Proč je důležité, aby produkty nabízené v Evropě splňovaly legislativní požadavky NDAA

Šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe Uri Guterman vysvětluje, proč by systémoví integrátoři a koncoví uživatelé z celé Evropy měli věnovat opatřením americké vlády, jejichž cílem je zabránit zlovolným útokům hackerů na bezpečností kamery.


V popisech produktů video dohledu na webových stránkách nebo v doprovodné dokumentaci běžně najdeme mnoho různých akronymů, nicméně v dnešní době je zřejmě nejdůležitější zkratka NDAA.

NDAA je akronymem legislativní normy „John S. McCain National Defense Authorization Act“. Splnění požadavků uvedeného zákona (jmenovitě par. 889) je klíčovým požadavkem, který musejí poradci, návrháři systémů a systémoví integrátoři zohlednit při podávání nabídek do výběrových řízení u projektů zahrnujících koncové uživatele působící napříč různými zeměmi.

 Par. 889 zákona NDAA zakazuje americkým federálním úřadům a jejich smluvním dodavatelům, jakožto i příjemcům grantů a úvěrů, nakupovat nebo používat telekomunikační vybavení a vybavení video dohledu od mnoha firem výslovně jmenovaných touto legislativní normou. Omezení se týká podstatných nebo klíčových součástí libovolného systému, resp. kritických technologií v rámci těchto systémů.

 Jistota je jistota

Par. 889 zákona NDAA nekončí samotným zákazem pro federální úřady instalovat kamery od výrobců uvedených na černé listině. Rovněž zakazuje, aby tyto úřady obchodovaly s jakoukoli organizací, která by takové kamery používala. To má závažné důsledky pro evropské firmy obchodující na světových trzích, kde lze pozorovat neustále silnější vazby napříč organizacemi i obchodními aktivitami.

Koncoví uživatelé z Evropy, kteří by uvažovali kvůli nižší ceně o zakoupení produktů video dohledu od některé z firem uvedených na černé listině par. 889, mohou nakonec splakat nad výdělkem.

Pokud si firma není 100% jista, že nikdy v budoucnu nebude mít příležitost stát se dodavatelem produktů nebo služeb americkým federálním úřadům, relativně malé úspory dosažené pořízením kamer nesplňujících požadavky NDAA se mohou ukázat jako bezpředmětné v porovnání se ztracenými obchodními příležitostmi.

Naštěstí mimo černou listinu existuje mnoho výrobců poskytujících profesionální řešení video dohledu, a tak zúčastnění partneři mohou profitovat z výhod vysoce konkurenčního trhu a pořídit si cenově dostupné kamery, které současně splňují požadavky NDAA.

4422 HT - Additional NDAA banner changes - 1200x628px - LinkedIn

Hanwha Techwin – korejská kvalita v srdci

Společnost Hanwha Techwin se sídlem a výrobními závody v Jižní Koreji a Vietnamu představila dlouhý seznam produktů splňujících požadavky NDAA; prokázala zároveň, že žádný z jejích produktů neobsahuje komponenty vyráběné kteroukoli z firem uvedených na černé listině.

Ačkoli požadavky NDAA splňují i další kamery Wisenet, Hanwha Techwin je obzvláště hrdá na špičkové kybernetické zabezpečení průkopnické čipové sady Wisenet7 s celou řadou funkcí, jako je např. bezpečnostní ověřování v režimu Secure Boot, bezpečnostní operační systém nebo ochrana proti klonování hardwaru. Bylo proto relativně snadné prokázat, že kamery vybavené čipsetem Wisenet7 splňují výše uvedenou legislativní normu a chrání zařízení před útoky hackerů i jejich snahami o úpravu firmwaru.

 Nařízení GDPR

Kamery Wisenet jsou vybaveny čipovou sadou Wisenet7 splňující standardy ‚Secure by Default‘, jakožto i standardy CAP organizace UL; koncoví uživatelé tak mají jistotu, že kamery kromě dodržování požadavků NDAA pomáhají naplňovat požadavky nařízení GDPR ochranou důvěrných dat před zpřístupněním, kopírováním nebo jinou formou manipulace.

Máte jakékoli dotazy ohledně NDAA nebo kybernetické bezpečnosti obecně? Zašlete prosím e-mail Urimu Gutermanovi na [email protected]