Open Security & Safety Alliance

Průlomová spolupráce na podporu inovací
v oblasti zabezpečení a ochrany

 

logo

Zakládajícími členy Aliance OSSA (zkr. Open Security & Safety Alliance) jsou společnosti Hanwha Techwin, Bosch Building Technologies, Milestone Systems, Pelco™ by Schneider Electric a VIVOTEK Inc. Uvedená aliance reprezentuje přední společnosti v oblasti zabezpečení, ochrany, řešení automatizace budov a přidružených oborů.

 

OSSA je nezisková neakciová společnost, která sjednocuje stejně smýšlející organizace s cílem všeobecně specifikovat dostupné standardizované platformy v oblasti zabezpečení a ochrany.

 

Pozadí

Aliance vznikla s cílem reagovat na dnešní trh, který je charakterizován neustálým rozvojem Internetu věcí (IoT) a agregováním dat. Řešení na poli zabezpečení a ochrany jsou fragmentována v důsledku nedostatečné spolupráce na společných výzvách, jako je např. kybernetická bezpečnost nebo společné operační systémy. To následně brzdí inovace a brání v bezproblémové integraci.

Řada hráčů na trhu vzájemně soupeří v oblasti technických řešení, mezi nimiž z pohledu spotřebitele není žádný podstatný rozdíl. Trh potřebuje nový směr, jakýsi rámec, který umožní celému odvětví zaměřit se na inovace a výsledky vývoje s reálnou přidanou hodnotou pro zákazníky.

 

Účel

Aliance spojuje organizace, které si uvědomují potřebu nového nasměrování trhu, jsou ochotny přispět do společného rámce, a nabídnout tak standardy a specifikace společných komponent, jako je např. oborově zaměřený operační systém, infrastruktura IoT, společný přístup k zabezpečení dat a ochraně soukromí nebo úsilí o vyšší úroveň schopností. Uvedený rámec napomůže celému trhu a zúčastněným stranám zaměřit se na aspekty, které jsou z pohledu zákazníků skutečnou přidanou hodnotou a otevírají nové aplikační možnosti, dokonce i nad rámec zabezpečení a ochrany. Klíčové úlohy Aliance:

  • Vytvářet a prosazovat používání společně dohodnutých standardů, nejlepších známých postupů a specifikací;
  • Řešit společně dohodnuté výzvy týkající se všech hráčů v odvětví, jako je např. zabezpečení dat a ochrana soukromí;
  • Umožnit hráčům na trhu zaměřit se na pokroková řešení, která zákazníkům přinesou vyšší hodnotu.

Přínosem pro členy budou rychlejší inovace, širší obchodní příležitosti a vyšší míra důvěry v řešení na poli zabezpečení a ochrany.

 

Pro průmysl a na popud průmyslu

Zakládající členové v posledním roce úzce spolupracovali a jednali s více než 50 společnostmi, od progresivních firem v oblasti nových technologií až po zavedené technologické společnosti, aby si ověřili počáteční koncepci. Cílem konzultací se systémovými integrátory a distributory bylo zajistit, aby aliance pokrývala potřeby všech zúčastněných stran. Tyto výchozí podklady napomohou k utvoření standardů a specifikací, které se nakonec konsolidují v podobě aliančního rámce.

Globální aliance zahrnující pětici zakládajících členů (Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco™ by Schneider Electric a VIVOTEK Inc.) i progresivní firmy v oblasti nových technologií (např. Ambarella Inc., Anixter Inc., AndroVideo, Kings Security Systems Ltd a NetApp) se nejprve bude soustředit na vytváření standardů, specifikací, nejlepších známých postupů, referencí a implementačních zásad. Členové uvedené aliance spojí své znalosti, odborné poznatky a zkušenosti s cílem dosáhnout společných cílů a zaujmout nový přístup k trhu.

Členství v alianci OSSA je stále otevřené dalším organizacím; podrobnosti týkající se členství i další informace o alianci najdou zájemci na stránkách www.opensecurityandsafetyalliance.org.