Jasna i bezpieczna przyszłość

Re-invest, Re-invent, Re-ignite

Hanwha Techwin ogłosiła motyw przewodni dla swojego stoiska na targach IFSEC International 2016 ‘Jasna i bezpieczna przyszłość’.

IFSEC2016_Logo

Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., Dyrektor Zarządzający Hanwha Techwin Europe, wyjaśnia co kryje się za tym hasłem. “To bardzo ekscytujący czas dla Hanwha Techwin. Mamy wytyczony wyraźny kierunek rozwoju naszej firmy, a na targach IFSEC 2016 będzie można zobaczyć pierwsze efekty poczynionych przez nas inwestycji w postaci doskonałych rozwiązań monitoringu wizyjnego. Wiele tych nowych produktów posiada zaimplementowane innowacyjne, unikalne funkcje opracowane przez Hanwha Techwin, które wnoszą dodatkową wartość i pozwalają odnieść praktyczne korzyści w rzeczywistych zastosowaniach tak, aby klienci mieli jasną i bezpieczną przyszłość.”

“Będziemy teraz mocno podkreślać naszą partnerską współpracę z firmami tworzącymi aplikacje oparte o analitykę video, które wykorzystują możliwości jakie dają nasze kamery WiseNet’. Dzięki Otwartej Platformie Integracji jaka jest obecna w naszych kamerach, pomagamy instalatorom i integratorom systemów w znalezieniu nowych zastosowań dla produktów telewizji przemysłowej. Użytkownicy systemów mogą natomiast uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji poczynionej w system nadzoru wizyjnego.”

Stand-6-IFSEC-2016

Rozwiązania dla rynków wertykalnych

Goście stoiska G800 zobaczą, że zostało ono podzielone na części poświęcone różnym rynkom wertykalnym – bankowości, monitoringom miejskim, handlowi detalicznemu i transportowi. Każda strefa będzie pokazywać w jaki sposób oprogramowanie zarządzania obrazem od Hanwha Techwin – Smart Security Manager Enterprise współpracuje z kamerami, rozwiązaniami rejestracji video oraz oprogramowaniem analizy video w celu wypełnienia zadań stojących przed systemem monitoringu w poszczególnych zastosowaniach.

Nowe produkty i technologie

Hanwha Techwin zamierza w 2016 roku wprowadzić do swojej oferty 60 nowych modeli kamer, 9 nowych rejestratorów sieciowych, z których kluczowe produkty i technologie zostaną zaprezentowane  na targach IFSEC, włączając:

  • SSM – skalowalne oprogramowanie do zarządzania obrazem współpracujące z kamerami, urządzeniami rejestracji video oraz serwerami, pozwalające na integrację innych systemów bezpieczeństwa np. sygnalizacji włamania czy kontroli dostępu.
  • WiseStream – technologia opracowana przez Hanwha Techwin, która pozwala na dynamiczne sterowanie procesem kompresji w celu zachowania równowagi między jakością obrazu, a zużyciem pasma przy obserwacji scen zawierających poruszające się obiekty. Dzięki połączeniu WiseStream i H.265 można zmniejszyć zapotrzebowanie na pasmo transmisyjne i przestrzeń pamięci masowej nawet o 75% w porównaniu do kamer wykorzystujących obecną dziś na rynku technologię kompresji H.264.
  • Kamery Wisenet Q o rozdzielczości obrazu 2MP lub 4MP oraz kamer serii Wisenet P dostarczające obrazu 4K, które wykorzystują kompresję 265 oraz technologię WiseStream, dzięki którym wyróżniają się na rynku, jako kamery generujące najmniejsze ilości danych video.
  • Kamery i rejestratory WiseNet HD+ dostarczają obraz FullHD wykorzystującstandardowe okablowanie koncentryczne systemów analogowych. Zostały one zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby użytkowników systemów analogowych, którzy chętnie widzieliby w swoich systemach obrazy z kamer o rozdzielczości FullHD 1080p, ale nie są gotowi na zmianę systemu nadzoru wizyjnego na system oparty o transmisję IP.
  • Rozwiązania Out-of-box – kamery WiseNet z zainstalowanymi aplikacjami do kontroli dostępu pojazdów (z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych ANPR), zliczania osób i generujące tzw. mapę ciepła. Kamery te są dostarczane z zainstalowanymi aplikacjami, które są gotowe do pracy zaraz po wyjęciu kamer z pudełka. Dzięki temu, że aplikacje zostały w pełni sprawdzone i przetestowane, Hanwha Techwin Europe wyszedł z inicjatywą pozwalającą zaoszczędzić czas jaki integratorzy i użytkownicy systemów muszą poświecić na wybór i instalację odpowiedniego oprogramowania, spośród stale rosnącej liczby aplikacji dostępnych dla kamer WiseNet.

Rozwiązanie dla izb zatrzymań

Goście stoiska G800 będą mogli dowiedzieć się więcej o partnerstwem technologicznym ustanowionym między Oxehealth a Hanwha Techwin. Dzięki bliskiej współpracy tych dwóch firm powstała innowacyjna kamera pozwalająca na automatyczną, zdalną ocenę stanu zdrowia osób w przebywających w celach czy pokojach odosobnienia. Dzięki temu policja lub personel sprawujący nadzór nad osobami w aresztach i obiektach opieki psychiatrycznej mają możliwość zdalnej oceny ruchliwości, akcji serca oraz częstości oddechu zatrzymanych lub pacjentów, nad którymi sprawowany jest nadzór.

“W tym roku po raz pierwszy bierzemy udział w targach IFSEC pod nową nazwą – Hanwha Techwin, w związku z czym będziemy demonstrować to jak Hanwha Group dalej inwestuje w R&D w dziale zabezpieczeń technicznych i jak wprowadza nowe technologie do 60 nowych kamer, 9 rejestratorów i 10 nowych modułów oprogramowania SSM. Wynikiem tego jest bowiem nowe otwarcie Hanwha Techwin, które pozwala na zaoferowanie klientom  Jasnej i bezpiecznej przyszłości,” powiedział Bob (H.Y.) Hwang Ph.D.

Targi IFSEC International 2016 odbędą się w dniach 21 – 23 czerwca w EXCEL w Londynie.

About Hanwha Techwin

Hanwha Techwin (poprzednio Samsung Techwin) jest wiodącym dostawcą rozwiązań systemów nadzoru wizyjnego wykorzystujących protokół IP, systemów analogowych i hybrydowych. Dzięki ciągłej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, Hanwha Techwin dostarcza rozwiązania o najwyższym poziomie wydajności, stabilności oraz relacji ceny do jakości, poprzez wprowadzanie do kamer nowoczesnych funkcji i rozwiązań oraz wykorzystanie analityki video.

hanwhavision.eu