Turnov

Když v Turnově uvažovali o investici do nového systému video dohledu pro centrum města s cílem odradit pachatele od protispolečenského jednání a vybudovat bezpečné prostředí pro 14 tisíc obyvatel, rozhodnutí nakonec padlo na kamery firmy Wisenet.

Instalací 20 kamer Wisenet od Hanwha Techwin byla pověřena pražská firma Telmo a. s., diamantový partner Hanwha Techwin v programu STEP; kamery rozmístěné na klíčových místech po celém městě umožují policii detailně sledovat podezřelé aktivity a ihned na ně reagovat.

S firmou Telmo a.s. a zástupci města úzce spolupracoval předprodejní a technický tým Hanwha Techwin, aby byl vždy zvolen optimální typ kamery pro každé z vybraných míst instalace. „Zástupci města žádali cenově přístupné řešení, nicméně chtěli též využít přínosů nejmodernějších technologií a nebyli přístupní kompromisům v otázkách kvality nebo funkčnosti,“ uvedl Jaroslav Novoveský, manažer pro rozvoj obchodu pro ČR a Slovensko ze společnosti Hanwha Techwin Europe. „Díky široké nabídce kamer Wisenet mohl náš partner Telmo doporučit 12 různých modelů, z nichž každý znamenal nejpřístupnější řešení při splnění přesných požadavků příslušného místa instalace kamery.“

„Jsme hrdí na to, že nám byla svěřena důvěra, abychom ve spolupráci s firmou Telmo zajistili řešení systému video dohledu pro centrum města Turnov a při této příležitosti ukázali flexibilitu a široký rozsah nabídky kamer Wisenet.“

 

Turnovské náměstí

Součástí instalace byla i panoramatická kamera Wisenet [pv sku=’PNM-9030V‘ lang=’cs‘] s rozlišením 15 megapixelů. Kamera Wisenet PNM-9030V byla nasazena proto, aby provozovatel mohl sledovat veškeré aktivity na náměstí Turnova; vícesenzorová kamera, určená pro velké otevřené prostory, umožňuje pořizovat vysoce kvalitní a hladce navazující záběry v širokoúhlém záběru 180°.

Díky mimořádně vysokému rozlišení snímaného obrazu mohou pracovníci operačního střediska používat digitální zoom k přiblížení detailů všech událostí. Kamera Wisenet PNM-9030 je rovněž vybavena detekcí neoprávněné manipulace a řadou různých funkcí inteligentní analýzy obsahu videa (např. detekce zvuku, detekce podezřelých postávajících osob, detekce pohybu, rozpoznávání směru pohybu, detekce příchodů/odchodů a rozpoznávání výskytu/zmizení objektů).

 

Nádraží

Na nádraží města byla nainstalována kamera Wisenet [pv sku=’XNP-6550RH‘ lang=’cs‘] s rozlišením 2 MPx. Tato kamera Wisenet nabízí 55x optický zoom, gyroskopický senzor pro přesnou stabilizaci obrazu za podmínek větru, funkci optického ‚odmlžení‘ a vestavěné LED diody pro funkci IR přísvitu a noční snímání obrazu ve vysokém rozlišení na vzdálenost až 500 metrů.

Model XNP-6550RH byl uveden počátkem roku 2019 a stal se novým srovnávacím měřítkem PTZ kamer navržených pro monitorování velkých otevřených prostor. Díky schopnosti snímat čistý a ostrý obraz za denních podmínek lze rozpoznávat obličeje na vzdálenost až 170 metrů od kamery.

Technicky propracovaná funkce optického odmlžení kamer Wisenet XNP-6550RH je jedinečným prvkem zařízení od Hanwha Techwin; používá optickou dolní propust, která k potlačení mlžného závoje zvládne širší rozsah světelného záření v prostoru před obrazovým snímačem kamery.

Klasifikace zvuků: modely kamer Wisenet PNM-9030 a Wisenet XNP-6550RH jsou dále vybaveny funkcí analýzy audia, umožňující rozpoznávat různé klíčové zvuky, např. střelbu, výbuchy, výkřiky nebo rozbíjení skla, a okamžitě spustit příslušnou výstrahu, aby pracovníci obsluhy mohli rychle zareagovat na jakýkoli incident.

