Analiza przypadku: Hanwha Techwin na Zamku Ujazdowskim, w Centrum Sztuki Nowoczesnej

Ochrona dzieł sztuki i gości za pomocą najnowocześniejszych kamer AI w przestrzeni wystawienniczej i eventowej w XIII-wiecznym zamku.


Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim to miejsce, które za pomocą sztuki pomaga odwiedzającym zastanowić się nad światem. Ekspozycja ma na celu zachęcić do dyskusji na temat niektórych dzieł, łączących różne dyscypliny sztuki w twórczych eksperymentach. Aby to osiągnąć, na zamku znajdującym się w sercu Warszawy odbywają się wydarzenia, wystawy, projekcje filmowe, funkcjonuje księgarnia, biblioteka i realizowany jest program rezydencji artystycznych.

 

Zgodnie ze sztuką

Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim potrzebowało elastycznego systemu zabezpieczeń, który zaspokoiłby różne potrzeby w wielu przestrzeniach muzeum i współgrał z estetyką XIII-wiecznego zamku. Zespół postanowił zainwestować w zaawansowane kamery IP, aby zapewnić precyzyjną analizę treści obrazu i dźwięku dla ochrony ludzi, zasobów i dzieł sztuki.

Do zarządzania systemem użyte zostało intuicyjne oprogramowanie Wisenet WAVE (VMS) obsługujące ścianę wizyjną WAVE, służącą do jednoczesnego wyświetlania obrazów z krytycznych obszarów muzeum. Kamery Wisenet z serii P i X AI zostały wybrane ze względu na wbudowaną funkcję sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia.

Szerokie pole widzenia

Kamery z serii Wisenet P są rozmieszczone tak, by operatorzy systemu mogli skupić swoją uwagę na określonych obiektach, takich jak cenne dzieła sztuki lub wejścia i wyjścia z sali. Kamery z serii Fisheye X monitorują całe pomieszczenia, dając operatorom kompleksowy przegląd wszystkiego, co dzieje się w muzeum. Funkcje analizy treści obrazu i dźwięku dostępne w kamerach z serii P pozwalają wykrywać osoby podchodzące zbyt blisko eksponatów muzealnych. Głębokie uczenie zapewnia minimalizację liczby fałszywych alarmów, szczególnie w pomieszczeniach o słabym oświetleniu, w których poruszające się cienie mogłyby wywoływać alarmy.

Ponieważ system został zainstalowany w trakcie pandemii Covid-19, kamery AI serii P były wykorzystywane do zliczania osób, wykrywania osób bez masek na twarzy i do kontroli obecności. W ten sposób zwiedzający byli dyscyplinowani do przestrzegania zasad zdrowia publicznego.

 

Integracja z systemem komunikacji głosowej

System monitoringu wizyjnego zarządzany za pośrednictwem oprogramowania Wisenet WAVE zawiera dwukierunkowy systemem komunikacji głosowej, dzięki temu operatorzy mogą poprosić odwiedzających o odsunięcie się od eksponatów, gdy wykryją zbyt bliski kontakt. Alerty zbliżeniowe są ważne dla zespołu ds. bezpieczeństwa muzeum, ponieważ niektóre eksponaty są umieszczane na środku pomieszczenia lub są podwieszane. Eksponaty są też umieszczane w specjalnych pomieszczeniach, przez które przechodzą zwiedzający dla przeżycia pewnych doświadczeń.

Do funkcji analitycznych należy również wykrywanie przekroczenia wirtualnych linii i wtargnięcia do zabronionych obszarów. To powoduje uruchomienie alertu w pokoju kontrolnym, a także realizację automatycznych, wstępnie przygotowanych procedur (na przykład zablokowanie dostępu do danego obszaru).

 

Łatwa obsługa

„Nasi operatorzy mogą z łatwością zarządzać wszystkimi elementami systemu, za pośrednictwem oprogramowania Wisenet WAVE. Istnieje możliwość wyszukiwania obiektów na podstawie zdefiniowanych atrybutów oraz tworzenia reguł automatyzujących wszystkie procesy. To sprawia, że nasze zabezpieczenia mogą być wykorzystane w inteligentny i wydajny sposób – wyjaśnia Rafał Filipowicz, kierownik Działu Informatyki i Multimediów Zamku Ujazdowskiego.

Oprogramowanie WAVE ma również inteligentną funkcję usuwania zniekształceń geometrycznych, powodowanych przez obiektywy typu rybie oko. Operatorzy mogą wyraźniej i dokładniej widzieć, co dzieje się w zabezpieczanych pomieszczeniach.

 

Pełna kontrola nad sytuacją

Na ścianie wizyjnej WAVE można utworzyć wiele kompozycji obrazów pochodzących z najbardziej krytycznych części muzeum, takich jak miejsca ekspozycji najcenniejszych eksponatów. Operatorzy mogą stale kontrolować co dzieje się w tych wybranych przestrzeniach. Funkcja analizy treści obrazu działająca w tle generuje alerty dotyczące wszelkich zdarzeń, które wymagają dalszego zbadania. Dzięki temu operatorzy systemu nie przeoczą żadnych niebezpiecznych incydentów.