy obrazu, operatorzy mogą łatwiej lokalizować przechowywane dane dotyczące danej osoby i zrealizować jej prawo do usunięcia tych danych.

Dalsze plany: Kolejne procesory przetwarzające dane wideo projektowane przez Hanwha Techwin będą wykorzystywały analizę obrazu wykorzystującą technologię głębokiego uczenia się (Deep Learning), która pozwoli na identyfikację szerszego zakresu obiektów takich jak ludzie, pojazdy, zwierzęta, co umożliwi jeszcze precyzyjniejsze i szybsze przetwarzanie danych.

  • Ograniczenie przechowywania danych

GDPR stanowi, że dane osobowe powinny być przechowywane tylko tak długo jak długo są one rzeczywiście potrzebne.

Co przygotowała Hanwha Techwin: Produkty Hanwha Techwin są wyposażone w funkcjonalność ograniczania czasu przechowywania nagrań pozwalając skonfigurować ograniczenie czasowe wynikające z regulacji prawnych lub użytkowych. Przykładowo w sieciowych urządzeniach przechowywania danych wideo można ustawić maksymalny czas przechowywania nagrań w zakresie od 1 do 400 dni. Dane starsze niż zdefiniowana liczba dni są automatycznie kasowane.

  • Prawo do domyślnego zachowania prywatności

 


Prywatność

GDPR wymaga zapewnienia możliwości zachowania prywatności w pewnych obszarach w polu widzenia kamery.

Co przygotowała Hanwha Techwin: Wszystkie kamery Wisenet produkowane przez Hanwha Techwin posiadają funkcjonalność nakładania masek prywatności. Przykładowo kamery PTZ Wisenet posiadają synchronizację położenia maskowanych obszarów i położenia kamery w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Co więcej w kamerze można skonfigurować ograniczenie zakresu ruchu kamery, zarówno w pionie jak i w poziomie.

 


Uniemożliwienie identyfikacji

Zachowując możliwość udostępnienia wglądu w nagrania zainteresowanym osobom, należy pamiętać o potrzebie zachowania anonimowości innym osobom, które mogą pojawiać się w udostępnianym kadrze obrazu.

Co przygotowała Hanwha Techwin: Hanwha Techwin rozumie potrzebę zachowania prywatności przy jednoczesnym oferowaniu maksimum korzyści z inwestycji poczynionych przez użytkowników systemów telewizji przemysłowej. Współpracujemy z naszym partnerem technologicznymi - Facit Data Systems, która udostępnia rozwiązanie pozwalające na rozmazywanie twarzy i inne funkcje związane z zachowaniem prywatności osób postronnych w nagraniach wideo.

 


Nagrywanie audio

GDPR wskazuje na wysokie ryzyko naruszenia prywatności jeśli rejestrowane są  rozmowy ludzi. Nagrywanie dźwięku z kamery powinno być wykonywane tylko wtedy kiedy istnieje ważne uzasadnienie dla tej czynności.

Co przygotowała Hanwha Techwin: Szanując prawo do zachowania prywatności  Hanwha Techwin dostarcza swoje produkty z domyślnie wyłączoną transmisją audio. Zaawansowane funkcje audio dostępne w niektórych kamerach Wisenet, takie jak detekcja poziomu audio, klasyfikacja dźwięków czy eliminacja echa i redukcja szumu odbywają się bez rejestracji sygnału audio.

  • Kwestie związane z cyberbezpieczeństwem

 


Bezpieczeństwo danych

Produkty Hanwha Techwin pozwalają na tworzenie listy użytkowników lub grup użytkowników o różnych poziomach dostępu. Wykorzystując tą funkcjonalność administrator systemu posiada możliwość kontrolowania dostępu określonego użytkownika do poszczególnych funkcji systemu.

Hanwha Techwin w swoich produktach przechowuje dzienniki dokumentujące pozyskanie dostępu do systemu przez poszczególnych jego użytkowników oraz zmian wprowadzanych w konfiguracji. Pozwalają one na dogłębne analizowanie powodów ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Aby zapobiec wykorzystywaniu łatwych do odgadnięcia haseł, Hanwha Techwin wprowadziła do swoich urządzeń wymogi co do złożoności haseł. Muszą one składać się z liter, cyfr, znaków specjalnych. Hasła nie mogą się one powtarzać (np.: 1111, aaaa, itp.) ani składać się z łatwych do wprowadzenia sekwencji (np.: 1234, abcd, itp.). Dzięki wysokim wymaganiom co do złożoności tworzonych haseł Hanwha Techwin zapobiega pozyskaniu dostępu do systemu poprzez odgadnięcie hasła lub atak typu brute force.

Oprogramowanie kamer i rejestratorów Hanwha Techwin jest zaszyfrowane przez co krytyczne informacje w nim zawarte nie mogą być łatwo podejrzane lub zmienione.

Bezpieczeństwo transmisji: Hanwha Techwin wykorzystuje proces uwierzytelniania HTTP Digest przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem przez protokół HTTP do swoich kamer, rejestratorów lub oprogramowania serwerowego VMS. Chroni to hasło użytkownika przed przechwyceniem. Wykorzystanie protokołu HTTPS zabezpiecza hasło użytkownika i strumień wideo przesyłany przez RTSP. Uwaga: HTTPS zabezpiecza jedynie dane przesyłane za pomocą protokołu HTTP np.: informacje uwierzytelniające użytkownika; aby zabezpieczyć strumień wideo wymagana jest dodatkowa konfiguracja tunelowania RTSP po przez HTTPS .

 

Bezpieczeństwo archiwizacji

Zarejestrowane i przechowywane dane osobowe np. nagrana wideo, nie mogą być odtwarzane lub zmieniane przez nieuprawnionych użytkowników, również po wyeksportowaniu z systemu dozrowu wizyjnego.

Co przygotowała Hanwha Techwin: Hanwha Techwin umożliwia wprowadzenie hasła zabezpieczającego w czasie wykonywania archiwizacji materiału wideo do formatu SEC, który jest opracowaniem własnym firmy Hanwha Techwin. Archiwizacja do takiego formatu jest możliwa z rejestratorów oraz oprogramowania VMS i powoduje ona zaszyfrowanie plików z nagraniami. Zaszyfrowany plik nie może być odtwarzany przez nieautoryzowanych użytkowników.

 

 

ROZWIJAMY SIĘ razem

Aby zminimalizować ryzyko nieuprawionego pozyskania i wykorzystania danych ważna jest bliska współpraca inwestorów, integratorów systemów i producentów. Hanwha Techwin będzie nie ustawała w swoich wysiłkach mających na celu dostarczanie produktów szanujących prywatność i wspomagających użytkowników w dotrzymaniu zgodności z postanowieniami dyrektywy GDPR.

White Paper

Skontaktuj się z nami