Udržování datových center Seznam.cz v bezpečí a online

Ochrana datových center českého internetového portálu a vyhledávače pomocí kyberneticky odolných video řešení

Seznam, známý také jako Seznam.cz, je jedním z největších internetových portálů a vyhledávačů v České republice. Provozuje více než 25 různých služeb pod přidruženými značkami, včetně e-mailu, vyhledávání, reklamy, adresáře kontaktů a aplikace, s miliony unikátních návštěvníků měsíčně. K poskytování těchto služeb provozuje dvě datová centra: Nagoja, které zabírá plochu přibližně 1 200 m2 , a Kokura, které bylo nedávno rozšířeno o novou datovou halu.

Kyberneticky odolné kamery s umělou inteligencí

Kamery Hanwha Vision nahradily stávající infrastrukturu CCTV v Kokuře, která byla nainstalována v roce 2013 a vyžadovala modernizaci, aby poskytovala operátorům plynulejší a konzistentnější zážitek. Nová datová hala spolu s Nagojou využívá zařízení Hanwha Vision včetně kamer XNF-8010RV, XNO-8080R a XNO-C9083R, které jsou vybaveny videoanalýzou s umělou inteligencí. Výběr společnosti Hanwha Vision byl založen na úspěšné implementaci jejích kamer v předchozích datových centrech společnosti Seznam, spolu s jejími osvědčenými referencemi v oblasti kybernetické bezpečnosti, AI analytikou a schopností integrace se stávající infrastrukturou a postupného zavádění.

Pokrytí rozsáhlé, vysoce rizikové oblasti

Vzhledem k tomu, že v každém datovém centru jsou dvě datové haly s 200 stojany, musí provozovatelé udržovat ostražitost nad rozsáhlým, potenciálně frekventovaným prostorem, který obsahuje citlivá data vyžadující důkladnou ochranu. Za tímto účelem bylo v Nagoji nainstalováno 121 kamer a v Kokuře 84 kamer, kde je umístěna centrální řídicí místnost pro správu celého areálu. Kamery podporují obvodovou ochranu pro větší bezpečnost.

 

Síla analýzy videa s umělou inteligencí

Vzhledem k možným finančním nákladům a ztrátě dobré pověsti v případě úniku dat je nezbytné, aby byla datová centra společnosti Seznam vždy plně chráněna. To znamená používat kyberneticky odolné videokamery, které riziko narušení co nejvíce snižují. Stejně tak je klíčová kontinuita provozu, takže provozovatelé musí být schopni rychle reagovat na případné mimořádné události, jako je případný požár nebo záplavy. V systémech se využívá analytika umělé inteligence, která snižuje počet falešných poplachů a umožňuje operátorům reagovat pouze na ty události, které vyžadují jejich pozornost, a snižuje únavu z falešných poplachů způsobených divokou zvěří, větvemi stromů pohybujícími se ve větru a dalšími událostmi, které si nezaslouží zásah, ale odvádějí pozornost. Falešné poplachy mohou vyvolat také blikající světla serverů v datových centrech – což mohou kamery s umělou inteligencí omezit.

Zařízení XNF-8010RV je vybaveno funkcemi detekce volně se pohybujících osob, počítání osob a řízení front pro podporu kontroly přístupu do datových center. Má také detekci zvuku a klasifikaci zvuku, která upozorňuje obsluhu na křik, výkřiky, rozbíjení skla a další. Podobně je XNO-C9083R vybaven přesnou detekcí a klasifikací objektů pro snížení počtu falešných poplachů spolu s účinným forenzním vyhledáváním, které pomáhá operátorům najít relevantní záznamy pro vyšetřování. Operátoři mohou monitorovat uvnitř datových center i mimo budovy – sledovat osoby při vstupu a výstupu z areálu a zajistit, aby do vyhrazených prostor nevstupovaly nepovolané osoby.

Zajištění, aby nedocházelo ke zranitelnostem v oblasti kybernetické bezpečnosti

Datová centra mohou být atraktivním cílem pro záškodníky, proto je důležité omezit potenciální zranitelnost jejich infrastruktury CCTV. Zařízení Hanwha Vision jsou vybavena několika značkami důvěryhodnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, které zdůrazňují trvalý závazek společnosti k zabezpečení svých kamer a dat. Patří mezi ně i soulad se zákonem NDAA (National Defense Authorization Act), což znamená, že společnost Hanwha Vision splňuje mimořádně vysokou úroveň zabezpečení a náležité péče zavedené pro americké federální úřady. Společnost Hanwha Vision je jedním z mála výrobců v oboru videa, který pro své produkty získal certifikaci UL Cybersecurity Assurance Program (UL CAP). Systém zabezpečení informací společnosti Hanwha Vision byl rovněž certifikován podle normy ISO 27001, přičemž společnost již oznámila svou připravenost na nadcházející zákon o kybernetické odolnosti (CRA) a směrnici o bezpečnosti sítí a informací 2. vydání (NIS2).

Společnost Hanwha Vision také investovala do unikátního týmu pro bezpečnostní reakce, aby mohla bojovat proti vyvíjejícím se hrozbám. Tým S-CERT (Security Vulnerability Response Centre) nepřetržitě monitoruje nové hrozby a zranitelnosti, takže zákazníci mají jistotu, že jejich kamerový systém je maximálně chráněn. A konečně, jako CVE® Numbering Authority (CNA) je společnost Hanwha Vision oprávněna identifikovat, definovat a katalogizovat veřejně nahlášené zranitelnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti ve prospěch uživatelů, partnerů a širší komunity v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti.

Pro Seznam je odolnost jeho datových center neoddiskutovatelná, protože na ní závisí služby, které poskytuje po celé České republice. Hanwha Vision je hrdá na to, že se podílí na udržení Česka online.