Rozšíření umělé inteligence ve videu: Další hranice pro výrobce


Vedoucí pracovníci ve výrobě jsou postaveni před výzvu, aby využili příležitostí, které nabízí technologický pokrok, a zároveň se vypořádali s nejistotou v podnikání a optimalizovali náklady. To vysvětluje, proč téměř devět z deseti (86 %) vedoucích pracovníků ve výrobě věří, že inteligentní tovární řešení budou v příštích pěti letech hlavním motorem jejich konkurenceschopnosti, uvádí poradenská společnost Deloitte.

S tímto zjištěním koresponduje i nedávný výzkum společnosti Hanwha Vision, který se zabýval podrobnostmi digitální transformace, kterou plánují vedoucí pracovníci ve výrobě. Jedna technologie pro chytré továrny je připravena překonat všechny: umělá inteligence. Patří sem i video s podporou umělé inteligence, které hraje stále důležitější roli v mnoha výrobních provozech.

Otevřenost technologiím

Z průzkumu společnosti Hanwha Vision vyplynulo, že výrobní sektor je ve srovnání s ostatními, včetně maloobchodu a chytrých měst, nejotevřenější k využívání technologií pro zvýšení produktivity. Více než šest z 10 (63 %) vedoucích pracovníků ve výrobě plánuje v příštím roce navýšit své rozpočty na AI, což naznačuje, že současné projekty AI se vyplácejí a vedoucí pracovníci jsou si jimi jisti, přičemž podpora dalších investic je vysoká.

Zvyšování provozní efektivity

Zavedení umělé inteligence v kamerách rozšiřuje oblast videa nad rámec jeho tradičního zabezpečení směrem k zajištění provozní efektivity. Díky umělé inteligenci mají kamery nově definovanou roli ve výrobě, která se zaměřuje především na zkrácení prostojů, dodržování výrobních standardů, omezení chyb a automatizaci zdravotních a bezpečnostních protokolů.

Z průzkumu společnosti Hanwha Vision vyplývá, že pět nejčastějších aplikací pro video s umělou inteligencí, které zkoumají vedoucí pracovníci ve výrobě, jsou:

  1. Upozorňování provozovatelů na poruchy zařízení a vybavení.
  2. Identifikace zablokovaných nebo ve frontě čekajících položek na výrobních linkách.
  3. Zjišťování výrobních chyb u hotových výrobků opouštějících výrobní linky.
  4. Upozornění operátorů na zpoždění výroby nebo narušení procesů.
  5. Upozornění pro vedoucí pracovníky, pokud zaměstnanci v nebezpečných oblastech nepoužívají odpovídající osobní ochranné prostředky.

Zlepšení prostojů, údržby – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tyto aplikace ukazují, že vedoucí pracovníci výrobních podniků si uvědomují, jak může video s umělou inteligencí rychle upozornit operátory a pracovníky údržby na potenciální problémy se stroji nebo výrobními linkami, které mohou ovlivnit produkci. Plány údržby mohou být proaktivně informovány na základě údajů z videa, aby bylo možné určit, kdy stroj vyžaduje servis nebo zda pracuje neoptimálně, a zajistit tak, aby se předešlo neočekávaným odstávkám.

Zdraví a bezpečnost lze zlepšit také pomocí rozpoznávání objektů, které určí, zda někdo nemá na sobě v nebezpečných oblastech vhodné ochranné pomůcky, například vesty s vysokou viditelností. Nebo rozpoznat, zda někdo vstoupil do zakázaného nebo nebezpečného prostoru, a upozornit obsluhu, aby zkontrolovala, zda má dotyčná osoba oprávnění se tam nacházet.

Hlavní nástroj pro výrobce

Video s umělou inteligencí se stává ústředním nástrojem pro mnoho aspektů výroby. Díky rozšíření technologie o umělou inteligenci se video vzdaluje od svých tradičních kořenů v oblasti bezpečnosti a dostává se hluboko do provozního centra organizací, kde přináší nové poznatky a vyšší hodnotu.

Chcete-li se dozvědět více o využití umělé inteligence ve výrobě a o tom, jak ji implementovat ve vaší organizaci, přečtěte si celou výzkumnou zprávu zde.