Partnerství společnosti Hanwha Vision s a2 Technology pomáhá vytvářet bezpečnější a chytřejší města

Společnost Hanwha Vision je předním poskytovatelem bezpečnostních technologií a spolupracuje s inovativními dodavateli, aby mohla poskytovat inteligentní video řešení. Jedním z takových dodavatelů je a2 Technology, který se zaměřuje na řešení pro chytrá města, jež vytvářejí bezpečnější a prosperující prostory pro život, práci a zábavu občanů.

Murat Mutlu, partner managementu společnosti a2 Technology, se zde podělí o další informace o společné práci společností Hanwha Vision a a2 Technology.

Můžete nám říci něco o společnosti a2 Technology a o její vizi?

a2 Technology je dynamická a inovativní technologická společnost zaměřená na vývoj špičkových řešení v oblasti videoanalýzy a inteligentních dopravních systémů. Naším hlavním posláním je chránit komunity a zvyšovat mobilitu prostřednictvím umělé inteligence a pokročilé videoanalýzy.

Naše řešení se používají ve více než 100 městech po celém světě, přičemž naše nejznámější řešení a2-VCA Automatic Incident Detection je instalováno v 54 tunelech a na více než 300 kilometrech vysokorychlostních železnic.

Jaká je vaše role ve společnosti a2 Technology?

Jako partner managementu ve společnosti a2 Technology se zaměřuji na řízení, rozvoj podnikání, vztahy s firmami, prodej a marketing. Společně se svým spoluzakladatelem Ozcanem Gulderenem, který má na starosti výzkum, vývoj a technické procesy, jsme vybudovali společnost a2 Technology od základů.

Vědomí, že naše technologie mohou pomoci snížit počet dopravních nehod, zvýšit bezpečnost a obecně zlepšit kvalitu života ve městě, je pro mě i celý tým a2 Technology hnacím motorem k neustálým inovacím a zdokonalování.

Řekněte nám více o vaší spolupráci se společností Hanwha Vision a o tom, čeho jste díky partnerství dosáhli.

Spolupráce se společností Hanwha Vision byla fantastickou cestou. Začalo to v roce 2020, kdy pandemie Covid-19 teprve začínala. Toto období, jak si všichni pamatujeme, bylo poznamenáno globální nejistotou, ale také příležitostmi k inovacím. Příkladem bylo naše inteligentní řešení videoanalýzy, které dokázalo detekovat obličejové masky a vydávat varování těm, kteří je na sobě neměli.

Společnost Hanwha Vision, přední výrobce řešení pro videodohled, pro nás byla přirozenou volbou, když jsme chtěli rozšířit trh pro naše řešení detekce obličejových masek. Společně s kamerami Hanwha Vision jsme nabídli vysoce efektivní balíčkový produkt. Kromě technických výhod byl tým společnosti Hanwha Vision odhodlán k naší spolupráci, která se dokonale doplňovala s dynamickým a pohotovým způsobem práce společnosti a2 Technology.

Během pandemie jsme distribuovali naše řešení po celé Evropě, Severní a Jižní Americe. Byl to mimořádně úspěšný projekt a důkaz našich vzájemných schopností. Nyní jsme hrdí na to, že jsme jedním z partnerů řešení automatické detekce incidentů společnosti Hanwha Vision, a společně pracujeme na rozšíření našich řešení po celé Evropě.

Toto partnerství je příkladem toho, jak může technologie při inovativním a zodpovědném využití řešit skutečné problémy a pomáhat utvářet bezpečnější a jistější budoucnost.

Jak se vyvíjí poptávka po video řešeních?

Zaznamenali jsme obrovskou proměnu vnímání videa v organizacích, kdy se z dohledu stal zdroj neocenitelných obchodních informací.

Díky rozvoji umělé inteligence a strojového učení se zvyšuje poptávka po inteligentní analýze videa, která poskytuje podrobné informace pro optimalizaci provozu a podporu veřejné bezpečnosti. Dobrým příkladem je úspěch řešení detekce obličejových masek společnosti a2 Technology a nyní vidíme větší zájem o inteligentní analýzu videa ze strany odvětví řízení dopravy a vymáhání práva. Rozhodovací orgány chtějí investovat do řešení, která jim mohou poskytnout proaktivní upozornění a poznatky v reálném čase, které jdou nad rámec základního záznamu videa.

Ve spolupráci se společností Hanwha Vision jsme měli možnost sledovat v první řadě posun poptávky směrem k inteligentnější a proaktivnější analýze videa.

Jak by měli instalatéři zabezpečovacích systémů zajistit budoucnost svého podnikání pomocí vaší technologie?

Každý instalatér, který chce zajistit budoucnost svého podnikání, musí rozumět umělé inteligenci a analýze videa. Budoucí řešení přesáhnou rámec tradičního dohledu a nabídnou využitelné poznatky. Umožní rychlou reakci na incidenty pomocí okamžitých upozornění, detekci incidentů a další. Tento druh proaktivního přístupu vyžaduje stále více zákazníků, takže je nezbytné, aby instalatéři dokázali nasadit inteligentní systémy, které předvídají incidenty a předcházejí jim.

Díky lepšímu přehledu poskytovanému prostřednictvím umělé inteligence a strojového učení mají instalatéři více příležitostí diverzifikovat svou klientelu a vytvářet nové zdroje příjmů. Zejména pokud spolupracují s dodavateli, kteří jsou vysoce flexibilní a modulární. Nabídka univerzálních a modulárních řešení pro koncové uživatele, která se mohou přizpůsobovat, růst a vyvíjet podle potřeb, poskytne instalatérům výhodu.

V éře umělé inteligence je zásadní neustálé učení. Technologie se mění takovým tempem, že musíte být informováni o nejnovějších pokrocích a trendech. To je něco, k čemu se společnost a2 Technology zavázala a podporuje instalační firmy a koncové uživatele v porozumění novým inovacím prostřednictvím sdílení odborných znalostí a komplexních školení.