Využívání AI ke správnému účelu

Technologii video dohledu je nezbytné používat odpovědně a bezpochyby je důležité zajistit regulaci takových technologií, jako je např. rozpoznávání obličejů v reálném čase. Avšak při vyhodnocování těchto technologií musíme být opatrní, abychom kvůli regulačním omezením nevylili s vaničkou problémů celou umělou inteligenci se všemi jejími výhodami.

Po celou historii jsme svědky toho, jak se technologie využívají nejen k dobru věci, ale i působení škod. Nejlepším příkladem je samotný osobní počítač. Obyčejné PC s připojením k internetu otevřelo uživatelům celý svět a napomohlo k levné a snadné komunikaci s přáteli nebo rodinou na druhém konci světa.

V nesprávných rukou však tentýž osobní počítač zpřístupnil nedostatečně zabezpečené sítě firem či státních organizací, kde mohou hackeři neoprávněně získávat citlivé informace a následně je prodávat těm, kteří nabídnou nejvíce.

Je tudíž správné, abychom neustále vyhodnocovali dostupné technologie a detailně uvažovali nad jejich přínosy, jakož i potenciálními riziky zneužití. Lidé dnes v široké míře projevují obavu, že nezodpovědně používané technologie mohou narušit jejich soukromí a podrývat občanské svobody. To se týká i řady technologií postavených na umělé inteligenci (AI), zejména pak rozpoznávání obličejů v reálném čase (LFR). Funkce LFR dnes používá řada policejních organizací z celé Evropy, avšak kolem samotné technologie se postupně vyrojila řada právních otázek.

Dosažení správné míry rovnováhy

LFR je jedním z mnoha příkladů využívání AI v oblasti video technologií. Umělá inteligence v systémech video dohledu pomáhá zvyšovat kvalitu obrazu, odstraňovat šum a eliminovat falešné poplachy, aby se pracovníci obsluhy mohli zaměřit výhradně na incidenty a významné události. Takto aplikovaná AI šetří čas, snižuje náklady, zvyšuje efektivitu a zlepšuje zabezpečení.

Evropská komise současně navrhuje vůbec první právní rámec pro AI, poskytující vývojářům AI, montážním firmám i samotným uživatelům jasné požadavky a povinnosti ohledně konkrétních způsobů využívání AI. Klíčovým aspektem je zde identifikace různých úrovní rizik spojených s konkrétním používáním AI.

Komise zároveň věří, že regulace „přispějí k celkovému přijetí, investicím a inovacím v oblasti AI napříč EU“. Regulace musejí být vyvážené, aby technologie na jedné straně nepošlapávaly práva jednotlivců, ale současně jsme nebrzdili inovace vedoucí k novým aplikacím AI s reálnými přínosy pro společnost.

Odpovědní výrobci včetně Hanwha Techwin jsou zvyklí takto vyvážený přístup aplikovat. Je třeba poznamenat, že Hanwha v Evropě žádná řešení pro rozpoznávání obličejů v reálném čase nenabízí. A jako korejská firma splňující požadavky NDAA s kompletní kontrolou nad vlastním dodavatelským řetězcem a širokými aktivitami v oblasti kybernetické bezpečnosti se aktivně zasazujeme o odpovědné používání technologií video dohledu.

To správné místo k nasazení AI

Podporujeme řádnou regulaci a veřejnou debatu ohledně odpovědného používání technologií jako AI. Současně je však důležité chápat a podporovat neocenitelnou úlohu umělé inteligence v oblasti video technologií, kdy pomáhá zajistit fungování, bezpečnost a efektivitu nejrůznějších veřejných prostor.

Hanwha je například průkopníkem ve využívání AI ‚na periferních zařízeních‘, kdy samotné video kamery řeší typické problémy policejních sborů při vyšetřování trestné činnosti. Podstatné je, že toho dosahujeme bez zasahování do občanských práv. AI na periferním zařízení‘ kdy samotné video kamery řeší typické problémy policejních sborů při vyšetřování trestné činnosti. Podstatné je, že toho dosahujeme bez zasahování do občanských práv.

AI pomáhá policistům rychle vyhledávat pohřešované osoby, kdy prozkoumává nekonečné video záznamy a rychle klasifikuje obrazový materiál tak, aby zahrnoval pouze požadované atributy, jako např. konkrétní barvu oblečení, osoby s pokrývkou hlavy nebo taškou, či dokonce osoby pohybující se konkrétním směrem. Činnosti, které v minulosti policistům mohly zabrat celé dny, lze nyní zvládnout během několik hodin, a tak kriminalistům zbývá více času na detailní vyšetřování namísto ručního prohledávání video záznamů. A to vše díky využití AI.

Správný účel

Uvedený způsob využívání AI nemá dopady na soukromí, neboť tyto systémy jsou natrénovány tak, aby se zaměřovaly výhradně na objekty a atributy, nikoli na rozpoznávání jednotlivců na základě rysů obličeje.

AI lze dokonce povolat na pomoc k tomu, abychom chránili identitu osob na veřejnosti, kdy na pořízených video záznamech rozmazává obličeje všech lidí s výjimkou pohřešované osoby tak, aby je nebylo možné identifikovat. K neupraveným video záznamům pak mají přístup pouze policisté, zaměstnanci soudu nebo osoby se zvláštním povolením.

V kontextu všech úžasných věcí, které dnes AI umožňuje, by rozhodně bylo škoda, kdybychom ve strachu z ohrožení soukromí technologiemi, jakkoli oprávněném, kvůli regulačním omezením vylili s vaničkou problémů celou umělou inteligenci se všemi jejími výhodami.