Společnost Hanwha Vision je připravena splnit předpisy o kybernetické bezpečnosti CRA a NIS 2.

Společnost Hanwha Vision, globální poskytovatel, oznámila svou připravenost na nadcházející zákon o kybernetické odolnosti (CRA) a směrnici o bezpečnosti sítí a informací (NIS 2), které mají vstoupit v platnost v roce 2024.  Společnost Hanwha Vision, která se dlouhodobě věnuje osvědčeným postupům v oblasti kybernetické bezpečnosti a celosvětovému dodržování předpisů, oznámila svou připravenost na nadcházející předpisy ještě před jejich ratifikací do práva Evropské unie, aby lépe připravila dotčené firmy a poskytla uživatelům klid.

CRA EU je nařízení, které stanoví minimální požadavky na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky. Podle tohoto nařízení musí být výrobky včetně videokamer navrženy a vyvinuty s ohledem na bezpečnost, chráněny proti známým zranitelnostem a pravidelně aktualizovány bezpečnostními záplatami. Uživatelům musí být rovněž poskytnuty podrobné informace o bezpečnostních funkcích výrobku a o tom, jak je bezpečně používat. Přestože zákon stále projednává Evropský parlament a Rada, společnost Hanwha Vision již díky komplexním procesům kybernetické bezpečnosti, které zavedla, postupuje podle pokynů CRA.

Stejně tak NIS2 je směrnice přijatá Evropským parlamentem a Radou Evropské unie v prosinci 2020. Očekává se, že členské státy EU budou muset splnit požadavky NIS2 do října 2024, aby splnily konkrétní opatření zaměřená na zlepšení kybernetické bezpečnosti sítí a informačních systémů v celé EU. Jako poskytovatel digitálních služeb musí společnost Hanwha Vision provádět pravidelné hodnocení rizik, aby identifikovala a vyhodnotila veškerá rizika pro své sítě a informační systémy, zavést vhodná bezpečnostní opatření ke zmírnění rizik zjištěných v hodnocení a hlásit incidenty kybernetické bezpečnosti vnitrostátním orgánům.

Společnost Hanwha Vision již řadu let zpřísňuje svá bezpečnostní opatření, včetně odstranění čipových sad vyrobených v zemích na černé listině ze svých produktů a výroby v Jižní Koreji a Vietnamu. Tato a další opatření přispěla k tomu, že společnost Hanwha Vision splňuje požadavky amerického zákona o národní obraně (NDAA). Jako ukazatel odpovědného designu a důvěryhodné kybernetické bezpečnosti se NDAA používá také v Evropě, přičemž na produkty společnosti Hanwha Vision se spoléhá v mnoha citlivých vládních, obranných a komerčních aplikacích v tomto regionu.

Společnost Hanwha Vision je také jedním z mála výrobců video zařízení, kteří získali certifikaci UL CAP pro své kamery s čipovou sadou Wisenet 7. Pokročilý systém na čipu (SoC) Wisenet 7 nabízí nejvyšší možnou úroveň kybernetické bezpečnosti díky vlastnímu systému vydávání certifikátů pro zařízení, jakož i certifikační autoritě, bezpečnému zavádění, bezpečnému úložišti, zabezpečenému operačnímu systému, vzájemnému ověřování, ověřování aplikací a dalším funkcím.

Společnost Hanwha Vision provozuje tým pro reakci na bezpečnostní zranitelnosti (S-CERT), který usnadňuje rychlou reakci na případné bezpečnostní chyby. Kromě reakce na nové hrozby a zranitelnosti provádí S-CERT pravidelné penetrační testy a bezpečnostní kontroly. Společnost Hanwha Vision se také zavazuje zveřejňovat všechny potenciální zranitelnosti podle svých zásad zveřejňování bezpečnostních zranitelností a nedávno byla schválena programem CVE jako autorita pro číslování CVE®. To společnosti Hanwha Vision umožňuje identifikovat, definovat a katalogizovat veřejně oznámené zranitelnosti kybernetické bezpečnosti ve prospěch uživatelů, partnerů a širší komunity v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti.

Pread Um (Suk Bong), produktový a marketingový ředitel společnosti Hanwha Vision Europe, řekl: „Společnost Hanwha Vision se vždy snažila poskytovat špičkové kyberneticky bezpečné produkty, protože jsou klíčové pro ochranu našich zákazníků i spotřebitelů. To, že je kybernetická bezpečnost středobodem naší činnosti, nám umožňuje dodávat důvěryhodné bezpečnostní produkty do náročných a citlivých prostředí. Uživatelé tak mohou být klidní, protože vstupují v platnost předpisy o kybernetické bezpečnosti, jako jsou CRA a NIS2.“

Více informací o kybernetické bezpečnosti společnosti Hanwha Vision se dozvíte zde.