Pětice nejdůležitějších trendů na poli video dohledu v roce 2021 podle Hanwha Techwin

Jak je touto roční dobou již pravidlem, Hanwha Techwin oznámila pět klíčových trendů, které podle jejího názoru budou vévodit odvětví video dohledu v průběhu roku 2021. Jmenovitě se jedná o řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě, otevřenou platformu, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost a problematiku ochrany dat a soukromí.


 

Trendy na poli video dohledu 2021 podle nás

  1. Růst řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě s neomezeným potenciálem pro další aplikace

Klíčovou výhodou zařízení v periferních částech sítě je možnost provozovat specializované softwarové aplikace přímo na zařízení. Výsledkem tohoto přístupu je efektivnější využití zdrojů, rychlejší zpracování dat a minimalizace nároků na šířku pásma sítě. S ohledem na stále vyšší funkční možnosti periferních řešení využívajících Deep Learning na bázi AI lze velmi pravděpodobně očekávat stále větší počet instalovaných zařízení se schopností zpracovávat data přímo na zařízení

Hanwha Techwin je přesvědčena o tom, že periferní část sítě se stane otevřenou platformou, a proto má v plánu posilovat svoji otevřenou platformu na bázi umělé inteligence a spolupracovat s technologickými partnery na budování ekosystémů nabízejících intuitivní používání, výkonovou přizpůsobitelnost a schopnost včas reagovat na průběžně se měnící požadavky zákazníků.

 

  1. Rozšířená otevřená platforma usnadní vývoj širšího spektra personalizovaných řešení pro vertikální trh a specifických řešení pro koncové uživatele

Jelikož nároky koncových uživatelů na přidanou hodnotu řešení video dohledu neustále rostou, vývoj softwaru dnes nemůže probíhat izolovaně pod taktovkou vnitropodnikového týmu softwarových vývojářů jediné společnosti.

Hanwha Techwin je zakládajícím členem Aliance OSSA (zkr. Open Security & Safety Alliance), průlomové iniciativy, která spojuje podobně smýšlející organizace s cílem nadefinovat všeobecně dostupné specifikace společné platformy pro řešení v oblasti zabezpečení a ochrany. Během roku 2021 budeme společně s dalšími členy OSSA vytvářet standardizovanou rámcovou platformu, představující flexibilní a přístupnou základnu pro vývoj integrovaných řešení reagujících na požadavky konkrétního regionu nebo koncových uživatelů.

Hanwha Techwin vedle spolupráce s ostatními členy OSSA plánuje nadále zlepšovat kompatibilitu a interoperabilitu svých produktů na bázi otevřené platformy v rámci celého ekosystému video dohledu. Za tímto účelem využije specializované aplikace pro periferní zařízení, řešení systémů VMS a cloudová řešení vyvinutá třetími stranami v roli technologických partnerů. To nám umožní nabízet široké spektrum optimalizovaných řešení přinášejících praktické výhody a výrazně zvyšujících přidanou hodnotu systémů video dohledu.

Security 2021 trends

 

  1. Cloud bude stále častějším nástrojem k získávání poznatků v komerčním prostředí

Cloud se dnes široce využívá k aktualizaci produktových funkcí, jakožto i instalaci bezpečnostních záplat. Avšak s narůstajícím počtem instalací zařízení v periferních částech sítě narůstá i význam cloudu coby nástroje pro bezpečnou správu zařízení a zpracování velkých objemů dat pro účely BI (Business Intelligence).

Hanwha Techwin plánuje představit cloudové řešení, jehož prostřednictvím budou moci uživatelé snáze spravovat síťové produkty Wisenet na bázi IP sítí a v reálném čase sledovat jejich stav. Neméně důležitá je i skutečnost, že řešení bude generovat výstupní sestavy s cílem lépe informovat o situaci a podporovat procesy BI na základě výsledků analyzovaných dat z periferních zařízení.

 

  1. Rostoucí význam kybernetické bezpečnosti v kontextu častějšího využívání zařízení v periferních částech sítě

Na pozadí stále intenzivnějšího získávání dat, jejich ukládání a zabezpečení na periferii v rámci řešení chytrých výrobních závodů, chytrých kanceláří, chytrých prodejen nebo – ve větším měřítku – chytrých měst narůstají i nároky na ochranu před kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost však je – a i nadále bude – hlavním kritériem každé aplikace, bez ohledu na její rozsah či složitost.

Hanwha Techwin v roce 2020 integrovala do svého doposud nejvýkonnějšího čipsetu Wisenet7 špičkové funkce kybernetického zabezpečení. Čipová sada Wisenet7 získala mj. osvědčení o kybernetickém zabezpečení na základě testování CAP (Cybersecurity Assurance Program) organizace UL. Hanwha Techwin tak dodává koncovým uživatelům jistotu plynoucí z vědomí, že jejich důvěrná data budou bezpečně ochráněna před hackery.

 

  1. Snahy chránit data a soukromí uživatelů

S ohledem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) si firmy stále více uvědomují význam odpovídajících postupů zabezpečení jimi získávaných a zpracovávaných osobních údajů.

V rámci odvětví video dohledu je otázka ochrany osobních identifikačních údajů na základě video dat klíčovým tématem. Přístup musí být vyvážený, tj. je nutné zajistit dodržování předpisů na ochranu dat, ale současně též co nejlépe využívat nejmodernější technologie a data, k jejichž získávání tyto technologie napomáhají.

Hanwha Techwin si plně uvědomuje svoji odpovědnost pomáhat uživatelům plnit předpisy na ochranu soukromí. Všechna naše řešení, ať již jde o software Wisenet SSM nebo Wisenet WAVE pro správu videa, software S-COP (Smart Cover of Privacy) pro střih a maskování videa nebo technologii VPM (Video Privacy Management), jsou navržena tak, aby pomáhala uživatelům v plnění předpisů a současně zprostředkovala maximum výhod nabízených kamerami a nahrávacími systémy Wisenet.

„Jelikož jde o nezávislé výsledky průzkumu trhu a zpětnou vazbu od zákazníků, tyto předpovědi mají patřičnou váhu,“ uvedl Jeff (Chae Won) Lee, ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Náš produktový plán i strategie prodeje v této souvislosti zohledňuje fakt, že ať již se systémoví integrátoři zabývají složitými klíčovými projekty video dohledu na nejvyšší úrovni zabezpečení, nebo pouze zajišťují zabezpečení pro malé kanceláře, podniky nebo prodejny, uvedené trendy budou mít v příštích 12 měsících i delším horizontu pravděpodobně zásadní dopad.“