Kamerám Wisenet X bylo uděleno ekologické osvědčení „Carbon Footprint“

Vybrané modely kamer řady Wisenet X od společnosti Hanwha Techwin získaly ekologické osvědčení „Carbon Footprint“

Jako produkt šetrný k životnímu prostředí s nejnižšími možnými emisemi skleníkových plynů a oxidů uhličitého byla označena pevná kamera Wisenet XNB-6000 o rozlišení 2 MPx, bullet kamera XNO-6080R, dome kamera XND-6080R a PTZ dome kamera XNP-6370RH 37x.

Ekologické osvědčení „Carbon Footprint“ uděluje nezisková organizace Carbon Trust, kterou v roce 2007 založila vláda Velké Británie v rámci boje proti klimatickým změnám. K zisku osvědčení jsou rozhodující uhlíkové emise po celou dobu životního cyklu produktu, včetně procesu výroby, distribuce, používání a likvidace. Vyhodnocují se emisní úrovně podle dopadů na životní prostředí ve shodě s mezinárodními standardy měření PAS 2050, které určují způsobilost k udělení certifikátu.

Ekologické osvědčení „Carbon Footprint“ se dnes používá po celém světě, včetně Koreje, která v roce 2009 přijala vlastní systém značení „Carbon Footprint Labelling System“. Podle tohoto systému probíhá značení produktů na základě uhlíkových emisí po celou dobu životního cyklu. Nad celým systémem dohlíží Ministerstvo životního prostředí, přičemž vlastní certifikaci zaštiťuje Korejský ekologický institut pro průmysl a technologie.

Kamerám Hanwha Techwin bylo první osvědčení Carbon Footprint uděleno již v listopadu roku 2010; a i nadále usiluje o prosazování své filozofie nízkouhlíkové spotřeby.

„Vynaložené úsilí k získání osvědčení Carbon Footprint pro naše kamery je důkazem našeho odhodlání ‘POSTUPOVAT VPŘED s důvěrou’ formou smysluplných kroků na cestě k ekologicky uvědomělému systému produktového managementu,“ komentoval Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., podnikový ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Zohledníme-li celý cyklus od výroby až po likvidaci, 90 % uhlíkových emisí z našich kamer v minulosti vznikalo v průběhu jejich používání. Snížením příkonu těchto čtyř kamer Wisenet X se nám podařilo významně omezit produkci skleníkových plynů i uhlíkových emisí, a navíc jsme dosáhli zlepšení v obalových materiálech.“