Získání náskoku: Jak se AI vyplatí vaší firmě

Autor: Uri Guterman, Head of Product & Marketing at Hanwha Techwin Europe


Zvykli jsme si, že umělá inteligence (AI) se objevuje téměř ve všech oblastech našeho života. Kdysi bylo nasazení umělé inteligence do práce spojeno s obrovskými serverovnami a vyžadovalo obrovský výpočetní výkon a nevyhnutelně i značné investice do energie a IT zdrojů. Nyní se stále více úkolů provádí pomocí zařízení umístěných napříč naším fyzickým světem, „na okraji“. Díky tomu, že není nutné přenášet nezpracovaná data zpět na server k analýze, je AI na okraji neboli „edge AI“ nastavena tak, aby se AI stala v našem světě ještě všudypřítomnější. Má také obrovské výhody pro odvětví kamerového dohledu.

 

Výhody Edge AI

 

Udržitelnost 

Umělá inteligence na okraji má oproti serverové umělé inteligenci několik výhod. Zaprvé se snižuje potřeba šířky pásma a náklady, protože se méně dat přenáší zpět na server (také bezpečnostní výhody, které jsou popsány níže). Snižují se náklady na vlastnictví a může dojít také k významnému přínosu pro udržitelnost, protože již není nutné udržovat velkou serverovnu. Může také dojít k úsporám energie v samotném zařízení, protože může vyžadovat podstatně méně energie na lokální provádění úloh UI namísto odesílání dat zpět na server. 

 

Efektivita nákladů

U zařízení s umělou inteligencí se ve srovnání s cloudovým modelem obvykle neplatí pravidelné předplatné, čímž se předchází nárůstu cen, který s tím může být spojen. Zaměření na okrajová zařízení také umožňuje koncovým uživatelům investovat do vlastní infrastruktury.

 

Větší rozšiřitelnost

Kamery využívající umělou inteligenci na hraně mohou umožnit flexibilnější a škálovatelnější videoinstalaci, což je užitečné zejména pro organizace, které chtějí projekt zavádět postupně. Do systému lze přidávat další kamery a zařízení s umělou inteligencí podle vývoje potřeb, aniž by se koncový uživatel musel hned od začátku zavazovat k velkým serverům s drahými grafickými procesory a značnou šířkou pásma. 

 

Zlepšený provozní výkon a zabezpečení

Vzhledem k tomu, že analýza videa probíhá na okraji (v zařízení), je třeba přes síť přenášet pouze metadata, což také zvyšuje kybernetickou bezpečnost, protože při přenosu nedochází k zachycení citlivých dat hackery. Zpracování probíhá na okraji zařízení, takže není třeba posílat přes síť žádná nezpracovaná data ani videoproudy. 

Vzhledem k tomu, že analýza probíhá lokálně v zařízení, odpadá zpoždění při komunikaci s cloudem nebo serverem. Reakce se zrychlují, což znamená, že úlohy, jako je automatické zaměření kamer na událost, povolení přístupu nebo spuštění upozornění na narušení, mohou probíhat téměř v reálném čase. 

Kromě toho může spuštění umělé inteligence v zařízení zvýšit přesnost spouštění a snížit počet falešných poplachů. Počítání lidí, měření obsazenosti, řízení front a další činnosti lze díky okrajové AI využívající hluboké učení provádět s vysokou přesností. To může zvýšit efektivitu reakcí obsluhy a snížit její frustraci, protože nemusí reagovat na falešné poplachy. Kamery s umělou inteligencí mohou také provozovat více videoanalýz v jednom zařízení – další zlepšení efektivity, které znamená, že operátoři mohou snadno nasadit umělou inteligenci například k upozornění na potenciální nouzové situace nebo narušení, k detekci bezpečnostních incidentů nebo k vypátrání podezřelých osob. 

 

Vylepšení kvality videa

Navíc se pomocí umělé inteligence na okraji zlepšuje kvalita pořízeného videa. Redukci šumu lze provádět lokálně v zařízení a pomocí umělé inteligence lze konkrétně redukovat šum kolem objektů zájmu, jako je osoba pohybující se v detekované oblasti. Funkce, jako je BestShot, zajišťují, že operátoři nemusí procházet spoustu záznamů, aby našli nejlepší úhel záběru podezřelého. Namísto toho umělá inteligence okamžitě poskytne nejlepší záběr, což pomáhá zkrátit reakční dobu a urychlit vyšetřování po události. Další výhodou je úspora úložného prostoru a šířky pásma, protože se streamují a ukládají pouze nejlépe natočené záběry.

Technologie komprese založená na umělé inteligenci také funguje tak, že na objekty a osoby, které jsou detekovány a sledovány umělou inteligencí, se použije nízká míra komprese, zatímco na zbývající zorné pole se použije vysoká míra komprese – tím se minimalizují požadavky na šířku pásma sítě a ukládání dat.

 

Použití metadat

Kamery Edge AI mohou poskytovat metadata softwaru třetích stran prostřednictvím rozhraní API (rozhraní pro programování aplikací). To znamená, že systémoví integrátoři a technologičtí partneři je mohou použít jako první prostředek klasifikace AI a poté na klasifikované objekty aplikovat další zpracování pomocí vlastního softwaru – přidat tak další analytickou vrstvu. 

 

Odolnost

Při použití umělé inteligence na okraji neexistuje jediný bod selhání. UI může pokračovat v provozu i v případě výpadku sítě nebo cloudové služby. Spouštěče mohou být stále prováděny lokálně nebo odesílány do jiného zařízení, přičemž záznamy a události mohou být po obnovení připojení odesílány do back-endu. 

AI se zpracovává téměř v reálném čase na okrajových zařízeních, místo aby se přenášel zpět na server nebo do vzdálené cloudové služby. Tím se zamezí potenciálně nestabilním síťovým připojením, která by mohla zpozdit analýzu. 

 

Výhody pro instalatéry

Pokud jde konkrétně o instalační firmy, nabídka edge AI jako součásti vašich instalací vám pomůže vyniknout na trhu, protože nabízíte řešení pro mnoho různých případů použití. Out-of-the-box řešení jsou nesmírně atraktivní pro koncové uživatele, kteří nemají čas nebo prostředky na ruční nastavení videoanalýzy. 

Kamery s umělou inteligencí, jako jsou Wisenet X Series a P Series fungují přímo z krabice, takže není třeba, aby odborníci na analýzu videa dolaďovali analytiku. Instalatéři nemusí trávit drahocenný čas konfigurací složitého softwaru na straně serveru. To má samozřejmě pozitivní dopad i na dobu školení a náklady. 

modular design X series

 

Výhled do budoucna

Budoucnost AI na okraji se zdá být také jasná, protože stále více výrobců hledá způsoby, jak rozšířit klasifikaci prováděnou kamerami s umělou inteligencí, a dokonce přejít na používání kamer s umělou inteligencí jako platformy, která umožní systémovým integrátorům a softwarovým společnostem vytvářet vlastní aplikace s umělou inteligencí, které běží na kamerách. 

V současné době je to oblast, kterou se rozhodně vyplatí prozkoumat jak koncovým uživatelům, tak instalatérům, protože AI edge slibuje obrovské zvýšení efektivity, přesnosti a udržitelnosti.