NOVÁ TERMÁLNÍ KAMERA PRO URČOVÁNÍ TEPLOTY S CERTIFIKÁTEM IEC 60601

Dvouúčelové zařízení Wisenet TNM-3620TDY pomáhá podnikům bezpečně fungovat i v době pandemie onemocnění COVID-19 prostřednictvím kamery pro teplotní zobrazování QVGA a kamery s vysokým rozlišením


Wisenet TNM-3620TDY představuje bispektrální vícekanálové zařízení, zahrnující kameru pro teplotní zobrazování třídy QVGA a kameru video dohledu s rozlišením 2 MPx. Zařízení jako takové je schopné s vysokým stupněm přesnosti detekovat a měřit teplotu a současně zajistit vizuální ověřování osob vyskytujících se v zorném poli.

Pomáháme předcházet dalšímu šíření onemocnění COVID-19

V režimu tělesné teploty je kamera pro teplotní zobrazování třídy QVGA schopna odhadovat teplotu osob v rozsahu 30 až 45 °C, a to s přesností +/-0,5 °C. Díky podpoře technologie black body se přesnost zvyšuje na +/-0,3 °C, kdy zařízení TNM-3620TDY dokáže s jistotou určit, zda daná osoba netrpí zvýšenou teplotou nebo horečkou.

Termílní kamera TNM-3620TDY s technologií rozpoznávání tváří na bázi hlubokého učení umělé inteligence může v reálném čase měřit teplotu až 10 osob naráz do vzdálenosti až 3 m; obsluha přitom může zvolit, zda chce sledovat snímaný termoobraz, nebo standardní video obraz ve vysokém rozlišení.

Osvědčení IEC 60601

Zařízení TNM-3620TDY splňuje řadu technických norem ohledně bezpečnosti a výkonu zdravotnických elektrických přístrojů, vydaných Mezinárodním výborem pro elektrotechniku (IEC). Hanwha Techwin kromě toho úspěšně prošla registračním procesem vybavení úřadu FDA; aktuálně probíhá registrace zařízení TNM-3620TDY v souladu s povolením 510(k) úřadu FDA.

tnm-6320tdy, thermal camera

Detekce tepla

Ve standardním radiometrickém režimu je kamera pro teplotní zobrazování schopna s vysokým stupněm přesnosti detekovat a měřit teplotní změny v rozsahu -20 až 130 °C. Umožňuje prostřednictvím webového prohlížeče uživatelsky definovat zóny snímání i zadávat konkrétní body detekce. Uživatelé tak mají k dispozici výkonný nástroj, který je upozorní na nebezpečí požáru např. v zařízeních pro recyklaci a nakládání s odpady nebo na odpadních skládkách, kde nelze vyloučit riziko samovolného vznícení. Detekované teplotní změny též mohou upozornit na závadu strojního vybavení ve výrobních či zpracovatelských závodech, mrazírnách či technických budovách.

Jedinečná technologie WiseStream II

Model TNM-3620TDY podporuje kompresní formáty H.265, H.264 a MJPEG, jakožto i technologii doplňkové komprese WiseStream II, která dynamicky řídí způsob kódování, a vyvažuje tak úroveň kvality a komprese v závislosti na pohybu ve snímaném obrazu.

Technologie WiseStream, která je jedinečnou předností kamer Wisenet, v kombinaci s kompresním formátem H.265 oproti současné technologii H.264 účinně snižuje nároky na šířku pásma až o 75 %.

 Další klíčové vlastnosti:

  • Termální kamera s rozlišením 2 MPx je vybavena souborem funkcí inteligentní analýzy obsahu videa (IVA), která zahrnuje směrovou detekci, rozpoznávání pohybu, detekci příchodů/odchodů, detekci protnutí virtuální hranice, rozpoznávání zvuků a rozpoznávání neoprávněné manipulace.
  • Model TNM-3620TDY je vybaven paměťovým slotem na karty MicroSD/SDHC/SDXC o kapacitě až 256 GB; v případě výpadku síťového připojení tak umožňuje ukládat videa a další data přímo na periferním zařízení. Důkazní video materiál, který by jinak mohl být ztracen, lze tak načíst ihned po obnovení síťového připojení.
  • PoE+ (IEEE802.3at) a 12 VDC.

„Pověst odvětví video dohledu bohužel utrpěla v důsledku negativní pozornosti, které se dostalo řešením ‚měření teploty osob‘ některých jiných výrobců. Důvodem je to, že jejich dodavatelé nabízeli nesplnitelné vlastnosti,“ uvedl Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe.

„Pokud jde o vývoj nových produktů a technologií, často jsme na trhu byli první, ale v tomto případě jsme si s vývojem zařízení TNM-3620TDY dali trochu načas, aby plně vyhovovalo danému účelu. Mimořádně si ceníme důvěry, kterou naši zákazníci i obchodní partneři vkládají v naši schopnost poskytovat řešení, která nesnesou kompromisy co do schopností nebo kvality. V tomto ohledu si mohou být jisti, že tato kamera jejich očekávání splní, ne-li předčí.“

„TNM-3620TDY je skvělým doplňkem sestavy našich řešení souvisejících s onemocněním COVID-19, zahrnující aplikaci pro rozpoznávání roušek, monitorování počtu přítomných osob nebo vyhodnocování sociálního distancování na bázi hlubokého učení umělé inteligence.“