Využití video řešení ke snižování uhlíkových emisí

Text: Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe

V boji s klimatickými změnami se právě nacházíme v bodu zlomu. Vědci již dlouho bijí na poplach ohledně škod, které uhlíkové emise způsobují naší planetě, avšak nyní poprvé v široké míře skutečně pozorujeme nevídané změny celého klimatického systému. Některé se nám stovky nebo tisíce příštích let nepodaří zvrátit.

Omezování klimatických změn

Dobrou zprávou však je, že stále máme šanci klimatické změny omezit. Klimatickým změnám se věnuje Mezivládní panel pro klimatické změny (IPCC), orgán OSN, jenž uvádí: „…robustní a vytrvalé snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších skleníkových plynů má potenciál klimatické změny omezit.“

Omezení uhlíkových emisí kromě boje s klimatickými změnami může vést ke zlepšení kvality života mnoha lidí, a to díky vyšší kvalitě ovzduší v jejich městech. Znečištění ovzduší je jedním z největších environmentálních rizik pro lidské zdraví, a snižování emisí tak zmenšuje pravděpodobnost onemocnění a úmrtnost v důsledku záchvatů mrtvice, onemocnění srdce, rakoviny plic a respiračních chorob, jako např. astmatu.

Analýza video obsahu na podporu boje s klimatickými změnami

Představitelé městských samospráv i firem mohou ke snižování uhlíkových emisí obecně přispět investováním do inteligentních řešení na bázi videa, sloužících k minimalizaci dopravních zácp a zjednodušení pohybu ve městech či parkování. Technologie pro analýzu video obsahu využívané k těmto účelům mohou dále podpořit zpoplatněné používání některých silnic či parkovišť, prosazování pravidel, bezpečnost i kvalitu samotného cestování.

Role umělé inteligence

Inteligentní kamery, jako např. kamery Wisenet AI, jsou standardně vybaveny technologií umělé inteligence (AI) přímo zařízení, umožňující rozpoznávat a klasifikovat různé kategorie a modely vozidel. Je tak např. možné rozlišovat jízdní kola od osobních a nákladních vozidel, aby provozovatelé mohli v dané oblasti povolit pouze vybraný druh dopravy, zatímco pro jiná vozidla je vjezd zakázán. Takto lze jednoduše zakázat vjezd nákladních vozidel do obytných zón, nebo např. jakýchkoli vozidel na ulice kolem škol v hlavním čase odvážení a vyzvedávání dětí jejich rodiči. Zamezí se tak zablokování dopravy a současně budou ochráněni zranitelní obyvatelé a děti před výfukovými zplodinami

Provozovatelé mohou stejným způsobem sledovat využívání silnic a v případě hromadění vozidel přesměrovávat dopravu na objízdné trasy. AI dokáže provozovatele upozorňovat na potenciální dopravní zácpy nebo dopravní nehody, aby mohli aktivně zasáhnout a zamezit dalšímu zhoršování situace. Současně lze předávat řidičům aktuální informace o situaci a uzavírkách prostřednictvím integrovaných digitálních displejů podél trasy.

Řešení pro parkování

Technologie pro analýzu video obsahu usnadní život i v cíli cesty, tedy při parkování – a zároveň přispěje ke snížení emisí. Automatické rozpoznávání registračních značek vozidel (ANPR) zde plní několik funkcí najednou, kdy automaticky zpřístupňuje parkoviště předem schváleným vozidlům, pomáhá vymáhat pokuty za parkování a sleduje nebezpečný způsob jízdy v dané lokalitě. Časové úspory při čekání na zvednutí závory nebo vydávání parkovacích lístků jsou v součtu vzhledem ke stovkám vozidel zajíždějících na parkoviště významným přínosem. Kromě toho lze zamezit nesprávnému parkování, které zdržuje jiná vozidla a způsobuje dopravní zácpy. Řešení ANPR též může podpořit hladší tok dopravy na dalších místech městského provozu, např. na zpoplatněných úsecích.

Bezserverová řešení ANPR se kromě toho provozují přímo v místě dění, kde umožňují vjezd/výjezd vozidel a nahrávání i přenos údajů o vozidlech bez nutnosti instalace serveru. Investice do takového řešení přímo na periferním zařízení, ideálního pro potřeby parkoviště a malých rezidenčních zón, umožňuje ušetřit výdaje za spotřebu energie serverů (plus klimatizaci a další služby nutné k jejich provozu). Vyhrazený server vyprodukuje za rok průměrně 916 kg ekvivalentních emisí CO2 plus 320 kg k jeho výrobě – k vykompenzování těchto emisí by tak bylo zapotřebí více než 50 stromů. Podobného přínosu lze dosáhnout investicí do kamer podporujících technologii AI přímo na periferním zařízení.

Kamery pro navádění na parkoviště s technologií AI, jako např. TNF-9010, pomáhají řidičům vyhledávat volná parkovací místa. To znamená, že motoristé mohou rychle zamířit k volnému místu, namísto aby poblíž vjezdu na parkoviště čekali, až bude nějaké místo k zaparkování k dispozici – nevznikají tak zbytečně výfukové zplodiny a zácpy na silnici.

Plánování řízené daty

V dlouhodobějším horizontu se data generovaná z kamer AI mohou využít k plánování efektivnějších tras a parkovacích míst. Je možné analyzovat způsoby využití infrastruktury, identifikovat nejvytíženější oblasti i trasy a rozšiřovat (nebo naopak omezovat) vjezd na základě zjištěných dat. Na vytížených místech lze vybudovat více parkovacích míst nebo zavádět alternativní možnosti dopravy, jako např. autobusové linky. S uplatněním dalších zdrojů dat, např. o pohybu chodců nebo ze senzorů kvality ovzduší, by bylo možné některé zóny v době nejvyššího znečištění omezit pouze na chodce. Nabízí se možnost analyzovat efekt nových tras a zjišťovat, zda vedly ke zvýšení nebo snížení uhlíkových emisí.

Již k dispozici

Díky aplikaci Wisenet Road AI (na vybraných kamerách řady Wisenet P s rozlišením 4K) jsou uvedené funkce již dnes k dispozici všem městským samosprávám. Začlenění AI do systémů video dohledu je snadné (a důležité) jako nikdy předtím. Nepolevujeme v boji s klimatickými změnami, a tak každý příspěvek ke snížení emisí napomůže k celosvětovému úsilí. I my pokračujeme v hledání nových cest k rozvoji udržitelnější budoucnosti – což je ostatně středobodem poslání celé Hanwha Group.

Objevte více o  řešení pro řízení dopravy od Hanwha Techwin.

Další informace na podobné téma: ANPR – možnosti navýšení čísel montážních firem