 

Radnice

Ke sledování vnitřních prostor i okolí nedávno postavené budovy radnice (kde též sídlí operační středisko policie) bylo dále nainstalováno 10 bullet kamer Wisenet [pv sku=’QNO-6070R‘ lang=’cs‘] s rozlišením 2 MPx a IR přísvitem.

 

Videostěna operačního střediska

Obraz pořizovaný všemi IP kamerami se bezpečně přenáší po síti tak, aby pracovníci obsluhy mohli v reálném čase sledovat probíhající aktivity prostřednictvím displeje počítače nebo videostěny. Obsluha též může zpětně dohledávat video záznamy uložené na síťovém videorekordéru (NVR) Wisenet [pv sku=’PRN-4011′ lang=’cs‘]. Zařízení PRN-4011 s podporou 64 kanálů zvládne i vyšší počet kamer, bude-li zapotřebí systém někdy do budoucna rozšiřovat; díky vestavěné úložné kapacitě 8 TB a podpoře diskového pole RAID 5 lze obrazové materiály uchovávat po dostatečně dlouhou dobu.

Do systému byl začleněn i software pro správu videa Wisenet [pv sku=’SSM 2.10′ lang=’cs‘] (Smart Security Manager), a videodekodér [pv sku=’SPD-1660R/260B‘ lang=’cs‘], aby pracovníci obsluhy měli k dispozici intuitivní a efektivní způsob správy a sledování kamer, resp. mohli konfigurovat jejich zobrazování na videostěně.

 

Obec Malá Skála

Využívání služeb turnovského operačního střediska si nasmlouvala i nedaleko ležící obec Malá Skála, která nedisponuje vlastní služebnou policie. Pracovníci operačního střediska sledují obraz snímaný prostřednictvím 13 bullet kamer Wisenet QNO-6070R s rozlišením 2 MPx a IR přísvitem, nainstalovaných po celé obci, stejně tak jako video a data pořizovaná bullet kamerou Wisenet [pv sku=’XNO-6120R‘ lang=’cs‘] s technologií ANPR společnosti FF Group, která je technologickým partnerem Hanwha Techwin.

Řešení zprostředkované kamerou Wisenet XNO-6120R s funkcí ANPR umožňuje hlídat překročení virtuálních hranic s 95% přesností rozpoznávání (bez ohledu na podmínky prostředí), a to za rychlostí jízdy až 150 km/h. Toto řešení v reálném čase hlásí počty vozidel vjíždějících do obce a dokáže generovat výstrahy v případě, že rozpozná automobily uvedené na černé listině.

Obrazové a datové informace pořizované kamerami Wisenet XNO-6120R ANPR a Wisenet QNO-6070R se v operačním středisku zaznamenávají pomocí 32kanálového zařízení Wisenet [pv sku=’XRN-2011′ lang=’cs‘] NVR, které spolupracuje se softwarem pro správu videa SSM 2.10.

„Nesmírně nás těší, že se město Turnov rozhodlo pro dlouhodobou partnerskou spolupráci s firmami Telmo a Hanwha Techwin Europe,“ uvedl Aleš Pachman, vedoucí technik firmy Telmo. „Tato partnerská spolupráce začala již v roce 2006, kdy jsme navrhli a nainstalovali první městský systém video dohledu, založený na analogových kamerách a digitálních videorekordérech. V roce 2012 jsme byli městem pověřeni k tomu, abychom digitální videorekordéry nahradili síťovými videorekordéry Wisenet a následně jsme mohli zahájit program instalace síťových IP kamer Wisenet. Poslední fáze tohoto programu byla dokončena počátkem roku 2019 společně s kompletní modernizací centrálního operačního střediska města.“

„Není pochyb o tom, že k naší schopnosti naplnit požadavky tohoto váženého zákazníka významně přispěly i vynikající dlouhodobé pracovní vztahy, navázané mezi firmou Telmo a předprodejním i technickým týmem Hanwha Techwin.“