Společnost Hanwha Vision se připojuje k UN Global Compact (UNGC)

Hanwha Vision připojila ke globálnímu paktu OSN (UNGC), největší světové iniciativě pro udržitelný rozvoj firem.

UNGC vybízí společnosti, aby do svých hlavních činností a strategií začlenily 10 klíčových principů – zahrnujících lidská práva, pracovní standardy, ochranu životního prostředí a boj proti korupci.  S více než 20 000 účastníky ve 167 zemích poskytuje UNGC podnikům rámec, který přispívá k udržitelnější budoucnosti.

„Připojení k UNGC posiluje závazek společnosti Hanwha Vision dodržovat nejvyšší globální standardy udržitelného řízení,“ řekl Soonhong Ahn, prezident a generální ředitel společnosti Hanwha Vision. „Věříme, že naše firemní aktivity, investice a vývoj řešení, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN, mohou významně přispět k cílům OSN a mezinárodního společenství.“

Díky členství v UNGC posílí společnost Hanwha Vision své úsilí v oblasti ESG (environmentální, sociální a správní) a zakotví 10 principů této organizace do své každodenní obchodní praxe a firemní kultury. Kromě toho bude společnost Hanwha Vision demonstrovat svůj pokrok prostřednictvím výročních zpráv o pokroku (CoP), čímž zajistí transparentnost a odpovědnost vůči zúčastněným stranám.

V loňském roce společnost Hanwha Vision zveřejnila svou zprávu o udržitelnosti a aktivně informovala externí i interní zainteresované strany, včetně zákazníků, zaměstnanců a strategických partnerů, o svém pokroku v oblasti ESG a o svých budoucích plánech. Připojením k UNGC se společnost snaží stát se lídrem v podpoře udržitelnějšího odvětví videodohledu.

„Jako globální lídr v odvětví videodohledu oceňujeme členství společnosti Hanwha Vision v UNGC a věříme, že bude mít cenný dopad na podporu udržitelnějšího domácího i mezinárodního odvětví videodohledu,“ uvedl Yeonchul Yoo, výkonný ředitel sítě UNGC Korea. „Těšíme se, že budeme společnost Hanwha Vision podporovat na její cestě k ESG.“