Uri Guterman jmenován šéfem produktového a marketingového managementu

Společnost Hanwha Techwin Europe mění organizační strukturu v oblasti managementu a marketingu produktů

Společnost Hanwha Techwin Europe ve svých řadách přivítala Uriho Gutermana, který se ujme nově vytvořené role šéfa produktového a marketingového managementu.

Uri bude úzce spolupracovat s národními manažery společnosti Hanwha Techwin Europe a dalšími klíčovými partnery v rámci prosazování našeho obchodního programu pro kanál B2B. Dále bude zodpovídat za rozvoj strategií a prosazování programů zaměřených na získávání nových obchodních zakázek po celé Evropě.

Uri Guterman

„Nesmírně nás těší, že se nám podařilo do této významné role získat osobnost Uriho kvalit,“ uvedl Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., podnikový ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Jelikož se náš předchozí marketingový šéf Justin Hollis rozhodl pro jinou kariérní příležitost, využili jsme této situace k přehodnocení naší organizační struktury a v zájmu jejího sladění s našimi strategickými cíli jsme sloučili naše oddělení managementu a marketingu produktů.“

Uri do Hanwha Techwin přináší bohaté zkušenosti na poli produktového managementu, které po Evropě nasbíral za posledních 20 let, včetně desetiletých zkušeností v oblasti systémů video dohledu. Uri se v praxi osvědčil jako velmi energický týmový hráč se schopnostmi vést a souběžně řídit několik projektů současně, a tak Bob (H.Y.) Hwang Ph.D. věří, že Uri do naší společnosti nastoupil v ideálním okamžiku. „Uriho talent určitě zužitkujeme v rámci našeho zaměření na další růstové příležitosti, za kterými stojí naše investice do nových mimořádných produktů a řešení vycházejících z technologických partnerství s využitím těch nejmodernějších technologií.“

„Vážíme si toho, že partnerství v oblasti produktů a řešení se neměří pouze na základě vlastností a funkcí. Věříme v ochotu ujmout se odpovědnosti za řešení poskytovaná společně s partnery, kteří zákazníkům dokáží nabídnout přidanou hodnotu, a proto bude Uri odpovědně po celé Evropě prosazovat naši filozofii ‘POSTUPUJEME VPŘED s důvěrou’, která zahrnuje distribuční partnery a partnerské dodavatele řešení, kybernetickou bezpečnost, kvalitu a služby i naši rozšířenou pětiletou záruku.“